Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як підприємцеві на загальній системі відобразити в Книзі інвалютну виручку?

Підприємець, який застосовує загальну систему оподаткування, займається зовнішньоекономічною діяльністю. Як йому слід відображати в Книзі доходів і витрат виручку в іноземній валюті?

Порядок оподаткування доходів підприємця на загальній системі оподаткування встановлено ст. 177 Податкового кодексу (далі – ПК). Так, об'єк­том оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між виручкою в грошовій і негрошовій формі та документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю (п. 177.2 ПК). Звідси випливає, що дохід у грошовій формі в підприємця виникає на дату фактичного надходження грошей на банківський рахунок або в касу, тобто визнається за касовим методом.

На сьогодні вся інвалютна виручка спочатку потрапляє на розподільчий рахунок банку, а потім 50 % зараховуються на валютний рахунок отримувача, а ще 50 % підлягають обов'язковому продажу на МВРУ (абзац другий п. 2 постанови Правління НБУ від 13.12.16 р. № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України»). Сума гривень, отримана від продажу, зараховується на гривневий рахунок отримувача (за мінусом комісії банку).

Таким чином, підприємець, який отримує інвалютну виручку, визначатиме свій дохід двічі:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали