Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Списання МНМА: ПДВ-особливості

Акценти цієї статті:

  • чи слід нараховувати податкові зобов'язання з ПДВ при списанні малоцінних необоротних матеріальних активів (далі – МНМА);
  • якими законодавчими нормами слід керуватися;
  • як роз'яснює це питання ДФС у ЗІР.

Згідно із класифікацією, наведеною в п. 5 П(С)БО 7, МНМА є окремою групою основних засобів (далі – ОЗ), і на них поширюються всі правила бухгалтерського обліку ОЗ. Як виняток амортизація МНМА нараховується за окремими правилами, наведеними в п. 27 П(С)БО 7, а саме:

  • або по 50 % амортизовуваної вартості нараховується в першому місяці використання об'єкта і в місяці його виключення з активів (списання з балансу);
  • або 100 % амортизовуваної вартості нараховується в першому ж місяці використання об'єкта.

Тобто в бухгалтерському обліку до МНМА належать необоротні активи зі строком корисного використання більше року або операційного циклу, якщо він триває довше за рік. А вартісні ознаки предметів, які входять до складу МНМА, підприємство встановлює самостійно (у наказі про облікову політику) (пп. 5.2.7 П(С)БО 7).

Не входять до складу ОЗ матеріальні активи зі строком служби більше одного року, але вартістю менше 6 000 грн. (тобто МНМА). Це випливає з визначення терміна «основні засоби», наведеного в пп. 14.1.138 Податкового кодексу (далі – ПК).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали