№п/п

Вид договору транспортного експедирування

Сума коштів, отриманих експедитором

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

1

Прямий

Плата за транспортні та інші послуги, які експедитор надав клієнтові самостійно

Включаєтьсядо доходу*

До витрат** включаються:

– собівартість наданої експедиторської послуги (у т. ч. вартість послуг третіх осіб, яких експедитор залучив для виконання договору транспортного експедирування);

– інші витрати операційної діяльності експедитора (адміністративні, витрати на збут, інші операційні)

Винагорода за експедиторські послуги

2

Посередницький

Винагорода за експедиторські послуги

Включаєтьсядо доходу*

До витрат** включаються інші витрати операційної діяльності експедитора. Адже прямих витрат, пов'язаних із наданням послуги, у нього в цьому випадку практично немає

Транзитні суми***

Не вклю-чаєтьсядо доходу****

Не включається до витрат*****

* Є виручкою від надання послуг (п. 177.2 ПК).

** Склад собівартості наданої послуги наведено в п. 138.8 ПК. Витрати, що формують собівартість таких послуг, визнаються витратами того звітного періоду, у якому визнано доходи від надання цих послуг (п. 138.4 ПК). Інші витрати операційної діяльності (п. 138.10 ПК) визнаються в тому періоді, у якому були здійснені. Але зверніть увагу: у фізособи-загальносистемника визнаються тільки фактично оплачені ним витрати.

*** Транзитні суми, що надійшли експедиторові, призначені для оплати послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, а також для сплати зборів та обов'язкових платежів під час виконання такого договору. Згідно зі ст. 9 Закону від 01.07.04 р. № 1955-IV такі витрати не включаються до плати (винагороди) експедитора.

**** Транзитні суми не є власністю експедитора, тому не включаються до його загального оподатковуваного доходу (ЗІР, категорія 104.04). Уважаємо, що це стосується і сум різних штрафів, а також компенсацій за пошкоджений (загублений) вантаж, які перевізник може перераховувати клієнтові експедитора згідно з умовами договору. Як нашому підприємцеві відобразити ці транзитні суми в Книзі обліку доходів і витрат за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 16.09.13 р. № 481)? Уважаємо, що такі суми він може відобразити в гр. 3 Книги. При цьому в гр. 2 він покаже загальну суму, отриману від клієнта для виконання договору, а в гр. 4 – різницю (гр. 2 – гр. 3), яку потрібно обкласти ПДФО.

***** Згідно з пп. 139.1.2 ПК, не включаються до складу витрат платежі платника податків у розмірі вартості товару на користь комітента, принципала та ін. за договорами комісії, агентськими договорами та іншими аналогічними договорами, перераховані на виконання цих договорів. Уважаємо, що цю норму можна застосувати і до послуг третіх осіб, наданих на користь клієнта експедитора.