Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Неправильне ведення касової книги не можна розцінювати як неоприбуткування готівки: судова практика

Аналізуємо ухвалу ВАСУ від 15.10.14 р., джерело – Єдиний державний реєстр судових рішень, реєстр. № 41061037.

Сторони спору

Позивач – ТОВ, відповідач – державна податкова інспекція (далі – ДПІ).

Обставини справи

ТОВ своєчасно і повністю відображало в касовій книзі надходження і видачу готівкових коштів на підставі прибуткових і видаткових касових ордерів, але не виводило в касовій книзі залишок готівки в касі на початок наступного дня і не передавало до бухгалтерії ТОВ другі примірники записів у касовій книзі. Тобто не виконувало вимоги п. 4.3 Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637 (далі – Положення № 637). ДПІ провела документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ із питання дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства. За результатами перевірки ДПІ склала акт, у якому вказала на порушення ТОВ п. 2.6 Положення № 637, тобто правил оприбуткування готівкових коштів.

На підставі п. 1 Указу Президента від 12.06.95 р. № 436/95 (далі – Указ № 436) ДПІ наклала на ТОВ штраф, направивши порушникові відповідне податкове повідомлення-рішення. ТОВ оскаржило його до адміністративного суду.

Позиція сторін

Позивач. Порушення вимог про виведення в касовій книзі залишку готівкових коштів у касі на початок наступного дня і передачі других примірників записів у касовій книзі до бухгалтерії ТОВ не вважається порушенням правил оприбуткування готівкових коштів. Відповідно, накладення штрафу на підставі п. 1 Указу № 436 за неоприбуткування готівки є необґрунтованим.

Відповідач. Висновок про повноту та своєчасність оприбуткування готівки неможливо зробити виключно на підставі прибуткових і видаткових касових ордерів, без виведення залишку готівки в касі на початок наступного дня і передачі до бухгалтерії як звіту касира других примірників записів у касовій книзі. Порушення вимог п. 4.3 Положення № 637 безпосередньо пов'язане з порушенням порядку оприбуткування готівки, отже, штрафна санкція на підставі п. 1 Указу № 436 за неоприбуткування готівки застосована обґрунтовано.

На чиєму боці суд

Рішення прийнято на користь ТОВ. Ухвалою ВАСУ залишено в силі ухвалу апеляційного адміністративного суду і постанову окружного адміністративного суду, якими скасовано податкове повідомлення-рішення ДПІ про застосування до ТОВ штрафних санкцій.

Аргументи суду

1. Згідно з п. 2.6 Положення № 637 оприбуткування готівкових коштів у касі ТОВ здійснюється з оформленням прибуткових касових ордерів і веденням на їх підставі обліку готівки в повній сумі у касовій книзі.

2. Відповідно до п. 4.3 Положення № 637 касир робить у касовій книзі записи про отримання або видачу готівкових коштів за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день їх надходження або видачі. За відсутності руху готівкових коштів у касі протягом робочого дня записи в касовій книзі не здійснюються. Щодня в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт касира другі примірники, які є відривною частиною аркуша касової книги (копії записів у касовій книзі за день), із прибутковими і видатковими касовими ордерами під підпис у касовій книзі.

3. ТОВ повністю і своєчасно оприбуткувало готівкові кошти на підставі прибуткових і видаткових касових ордерів, але, порушуючи п. 4.3 Положення № 637, не виводило залишок готівки в касі на початок наступного дня і не передавало до бухгалтерії як звіт касира другі примірники записів у касовій книзі.

4. Порушення вимог п. 4.3 Положення № 637 є порушенням порядку ведення касової книги і не може розцінюватися як несвоєчасне оприбуткування готівкових коштів. Отже, воно не є підставою для притягнення ТОВ до відповідальності у вигляді штрафу на підставі п. 1 Указу № 436 – за неоприбуткування готівкових коштів.

Висновок

Законодавство чітко визначає поняття неоприбуткування готівкових коштів. Отже, інші порушення, пов'язані з оборотом готівки, а не з її оприбуткуванням (наприклад, порушення порядку ведення касової книги), не є підставою для застосування штрафних санкцій за неоприбуткування готівки.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали