Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Зміна розміру СК ТОВ по-новому

08.06.2018 3093 0 3Акценти статті:

 • зменшення статутного капіталу (далі – СК) ТОВ: підстави та правила;
 • збільшення СК ТОВ: способи та правила;
 • унесення відомостей про зміну розміру СК до статуту та до Єдиного державного реєстру (далі – ЄДР).

Учасники ТОВ мають право як збільшувати СК, так і зменшувати його. У даній консультації ми розглянемо та проаналізуємо всі нововведення для ТОВ при зменшенні або збільшенні СК, які закріплені в Законі від 06.02.18 р. № 2275-VIII (далі – Закон № 2275).

Зменшення СК

Статутний капітал ТОВ може зменшуватися як у добровільному, так і в примусовому порядку (ч. 1 ст. 19 Закону № 2275). На процедурі зменшення СК у примусовому порядку зупинимося докладніше.

Зменшення СК у примусовому порядку

Примусовий порядок зменшення СК можна розглядати:

 • як альтернативу іншим діям – коли крім зменшення СК у законодавстві передбачені й інші варіанти рішень, які може прийняти ТОВ;
 • як обов'язковий захід – коли інших варіантів у ТОВ просто немає.

У яких випадках товариство може зменшити СК замість інших вимушених заходів?

Випадок перший. У встановлений строк учасник не вніс (вніс не повністю) свій вклад до СК.

За законом кожний учасник повинен унести повністю свій вклад протягом 6 місяців із дати держреєстрації ТОВ, якщо інший строк не передбачено статутом ТОВ (ч. 1 ст. 14 Закону № 2275). У статуті може бути закріплений інший строк (більше або менше 6 місяців), якщо учасники проголосували за нього одноголосно.

Припустимо, учасник не вніс (вніс не повністю) свій вклад у встановлений законом або статутом строк. Тоді ТОВ дає йому додатковий строк (не більше 30 днів). Ці 30 днів теж минули, але заборгованість усе одно не погашена. У такому разі в товариства є декілька варіантів дій, зазначених у ст. 15 Закону № 2275 (див. «Формування статутного капіталу ТОВ: що змінилося?»). Один із варіантів – зменшити СК на розмір неоплаченої частини частки учасника ТОВ.

Для порівняння. Раніше учасники ТОВ повинні були внести свої вклади протягом року із дня держреєстрації ТОВ. І можливості продовжити цей строк закон не передбачав.

Випадок другий. Вартість чистих активів товариства знизилася більш ніж на 50 % у порівнянні із цим показником станом на кінець попереднього року.

У такому випадку виконавчий орган зобов'язаний скликати загальні збори учасників. Збори повинні відбутися протягом 60 днів із дня такого зниження. Але як про це дізнатися? На жаль, закон не пояснює. Однак і в даному випадку зменшення СК – це тільки один із можливих варіантів вирішення проблеми. Загальні збори можуть запропонувати й інші шляхи для поліпшення фінансового стану товариства або ліквідувати товариство (ч. 3 ст. 31 Закону № 2275).

Для порівняння. Раніше СК ТОВ підлягав зменшенню, якщо після закінчення другого або кожного наступного фінансового року вартість чистих активів ТОВ виявилася менше СК і учасники не вносять додаткових вкладів. Причому в такому випадку товариство було зобов’язане зменшити СК. Альтернативи не було.

У яких випадках товариство зобов'язане зменшити СК?

Зменшення СК є обов'язковим заходом, якщо:

 • ТОВ придбаває частку свого учасника, але не сформувало резервний капітал у розмірі вартості такої частки, який не може використовуватися для виплат на користь учасників ТОВ (ч. 1 ст. 25 Закону № 2275). Іншими словами, якщо резервний капітал під викуп сформовано, то зменшувати СК не потрібно;

Хочемо попередити! Про те, що резервний капітал сформовано, необхідно повідомити держреєстратора (подати довідку). Інакше при держреєстрації змін, повязаних із викупом частки, держреєстратор самостійно внесе до ЄДР відомості про зменшення СК на викуплену частку (ч. 3 ст. 25 Закону від 15.05.03 р. № 755-IV, далі – Закон № 755).

 • учасник виключається або виходить із ТОВ (ст. 24 Закону № 2275). У такому випадку СК зменшується на розмір частки (частини частки) цього учасника;
 • спадкоємці (правонаступники) учасника виключаються з товариства (ч. 2 ст. 23, ч. 13 ст. 24 Закону № 2275).

Процедура зменшення СК

Процедуру зменшення СК (добровільного або примусового) прописано в ч. 3–5 ст. 19 Закону № 2275. Виділимо основні правила, яких повинні дотримуватися ТОВ за новим законом.

Правило 1. У випадку зменшення номінальної вартості часток усіх учасників ТОВ співвідношення номінальної вартості їх часток повинне зберігатися незмінним.

Правило 2. Про рішення зменшити СК виконавчий орган ТОВ повинен повідомляти кредиторів у письмовій формі. Зробити це необхідно протягом 10 днів після прийняття рішення про зменшення СК.

Для порівняння: раніше строк для повідомлення кредиторів становив лише 3 дні.

Правило 3. Повідомляти про зменшення СК потрібно тільки тим кредиторам, чиї вимоги до товариства не забезпечені заставою, гарантією або порукою.

Для порівняння. А раніше про зменшення СК потрібно було повідомляти всіх кредиторів без винятку.

Правило 4. Кредитори, які отримали повідомлення від ТОВ, мають право протягом 30 днів звернутися до ТОВ із письмовою вимогою вжити один із заходів (на вибір самого ТОВ), зазначених у ч. 4 ст. 19 Закону № 2275:

 • або забезпечити виконання зобов'язання перед кредитором (шляхом укладання договору забезпечення);
 • або достроково припинити чи виконати зобов'язання перед кредитором;
 • або укласти інший договір із кредитором.

Якщо ТОВ не вживе заходів, тоді кредитори будуть має право вимагати дострокового припинення або виконання зобов'язань ТОВ у судовому порядку.

Для порівняння. Раніше в ТОВ не було альтернативних варіантів для задоволення вимог кредиторів. Тобто кредитори могли вимагати тільки дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань із відшкодуванням збитків.

Правило 5. Якщо, отримавши повідомлення, кредитор не звернувся до ТОВ із відповідною письмовою вимогою протягом 30 днів, тоді вважається, що він не має жодних вимог до ТОВ.

Для порівняння. Раніше такого правила не було, це теж нововведення Закону № 2275.

Чи потрібно вносити зміни до статуту ТОВ у зв'язку з новими правилами зменшення СК?

Це не обов'язково. Пояснимо чому.

У п. 4 гл. VIII Закону № 2275 сказано, що госптовариства повинні привести свій статут у відповідність із новими вимогами Закону № 2275 протягом року із дня набуття чинності Закону № 2275 (тобто не пізніше 17.06.19 р.). Але тепер, за правилами ст. 11 Закону № 2275, інформація про розмір і порядок формування СК не відноситься до обов'язкових відомостей, які вносяться до статуту. Значить, ТОВ можуть і не вносити зміни до статуту відносно процедури зменшення СК. Однак має право зробити це зі своєї ініціативи.

На замітку. У статуті можна детально прописати процедуру зменшення СК, щоб при подальшій роботі в ТОВ не виникало ніяких складнощів. Головне, про що треба пам’ятати: положення статуту не повинні суперечити законодавству.

Наприклад, ТОВ бажає встановити свій додатковий строк для внесення (довнесення) вкладу учасником. Памятайте, що такий строк за правилами ч. 1 ст. 15 Закону № 2275 не може бути більше 30 днів. Значить, статутом його можна скоротити (наприклад, до 15 днів), але ніяк не збільшити.

Чи вносяться відомості про зменшення СК до ЄДР (якщо так, то на підставі яких документів)?

Так, як і раніше, дані про зменшення СК вносяться до ЄДР. Адже, згідно з п. 15 ч. 2 ст. 9 Закону № 755, у ЄДР повинна бути інформація про розмір СК і розмір вкладу кожного з учасників.

У випадку зменшення СК після 17.06.18 р. необхідно подати держреєстратору такі документи (ч. 5 ст. 17 Закону № 755):

 • заяву про держреєстрацію змін відомостей про юрособу (форма 3);
 • рішення загальних зборів учасників ТОВ про визначення розміру СК і розмірів часток учасників;
 • документ про сплату адмінзбору.

Дійсність підписів учасників, які голосували за рішення про визначення розміру СК і розмірів часток учасників, засвідчується нотаріально.

Важливий нюанс! У випадках, передбачених законом (смерть учасника, реорганізація і т. п.), таке рішення приймається без урахування голосів учасника у зв’язку з настанням певної обставини (ч. 5 ст. 17 Закону № 755). У цих випадках необхідно подати доказ настання такої обставини (оригінал документа або його копію, дійсність якої засвідчена нотаріально або тим, хто видав документ). Наприклад, у разі смерті учасника – подається свідоцтво про смерть.

Збільшення СК

Способи та порядок збільшення СК детально прописано в ст. 16–18 Закону № 2275. Розмір СК можна збільшити:

 • за рахунок нерозподіленого прибутку без додаткових вкладів. У такому випадку склад учасників ТОВ і співвідношення розмірів їх вкладів у СК не змінюється (ст. 17 Закону № 2275);
 • за рахунок додаткових вкладів. Причому це можуть бути додаткові вклади як учасників ТОВ, так і третіх осіб. Зробити це можна за рішенням загальних зборів учасників (ст. 18 Закону № 2275).

У будь-якому разі необхідно дотримуватися загальних правил, передбачених ст. 16 Закону № 2275. Назвемо їх.

Правило 1. Збільшення СК ТОВ допускається тільки після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

Правило 2. Збільшення СК ТОВ, яке володіє часткою у власному СК, не допускається.

Для порівняння. Раніше такого правила не було ні в ЦК, ні в Господарському кодексі (далі – ГК), ні в Законі від 19.09.91 р. № 1576-XII (далі – Закон № 1576).

Правило 3. При збільшенні СК за рахунок додвкладів номінальна вартість частки учасника ТОВ може бути збільшена на суму, яка дорівнює або менше вартості додвкладу такого учасника.

На практиці через нові правила виникають різні запитання. Відповімо на найпоширеніші.

Чи потрібно вносити зміни до статуту ТОВ у зв'язку з новими правилами збільшення СК?

Ні, це не обов'язково. Інформація про розмір і порядок утворення СК не відноситься до обов'язкових відомостей, які вносяться до статуту (ст. 11 Закону № 2275). Однак ТОВ має право за своїм бажанням уносити до статуту положення про процедуру збільшення розміру СК. Звичайно ж, ці положення не повинні суперечити законодавству.

Наприклад, ТОВ може передбачити в статуті можливість уносити додвклади без дотримання пропорцій часток учасників у СК, інші строки для внесення додвкладів і «переінакшити» інші процедурні моменти, установлені в ч. 7 ст. 18 Закону № 2275. До речі, за бажанням ТОВ можна викласти всі ці моменти не в статуті, а в протоколі загальних зборів учасників ТОВ.

Чи вносяться відомості про збільшення СК ТОВ до ЄДР?

Так, дані про збільшення СК вносяться до ЄДР. Адже в цьому реєстрі міститься інформація про розмір СК і вклад кожного з учасників (п. 15 ч. 2 ст. 9 Закону № 755).

У випадку збільшення СК після 17.06.18 р. потрібно подавати держреєстратору такі ж документи, як і при зменшенні СК (ч. 5 ст. 17 Закону № 755). А дійсність підписів учасників, які голосували за рішення про визначення розміру СК і розмірів часток учасників, засвідчується нотаріально.

Збільшення СК за рахунок додвкладів

Зазначимо, що раніше в ч. 6 ст. 144 Цивільного кодексу (далі – ЦК) теж була закріплена можливість збільшувати СК за рахунок додаткових вкладів. Однак порядок такого збільшення не був конкретизований.

А тепер у Законі № 2275 установлено чіткі умови внесення додвкладів, строки їх унесення і т. д. Крім того, зараз учасники ТОВ мають право самостійно визначати й закріплювати в статуті багато нюансів такої процедури. Розглянемо докладніше.

Умови внесення додвкладів

Отже, ми вже з'ясували, що додвклади до СК ТОВ можуть вносити як учасники товариства, так і треті особи.

Учасники ТОВ мають переважне право на внесення додаткових вкладів. При цьому додвклад учасник може зробити в рамках суми збільшення СК пропорційно до його частки в СК (ч. 2 ст. 18 Закону № 2275).

Треті особи можуть вносити додвклади тільки за таких умов:

 • якщо право третіх осіб на внесення додвкладів передбачене в рішенні загальних зборів учасників ТОВ;
 • вклад третьою особою вноситься після того, як усі учасники ТОВ внесуть або відмовляться вносити свої додвклади (тобто скористаються своїм переважним правом на внесення додвкладу або відмовляться від нього);
 • вклад буде зроблений у рамках різниці між сумою збільшення СК і сумою внесених учасниками додвкладів.

Візьміть до відома! Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, на яких були присутні всі учасники ТОВ, можна передбачити інші умови внесення додвкладів (ч. 7 ст. 18 Закону № 2275). Наприклад, указати в статуті (протоколі), що:

 • учасники мають право вносити додвклади без дотримання пропорцій їх часток у СК;
 • тільки визначені учасники мають право вносити додвклади;
 • виключити етап унесення додвкладів тільки тими учасниками товариства, 
 • які мають переважне право.

Строки внесення додвкладів

Учасники ТОВ можуть вносити додвклади протягом строку, який зазначений у рішенні загальних зборів. Однак у будь-якому разі це можна зробити тільки протягом року із дня прийняття рішення про залучення додвкладів (ч. 5 ст. 18 Закону № 2275).

Треті особи, а також учасники ТОВ мають право вносити додаткові вклади протягом 6 місяців після закінчення строку для внесення додвкладів тими учасниками ТОВ, які реалізували своє переважне право на внесення додвкладів. Хоча в рішенні загальних зборів можна встановити й менший строк (ч. 6 ст. 18 Закону № 2275).

На замітку! Статутом або одностайним рішенням загальних зборів, на яких були присутні всі учасники ТОВ, можуть уводитися інші строки для внесення додвкладів (ч. 7 ст. 18 Закону № 2275).

Форма додвкладів

Додвклади можуть уноситися в грошовій або негрошовій формі. Якщо учасники ТОВ або треті особи вносять майно як додвклади, тоді повинна бути визначена грошова оцінка такого майна (ч. 4 ст. 18 Закону № 2275).

Договір про внесення додвкладу

З учасником товариства та/або із третьою особою може укладатися (тобто це не імперативна норма) договір про внесення додвкладу (ч. 8 ст. 18 Закону № 2275). На підставі даного договору учасник або третя особа зобов'язується зробити вклад у грошовій або негрошовій формі, а товариство зобов'язується збільшити розмір його частки в СК (це стосується учасників) або прийняти в товариство з відповідною часткою в СК (ідеться про третіх осіб).

Ми ж уважаємо, що факт унесення додвкладу учасником ТОВ та/або третьою особою бажано зафіксувати в договорі. Такий документ буде додатковою гарантією виконання зобов'язань як для ТОВ, так і для вкладника.

Порядок дій при закінченні строку для внесення додвкладів

Отже, строк для внесення додвкладів минув. Після цього протягом місяця загальні збори учасників затверджують на свій вибір (ч. 9 ст. 18 Закону № 2275):

 • або результати внесення додвкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
 • або розмір часток учасників ТОВ та їх номінальну вартість з урахуванням фактично внесених ними додвкладів;
 • або збільшений розмір СК ТОВ.

Припустимо, учасник товариства та/або третя особа, з якою укладено договір про внесення додвкладу, не вніс свій вклад у повному обсязі і вчасно. У цьому випадку договір:

 • уважається розірваним;
 • не розривається, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додвкладу. Іншими словами, договір не підлягає розірванню, якщо була сплачена лише частина внеску, але загальні збори учасників не заперечують цього.

Висновки

Закон № 2275 уніс зміни до правил збільшення або зменшення СК ТОВ, зокрема:

 • змінилися деякі підстави для примусового зменшення СК ТОВ;
 • спростилася процедура зменшення СК – вона стала зручнішою для ТОВ. Так, збільшився строк для повідомлення кредиторів про зменшення СК ТОВ (із 3 до 10 днів), також тепер не потрібно повідомляти всіх кредиторів і в товариства є альтернативні варіанти задоволення їх вимог;
 • розширено способи збільшення СК ТОВ, а також заповнено багато пробілів у самій процедурі, які раніше були в ЦК, ГК і Законі 19.09.91 р. № 1576-XII;
 • багато моментів відносно СК ТОВ учасники тепер можуть вирішувати самостійно, закріпивши свій вибір статутом ТОВ або одностайним рішенням загальних зборів учасників.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали