Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Чи враховується збиток при визначенні різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій?

Суб’єкт господарювання отримав кредит від пов’язаної особи – нерезидента. При формуванні в податковому обліку витрат у частині нарахованих процентів за кредитами такий суб’єкт ураховує обмеження, визначені ст. 140 Податкового кодексу (далі – ПК). Чи враховується для розрахунку таких витрат від’ємне значення суми фінансового результату до оподаткування?

Так, ураховується. Пояснимо детальніше.

Відповідно до п. 140.2 ПК для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами-нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 разу (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, – більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, яка перевищує 50 % суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, у якому здійснюється нарахування таких процентів.

Тобто для визначення суми різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій, ПК передбачає так звану формулу для проведення відповідних розрахунків.

Водночас фінрезультатом до оподаткування підприємства може бути як прибуток, так і збиток. Відповідно до п. 3.22 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.13 р. № 433, такий результат відображається у формі № 2 «Звіт про фінансові результати», а саме: прибуток – у графі 2290, а збиток – у графі 2295.

Таким чином, оскільки норми ПК передбачають використання у формулі такого показника, як фінансовий результат до оподаткування без будь-яких застережень щодо фінансового результату у вигляді прибутку, то при розрахунку податкової різниці в частині фінансових витрат ураховуватиметься фінансовий результат до оподаткування як у вигляді прибутку, так і у вигляді збитку. При цьому, якщо результатом розрахунку цієї податкової різниці є від’ємне значення (за рахунок перевищення показника від’ємного фінансового результату над сумою фінансових витрат та амортизаційних відрахувань), то фінансовий результат не коригується.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали