ЗРАЗОК 1

ЗАТВЕРДЖУЮ
фізична особа – підприємець
Грицуняк І. М.

Положення про преміювання
працівників фізичної особи – підприємця Грицуняка І. М.

1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблене згідно з нормами КЗпП, Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР та відповідно до п. 7 типової форми трудового договору, затвердженої наказом Мінпраці та соцполітики від 08.06.01 р. № 260 (далі – трудовий договір).

1.2. Це положення визначає основні принципи преміювання працівників, які працюють у підприємця Грицуняка І. М. (далі – роботодавець) на умовах, передбачених трудовим договором (далі – працівники).

1.3. Преміювання працівників здійснюється на підставі рішення роботодавця, оформленого наказом (розпорядженням).

1.4. Преміювання працівників здійснюється щомісячно.

1.5. Розмір щомісячної премії становить від 5 до 200 % фіксованої заробітної плати працівника, зазначеної в п. 3 трудового договору.

1.4. За порушення трудової дисципліни працівників може бути позбавлено премії. Працівник повністю позбавляється премії за місяць, у якому до нього було застосовано дисциплінарне стягнення.

1.5. Премії не нараховуються працівникам за період відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядження.

1.6. Розмір премії встановлює роботодавець залежно від результатів роботи конкретного працівника (виконання працівником трудових обов'язків і досягнутого результату в роботі).

1.7. Премії нараховуються працівникам, які працюють у роботодавця понад три місяці.

1.8. Премія виплачується одночасно із заробітною платою.

1.9. За відсутності фінансової можливості роботодавець має право не нараховувати працівникам премію.

Фізична особа – підприємець (підпис) І. М. Грицуняк