• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Сплата до бюджету частини чистого прибутку державними і комунальними підприємствами

21.02.2019 941 0 0

Акценти статті:

  • хто повинен сплачувати частину чистого прибутку (доходу) (далі – ЧЧПД) до бюджету;
  • оподаткування і звітність;
  • сплата ЧЧПД комунальними підприємствами.

Згідно зі ст. 111 Закону від 21.09.06 р. № 185-V державні унітарні підприємства та їх об'єднання (за винятком деяких, прямо зазначених у цій статті Закону) зобов'язані спрямовувати до держбюджету не менше 30 % свого прибутку – у порядку, визначеному постановою КМУ. Також спеціальні правила розподілу чистого прибутку встановлені для державних електроенергетичних компаній і наукових установ.

При цьому чинний на сьогодні Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затверджений постановою КМУ від 23.02.11 р. № 138 (далі – Постанова № 138, Порядок № 138), установлює ставку відрахувань на рівні 75 % . Але тут також можливі винятки для деяких підприємств і за дотримання умов використання чистого прибутку (спрямування його на певну мету).

База нарахування цього платежу включає (п. 1 Порядку № 138):

  • чистий фінансовий результат (прибуток) за звітний період. Це та сума прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства після нарахування податку на прибуток. У бухобліку цьому показнику відповідає сальдо за Кт 79 «Фінансовий результат» на кінець періоду (до його списання на рахунок 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)». У фінзвітності це показник рядка 2350/рядка 2355 форми № 2 (додаткове/від’ємне значення ряд. 2350 у формі № 2-м, № 2-мс). Зверніть увагу: на базу для нарахування ЧЧПД впливають отримані збитки. Адже вона визначається наростаючим підсумком за звітний рік. Наприклад, у I кварталі року був чистий прибуток 300 тис. грн., тоді до бази беремо 300 тис. грн. А якщо за півріччя цього року наростаючий чистий прибуток знизиться до 50 тис.грн., тоді база для нарахування ЧЧПД за перше півріччя дорівнюватиме 50 тис. грн. Завважимо, що ДФС у своїх роз'ясненнях підтверджує необхідність використання даних бухобліку для розрахунку ЧЧПД (див., наприклад, лист від 19.08.15 р. № 30946/7/99-99-15-02-02-17; ЗІР, категорії 102.23.02, 102.09);
  • суму дооцінки, списану на нерозподілений прибуток. Таке списання дооцінки за основними засобами (далі – ОЗ) і за нематеріальними активами (далі – НА) передбачене п. 21 П(С)БО 7 та п. 24 П(С)БО 8. Проводиться або періодично – у міру нарахування амортизації об'єкта ОЗ (НА), або разово – при вибутті об'єкта зі складу ОЗ (НА). Списання дооцінки відображається записом в обліку Дт 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів», Дт 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів» – Кт 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)». Періодичність списання капіталу в дооцінках на нерозподілений прибуток установлюється наказом про облікову політику підприємства: щомісячно, щоквартально або раз на рік (п. 2.9 розд. II Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 23.06.13 р. № 635; п. 2 розд. II Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 19.12.06 р. № 1213, далі – Положення № 1213);
  • суму невикористаних фондів розвитку, раніше сформованих при розподілу прибутку, яка тепер зворотно списана на нерозподілений прибуток. Розмір такого «зворотного» нарахування визначається державним органом управління підприємства (міністерством). Нагадаємо, що формування фондів розвитку передбачене, зокрема, ст. 75 ГК і Положенням № 1213. Тому держпідприємства повинні створювати за рахунок чистого прибутку фонди: розвитку виробництва (Дт 443 – Кт 4261 «Фонд розвитку виробництва»), матеріального заохочення (Дт 443 – Кт 661), інші фонди (Дт 443 – Кт 4263 «Інші фонди»). Використання фонду розвитку виробництва та інших фондів відображається відповідно записами Дт 4261 – Кт 4262 «Використання фонду розвитку виробництва», Дт 4263 – Кт 4264 «Використання інших фондів». Тому якщо у підприємства на початок року є залишки за кредитом субрахунків 4261, 4623 (невикористані фонди) і його орган управління прийняв рішення спрямувати такі залишки назад на нерозподілений прибуток, то підприємство відображає таку операцію записом Дт 4261, 4263 – Кт 441, тобто включає суму обороту за таким проведенням до бази для обчислення частини чистого прибутку.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали