Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Відповідальність платників єдиного податку

Згідно зі ст. 300 Податкового кодексу (далі – ПК) платник єдиного податку (далі – ЄП) несе відповідальність за правильність нарахування, своєчасність і повноту сплати сум ЄП, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Законодавство передбачає різні види відповідальності: фінансову, адміністративну, кримінальну. І якщо одні нормативні акти встановлюють відповідальність виключно для єдинників, то дія інших поширюється і на єдинників, і на загальносистемників. Тому відповіді на ваші запитання, що надійшли на консультаційну лінію, ми подамо в таблиці, де розглянули види і заходи відповідальності, до яких можуть бути притягнуті підприємці та підприємства, що застосовують спрощену систему оподаткування.

Скорочення в таблиці:

  • КК – Кримінальний кодекс;
  • Закон № 928 – Закон від 25.12.15 р. № 928-VIII;
  • Порядок № 422 – Порядок, затверджений наказом Мінфіну від 07.04.16 р. № 422;
  • НМДГ – неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Для обчислення розміру штрафу застосовується 1 НМДГ, що дорівнює 17 грн. (п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ ПК).


п / п

Суть правопорушення

Відповідальність за допущене порушення

Підстава

1

2

3

4

Фінансова відповідальність (застосовується до платників ЄП – підприємців і підприємств)

1

Несплата грошового зобов'язання, самостійно розрахованого платником податків, після закінчення 90 днів, що настають за останнім днем сплати грошового зобов'язання, визнеченим ПК

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи штрафні санкції, за їх наявності, і без урахування пені) з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, незалежно від того, яка із цих ставок більша, за кожний календарний день прострочення.
Нарахування пені припиняється в день зарахування коштів на відповідний рахунок в органі Держказначейства та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань

Пп. 129.1.1 129.3.1, п. 129.4 ПК;
п. 1 підрозд. 7 розд. III Порядку № 422

2

Виявлення платником податків або органом ДФС заниження податкового зобов'язання за весь період такого заниження (у т. ч. за період адміністративного та/або судового оскарження)

Пеня нараховується з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на день заниження. Нарахування пені припиняється в день зарахування коштів на відповідний рахунок в органі Держказначейства та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань

Пп. 129.1.2 129.3.1, п. 129.4 ПК; п. 1 підрозд. 7 розд. III Порядку № 422

3

Неподання відповідному органу ДФС у строки та у випадках, передбачених ПК, заяв або документів для взяття на облік

Штраф у розмірі:
– 170 грн. – стосовно підприємців;
– 510 грн. – стосовно підприємств, їх відокремлених підрозділів

П. 117.1 ПК

4

Неподання виправлених документів для взяття на облік або внесення змін

5

Подання документів з помилками або не в повному обсязі

6

Неподання відомостей про осіб, відповідальних за ведення бухобліку та/або складання податкової звітності відповідно до вимог, установлених ПК

7

Неусунення вищезгаданих порушень або ті ж дії, скоєні повторно протягом року особою, на яку був накладений штраф за таке саме порушення

Штраф у розмірі:
– 340 грн. – стосовно підприємців;
– 1 020 грн. – стосовно підприємств, їх відокремлених підрозділів

8

Неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій (звітів) платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори

Штраф у розмірі
170 грн.
за кожне таке неподання або несвоєчасне подання

П. 120.1 ПК

9

Повторне таке порушення протягом року, вчинене особою, на яку був накладений штраф за аналогічне порушення

Штраф у розмірі
1 020 грн.
за кожне таке неподання або несвоєчасне подання

10

Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів бухгалтерської і статистичної звітності, інших документів з нарахування та сплати податків і зборів протягом установлених ст. 44 ПК строків їх зберігання та/або неподанняння платником податків органам ДФС оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) або їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПК

Штраф у розмірі
510 грн.

Ст. 121 ПК

11

Повторне таке порушення протягом року, вчинене особою, на яку був накладений штраф за аналогічне порушення

Штраф у розмірі
1 020 грн.

12

Несплата (неперерахування) підприємцями – єдинниками першої та другої груп авансових внесків у порядку та у строки, визначені ПК

Штраф у розмірі
50 % ставки ЄП, вибраної єдинником

Ст. 122 ПК

13

Самостійне нарахування контролюючим органом платникові податків сум податкового зобов'язання у зв'язку з тим, що:

– платник податків не подав у встановлені строки податкову декларацію, а при податкових перевірках установлено факти провадження ним діяльності, яка привела до виникнення об'єктів оподаткування, наявності показників, що підлягають декларуванню відповідно до вимог ПК (пп. 54.3.1 ПК);
– дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження ним податкових зобов'язань, заявлених у деклараціях, уточнюючих розрахунках (пп. 54.3.2 ПК);
– згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування податкових зобов'язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій і пені, у т. ч. і за порушення у сфері ЗЕД, є орган ДФС (пп. 54.3.3 ПК);
– дані перевірок з утримання податків у джерела виплати, у т. ч. податкового агента, свідчать про порушення таким агентом правил нарахування, утримання і сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених ПК, у т. ч. і ПДФО (пп. 54.3.5 ПК)

Штраф у розмірі
25 % нарахованої суми податкового зобов'язання

П. 123.1 ПК

14

Повторне протягом 1 095 днів визначення органом ДФС суми податкового зобов'язання із цього самого податку

Штраф у розмірі
50 % нарахованої суми податкового зобов'язання

П. 123.1 ПК

Адміністративна відповідальність (застосовується до посадових осіб підприємств за адмінправопорушення, передбачені ст. 1631–1633 КУпАП, до підприємців – за порушення норм ст. 1634, 1641 КУпАП)

15

Відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій установленого законом порядку ведення податкового обліку

Штраф у розмірі
від 5 до 10 НМДГ
(від 85 до 170 грн.)

Ч. 1 ст. 1631 КУпАП

16

Повторне таке правопорушення протягом року, вчинене особою, на яку було накладено адмінстягнення за аналогічне порушення

Штраф у розмірі
від 10 до 15 НМДГ
(від 170 до 255 грн.)

Ч. 2 ст. 1631 КУпАП

17

Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ, організацій платіжних доручень на перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів), що належать до сплати

Штраф у розмірі
від 5 до 10 НМДГ
(від 85 до 170 грн.)

Ч. 1 ст. 1632 КУпАП

18

Повторне таке правопорушення протягом року, вчинене особою, на яку було накладено адмінстягнення за аналогічне порушення

Штраф у розмірі
від 10 до 15 НМДГ
(від 170 до 255 грн.)

Ч. 2 ст. 1632 КУпАП

19

Невиконання керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій законних вимог посадових осіб органів ДФС, що стосуються:
– безплатного отримання від підприємств, установ, організацій усіх форм власності, їх посадових осіб, інформації, документів і матеріалів (пп. 20.1.3 ПК);
– проведення відповідно до законодавства зустрічних звірок і перевірок платників податків (пп. 20.1.4 ПК)

Попередження або штраф у розмірі
від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.)

Ч. 1 ст. 1633 КУпАП

20

Повторне таке правопорушення протягом року, вчинене особою, на яку було накладено адмінстягнення за аналогічне порушення

Штраф у розмірі
від 10 до 15 НМДГ
(від 170 до 255 грн.)

Ч. 2 ст. 1633 КУпАП

21

Неведення або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлена обов'язкова форма обліку.
Нагадаємо, наказом Мінфіну від 19.06.15 р. № 579 затверджено форми:
– Книги обліку доходів (для платників ЄП першої, другої, третьої груп, які не є платниками ПДВ);
– Книги обліку доходів і витрат (для платників ЄП третьої групи, які є платниками ПДВ)

Попередження або штраф у розмірі
від 3 до 8 НМДГ
(від 51 до 136 грн.)

Ч. 1 ст. 1641 КУпАП

22

Повторне таке правопорушення протягом року, вчинене особою, на яку було накладено адмінстягнення за аналогічне порушення

Штраф у розмірі
від 5 до 8 НМДГ
(від 85 до 136 грн.)

Ч. 2 ст. 1641 КУпАП

Кримінальна відповідальність (застосовується до посадових осіб підприємства, підприємців)

23

Умисне ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або підприємцем, якщо ця дія призвела до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, тобто в сумі, яка в 1 000 і більше разів перевищує 1 НМДГ* (від 689 000 до 2 066 999,99 грн. включно)

Штраф у розмірі
від 1 000 до 2 000 НМДГ
(від 17 000 до 34 000 грн.)
або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ч. 1 ст. 212 КК

24

Ті ж самі дії, які вчинені за попередньою змовою групою осіб або призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, тобто в сумі, яка в 3 000 і більше разів перевищує 1 НМДГ* (від 2 067 000 до 3 444 999,99 грн.)

Штраф у розмірі
від 2 000 до 3 000 НМДГ
(від 34 000 до 51 000 грн.)
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ч. 2 ст. 212 КК

25

Дії, передбачені ч. 1 та 2 ст. 212 КК, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто в сумі, яка в 5 000 і більше разів перевищує 1 НМДГ* (від 3 445 000 грн. і більше)

Штраф у розмірі
від 15 000 до 25 000 НМДГ
(від 255 000 до 425 000 грн.)
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна

Ч. 3 ст. 212 КК

Примітка. Особа, яка вчинила дію, передбачену ч. 1, 2 або 3 ст. 212 КК (якщо це призвело до фактичного ненадходження до бюджету або державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах), звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності сплатить податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодує збиток, завданий державі їх несвоєчасною сплатою (сплатить штрафи, пеню) (ч. 4 ст. 212 КК).
* Для визначення кваліфікації злочину розмір НМДГ дорівнює розміру податкової соціальної пільги, яка становить 50 % прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи станом на 1 січня звітного року. На 01.01.16 р. це 689 грн. (пп. 169.1.1, п. 1 розд. XIX, п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ ПК; ст. 7 Закону № 928).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали