Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Банк не перерахував платежі з ЄСВ: чи несе відповідальність платник?

Для сплати ЄСВ підприємець своєчасно подав до банку платіжне доручення або уніс готівку до каси банку. Але банк не перерахував на бюджетний рахунок гроші на сплату збору. У результаті у підприємця виникла недоїмка з ЄСВ, яка була погашена пізніше через інший банк. Проте податкова інспекція вимагає сплати пені за кожен день прострочення і загрожує застосувати штраф за несвоєчасну сплату ЄСВ. Чи повинен підприємець - платник ЄСВ нести відповідальність за несвоєчасне перерахування грошей із вини банку?

Ні. Якщо в затримці платежу винен банк – платника карати не повинні. Давайте подивимося, як відбувається сплата ЄСВ.

Що повинен зробити платник ЄСВ? Він повинен своєчасно подати до банку платіжне доручення, щоб гроші з його банківського рахунка були перераховані на бюджетний рахунок. А якщо банківського рахунка не має, то внести готівку до каси банку. Такий порядок передбачено ч. 7 ст. 9 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464).

 

Що повинен зробити банк, отримавши платіжку або готівку від платника? Банк повинен своєчасно перерахувати гроші платника (списати з його рахунка) на рахунок отримувача, зазначений у платіжному документі (п. 8.1, 8.2 Закону від 05.04.01 р. № 2346-III (далі – Закон № 2346).

 

«Своєчасно» означає, що банк зобов'язаний перерахувати платіж у строки, установлені Законом № 2346, а саме:

  • у день отримання платіжного доручення (якщо платіжка надійшла протягом операційного часу банку) або готівки в касу;
  • інші строки, якщо вони передбачені договором між банком і клієнтом (підприємством або підприємцем).

У який момент уважатиметься, що учасники цього процесу виконали кожен свій обов'язок? Про це сказано в п. 22.4 Закону № 2346. Ініціація переказу коштів уважатиметься завершеною:

для платника – з дати надходження до банку платіжного документа (платіжного доручення або документа про переказ готівки);

для банку – з дати списання грошей із рахун-
ка платника та їх зарахування на рахунок отримувача (якщо в отримувача рахунок у тому ж банку) або з дати списання грошей із кореспондентського рахунка банку (якщо в отримувача рахунок в іншому банку).

Отже, якщо платник подав платіжку або вніс гроші до каси банку вчасно, то він виконав свій обов'язок зі сплати ЄСВ у той момент, коли банк прийняв платіжку. І з цієї миті відповідальність за своєчасне перерахування грошей із рахунка підприємця на бюджетний рахунок несе банк.
І якщо банк взагалі не перерахував гроші платника або перерахував із запізненням, провина лежить цілком на банку. І відповідати за своє порушення повинен банк.

Згідно з п. 129.6 Податкового кодексу (далі – ПК):

  • банк, що порушив вимоги Закону № 2346
    і затримав платежі, сплачує пеню за кожен день прострочення і штрафні санкції, установлені ПК, а також несе іншу відповідальність за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів;
  • платник звільняється від відповідальності за несвоєчасне перерахування або перерахування не в повному обсязі податків до бюджету і до державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

Що робити, якщо винен банк, а податкова погрожує нарахувати платникові (ч. 10 та п. 2 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464):

  • пеню на суму недоїмки з ЄСВ з розрахунку
    0,1 % за кожен день прострочення;
  • штраф за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ у розмірі 20 % суми збору.

У цьому випадку рекомендуємо письмово сповістити податкову інспекцію про те, що платіж затримав банк. До листа додайте копію засвідченого банком платіжного документа (платіжного доручення або квитанції про сплату ЄСВ). Дата на платіжці (квитанції) доведе, що ви не порушили строки сплати ЄСВ. Такі дії надалі допоможуть вам захистити свої економічні інтереси у спорі з податковою інспекцією, у тому числі і в судовому порядку.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали