Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як підприємцеві розрахувати ПДФО з доходу, отриманого за договором транспортного експедирування?

Як оподатковуються у підприємця на загальній системі оподаткування доходи від транспортно-експедиторської діяльності?

Нагадаємо основні правила оподаткування доходів для фізособи-підприємця, яка застосовує загальну систему оподаткування (п. 177.2 Податкового кодексу, далі – ПК):

об'єктом обкладення ПДФО є чистий оподатковуваний дохід;

чистий дохід – це різниця між загальним оподатковуваним доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з госпдіяльністю такої фізособи;

загальний оподатковуваний дохід – це сума виручки у грошовій і негрошовій формі, що надійшла підприємцеві за звітний період. При цьому у фізособи – платника ПДВ до доходу (а також і до витрат) не включаються суми ПДВ, які входять до ціни реалізованих (придбаних) послуг (п. 177.3 ПК);

перелік витрат фізособи-підприємці беруть з переліку витрат операційної діяльності, складеного для платників податку на прибуток (згідно з розд. III ПК) (п. 177.4 ПК).

Які саме суми потрібно включити до складу доходів і витрат фізособи-експедитора? Це залежить від того, у рамках якого виду договору транспортного експедирування було надано послуги.

Пояснимо докладніше. Згідно з ч. 1 ст. 929, ч. 1 ст. 932 Цивільного кодексу (далі – ЦК) експедитор може або самостійно займатися перевезенням вантажів клієнта і надавати йому супутні послуги, або залучати для цього третіх осіб. З ними він укладає договори від свого імені або від імені клієнта. Тобто за своєю суттю договір транспортного експедирування може бути:

прямим договором постачання послуг – коли експедитор самостійно надає такі послуги замовникові або залучає для цього третіх осіб, з якими також укладає прямі договори на постачання послуг від свого імені. При цьому експедитор несе повну відповідальність перед замовником за виконання договору (ст. 902, ч. 2 ст. 932 ЦК);

посередницьким договором на купівлю послуг. Такий договір по суті може бути договором комісії (ст. 1011 ЦК) або доручення (ст. 1000 ЦК). Експедитор у цьому випадку виступає посередником між клієнтом і третіми особами (перевізниками, вантажниками, митними брокерами та ін.), які надають послуги клієнтові.

Буває, що договір транспортного експедирування містить у собі ознаки як прямого, так і посередницького договору. У такому разі він уважається змішаним. Наприклад, у частині перевезення експедитор виступає безпосереднім виконавцем, а в частині інших послуг – повіреним (комісіонером) замовника.

Для наочності покажемо в таблиці, як визнаються доходи і витрати в експедитора, який є підприємцем на загальній системі оподаткування.

Правила визнання доходів і витрат в експедитора-підприємця на загальній системі оподаткування

№п/п

Вид договору транспортного експедирування

Сума коштів, отриманих експедитором

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

1

Прямий

Плата за транспортні та інші послуги, які експедитор надав клієнтові самостійно

Включаєтьсядо доходу*

До витрат** включаються:

– собівартість наданої експедиторської послуги (у т. ч. вартість послуг третіх осіб, яких експедитор залучив для виконання договору транспортного експедирування);

– інші витрати операційної діяльності експедитора (адміністративні, витрати на збут, інші операційні)

Винагорода за експедиторські послуги

2

Посередницький

Винагорода за експедиторські послуги

Включаєтьсядо доходу*

До витрат** включаються інші витрати операційної діяльності експедитора. Адже прямих витрат, пов'язаних із наданням послуги, у нього в цьому випадку практично немає

Транзитні суми***

Не вклю-чаєтьсядо доходу****

Не включається до витрат*****

* Є виручкою від надання послуг (п. 177.2 ПК).

** Склад собівартості наданої послуги наведено в п. 138.8 ПК. Витрати, що формують собівартість таких послуг, визнаються витратами того звітного періоду, у якому визнано доходи від надання цих послуг (п. 138.4 ПК). Інші витрати операційної діяльності (п. 138.10 ПК) визнаються в тому періоді, у якому були здійснені. Але зверніть увагу: у фізособи-загальносистемника визнаються тільки фактично оплачені ним витрати.

*** Транзитні суми, що надійшли експедиторові, призначені для оплати послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, а також для сплати зборів та обов'язкових платежів під час виконання такого договору. Згідно зі ст. 9 Закону від 01.07.04 р. № 1955-IV такі витрати не включаються до плати (винагороди) експедитора.

**** Транзитні суми не є власністю експедитора, тому не включаються до його загального оподатковуваного доходу (ЗІР, категорія 104.04). Уважаємо, що це стосується і сум різних штрафів, а також компенсацій за пошкоджений (загублений) вантаж, які перевізник може перераховувати клієнтові експедитора згідно з умовами договору. Як нашому підприємцеві відобразити ці транзитні суми в Книзі обліку доходів і витрат за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 16.09.13 р. № 481)? Уважаємо, що такі суми він може відобразити в гр. 3 Книги. При цьому в гр. 2 він покаже загальну суму, отриману від клієнта для виконання договору, а в гр. 4 – різницю (гр. 2 – гр. 3), яку потрібно обкласти ПДФО.

***** Згідно з пп. 139.1.2 ПК, не включаються до складу витрат платежі платника податків у розмірі вартості товару на користь комітента, принципала та ін. за договорами комісії, агентськими договорами та іншими аналогічними договорами, перераховані на виконання цих договорів. Уважаємо, що цю норму можна застосувати і до послуг третіх осіб, наданих на користь клієнта експедитора.

Таким чином, у цілях оподаткування підпри­ємцеві-загальносистемнику слід діяти залежно від виду договору, укладеного з клієнтом. Якщо договір транспортного експедирування:

прямий – визнавати доходом повну суму грошових надходжень за таким договором, а не тільки суму своєї експедиторської винагороди. Зате і документально підтверджені сплачені витрати, пов'язані з виконанням послуг за таким договором, повинні бути визнані в повній сумі;

посередницький – визнавати доходом тільки суму експедиторської винагороди. Але й витрати визнаються тільки в сумі, яку можна пов'язати з отриманням такого посередницького доходу;

змішаний – одночасно застосовувати правила для прямого і посередницького договору: виключати транзитні суми з доходів і витрат за договором, решту включати до свого доходу і визнавати витрати, що відповідають такому доходу.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали