Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Порядок сплати ПДФО і військового збору до бюджету

Особами, відповідальними за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету ПДФО і військового збору, є податкові агенти, які виплачують доходи фізичним особам, а також платники податків, що одержують доходи не від податкових агентів. При цьому ПК передбачає для деяких способів виплати доходів особливий порядок сплати ПДФО. Знаючи цей порядок, бухгалтер убереже підприємство від штрафних санкцій за неправильну сплату податків. Опираючись на норми ПК та інших законодавчих актів, ми розповімо в консультації, хто, у які строки та куди повинен перераховувати утримані з доходів суми ПДФО і військового збору.

Загальні положення

Насамперед нагадаємо, що для цілей оподаткування доходів фізичних осіб відокремлені підрозділи юридичної особи визначаються з урахуванням норм ГК (пп. 14.1.30 ПК). Згідно зі ст. 64 ГК підприємство може:

  • складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій і т. д.) і функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб і т. д.);
  • створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи.

Функції, права та обов'язки підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються згідно зі статутом підприємства або іншими установчими документами. При цьому підприємство самостійне визначає свою організаційну структуру, установлює чисельність працівників і складає штатний розпис. Тобто в положенні про відокремлений підрозділ поряд з іншими функціями можуть бути прописані і пов-новаження щодо нарахування та виплати зарплати (інших доходів) працівникам і непрацівникам підрозділу. У цьому випадку такий підрозділ із метою оподаткування буде вважатися вповноваженим підрозділом, а також податковим агентом фізосіб при виплаті їм доходів. Якщо ж функції відокремленного підрозділу в положенні не прописані, тоді воно вважається неуповноваженим і обов'язки податкового агента за нього повинне виконувати головне підприємство.

Згідно з п. 63.3 ПК усі платники податків повинні бути зареєстровані або взяті на облік в органах ДФС за місцем:

  • знаходження юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів;
  • розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які здійснюється діяльність.

Реєстрація платників податків здійснюється відповідно до Порядку № 1588. Так, п. 7.1 цього документа встановлено, що юрособа, яка має неуповноважені відокремлені підрозділи, розташовані в іншій місцевості, ніж така юрособа, повинна стати на неосновний податковий облік як платник окремих видів податків, зокрема ПДФО, за місцезнаходженням кожного свого підрозділу. Звідси випливає, що:

  • головне підприємство повинне бути на обліку в органі ДФС за місцем свого знаходження (реєстрації);
  • філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, наділені повноваженнями з нарахування та сплати ПДФО, повинні бути взяті на облік в органі ДФС за своїм місцезнаходженням;
  • головне підприємство, що має неуповноважені підрозділи, повинне встати на облік в органі ДФС за місцезнаходженням таких підрозділів як платник окремого виду податків (для нього це буде неосновне місце обліку).

Порядок сплати

ПДФО

Згідно з пп. 168.4.1 ПК ПДФО, утриманий із доходів фізичних осіб (як резидентів, так і нерезидентів), зараховується до бюджету відповідно до БК. При цьому ст. 64 БК передбачено, що ПДФО, який сплачується податковим агентом – юридичною особою (його філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) або представництвом нерезидента-юрособи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням цього податкового агента в обсягах податку, нарахованого на виплачені фізособі доходи.

Військовий збір

Відповідно до пп. 1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПК нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються за ставкою 1,5 % у порядку, установленому ст. 168 ПК, тобто за тими ж правилами, що й ПДФО. При цьому є виняток: якщо в підприємства є неуповноважені відокремлені підрозділи, то порядок сплати до бюджету ПДФО, передбачений пп. 168.4.3 ПК, не застосовується до військового збору.

Це пояснюється тим, що зазначена норма регламентує механізм перерахування податку до місцевого бюджету, а військовий збір зараховується до державного бюджету. Тому юрособа повинна перераховувати військовий збір як за себе, так і за неуповноважений відокремлений підрозділ до держбюджету за своїм місцезнаходженням. Суми військового збору, нараховані вповноваженим відокремленим підрозділом, перераховуються до держбюджету за місцезнаходженням такого підрозділу. Аналогічної думки дотримується і ДФС (див. ЗІР, категорія 132.05).

Подамо для зручності інформацію про сплату ПДФО і військового збору в табл. 1.

Таблиця 1. Порядок сплати (перерахування) ПДФО і військового збору

Податковий агент

 

Куди перераховувати ПДФО і військовий збір

 

1

 

2

 

Юридичні особи

 

До відповідного бюджету за своїм місцезнаходженням

(п. 9.3, пп. 168.4.1, 168.4.4, пп. 1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПК)

Уповноважені підрозділи

 

До відповідного бюджету за своїм місцезнаходженням (пп. 168.4.3 ПК)

 

Головне підприєм-
ство за неуповноважений підрозділ

 

ПДФО із доходів працівників неуповноважених відокремлених підрозділів перераховується до місцевого бюджету на відповідні рахунки, відкриті в органах Держказначейства за місцезнаходженням такого підрозділу (пп. 168.4.4 ПК), військовий збір до держ-бюджету – за місцезнаходженням головного підприємства (ЗІР, катего-
рія 132.05)

 

Підприємці

 

Авансові платежі з ПДФО і сума податкових зобов'язань із ПДФО, розрахована та відображена в річній декларації, а також військовий збір сплачуються до бюджету за місцем податкової адреси підприємця (пп. «в» пп. 168.4.5 ПК)

 

Примітка. Авансові платежі з ПДФО розраховуються підприємцем самостійно згідно з даними Книги обліку і сплачуються до бюджету до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня. Авансовий платіж за IV квартал не розраховується і не сплачується. Якщо за результатами розрахунку авансового платежу за відповідний квартал виникає від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується (пп. 177.5.1 ПК).

Нагадаємо, податковою адресою фізособи – платника податків уважається місце її проживання. Саме за місцем проживання приватний підприємець береться на облік в органі ДФС як платник податків. У підприємця не може бути більше однієї податкової адреси (п. 45.1 ПК).

Самозайняті особи

 

Фізособи, які провадять незалежну професійну діяльність, наприклад приватні нотаріуси, адвокати, після проведення остаточного розрахунку ПДФО за звітний податковий рік сплачують суму податкового зобов'язання з ПДФО і військового збору, зазначену в поданій ними податковій декларації, до відповідного бюджету за своєю податковою адресою, тобто за місцем проживання (пп. «в» пп. 168.4.5 ПК)

 

Підприємці та самозайняті особи, які є податковими агентами

 

ПДФО і військовий збір, утримані з доходів, виплачуваних найманим працівникам, перераховують до відповідного бюджету за місцем своєї реєстрації в органах ДФС (пп. «а» пп. 168.4.5 ПК)

 

Нотаріуси

 

У випадку нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, договорів дарування або видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам сплачують ПДФО за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв) (пп. «б» пп. 168.4.5 ПК)

 

Фізособи,
які декларують свої доходи

 

Фізособа повинна визначити фінансовий результат операцій, що підлягають декларуванню, і самостійно сплатити суму ПДФО і військового збору, зазначену в декларації про майновий стан і доходи, до відповідного бюджету за своєю податковою адресою (місце, за яким фізособа береться на облік в органі ДФС як платник податків) (п. 49.1 ПК). Як правило, податкова адреса відповідає місцю проживання

 

Що робити, якщо ПДФО та військовий збір перерахували не на той рахунок?

На практиці зустрічаються ситуації, коли при заповненні реквізитів платіжних документів бухгалтер допускає помилки. І в результаті ПДФО або військовий збір надходять не на той код бюджетної класифікації, за яким повинні бути погашені податкові зобов'язання. Через неправильне відображення платежів в особових картках платників за одним податком може виникнути переплата, за іншим — заборгованість. Тобто буде перекручений облік доходів бюджету. Оскільки в разі сплати на неналежний рахунок кошти не надійдуть до відповідного місцевого або державного бюджету, вони не зарахуються у сплату податкового зобов'язання платника податків (Податкове роз'яснення № 25). А це, у свою чергу, призведе до штрафних санкцій і нарахування пені.

Чи можна повернути помилково або зайво зараховані до бюджету суми податку та військового збору?

Так, можна. Повернення здійснюють органи Держказначейства (п. 2.2 Порядку № 43) на підставі подання органу ДФС. Тобто податковому агенту необхідно звернутися до органу ДФС за своїм місцезнаходженням із відповідною заявою. Помилково перерахована сума податкових зобов'язань буде або повернена на поточний рахунок податкового агента, або зарахована
у сплату майбутніх платежів. Із моменту перерахування платежу на правильний код бюджетної класифікації сума податкового зобов'язання вважається погашеною, а нарахування пені на відповідну суму податкового боргу припиняється (Податкове роз'яснення № 25).

Виправити допущену помилку можна ще одним способом. Потрібно повторно сплатити суму ПДФО або військовий збір на правильний
рахунок, а кошти, сплачені на інший бюджетний рахунок, зарахувати за рахунок майбутніх платежів, що перераховуються на цей рахунок.

Строки сплати

Податковим агентам та особам, відповідальним за оподаткування доходів, крім порядку перерахування ПДФО і військового збору необхідно також дотримуватися строків їх сплати, установлених ПК для різних видів доходів. Покажемо
в табл. 2, коли слід перераховувати ПДФО і військовий збір до бюджету при одержанні найчастіше виплачуваних доходів.

Таблиця 2. Строки сплати ПДФО і військового збору для різних видів доходів

1

 

2

 

3

 

4

 

№ п/п

 

Вид
оподатковуваного доходу

 

Хто
сплачує

 

Строки
перерахування до бюджету

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1

 

Зарплата за першу половину місяця (аванс), зарплата за другу половину місяця, винагорода за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами
(далі – ЦПД), які виплачуються готівкою
(кошти одержують у банку)

 

Податковий агент, що нараховує
(виплачує)
оподатковуваний дохід
платнику
податків

 

Одночасно з поданням до банку документів на одержання коштів для виплати належних платникам податків доходів

(пп. 168.1.2 ПК)

2

 

Зарплата за першу половину місяця (аванс), зарплата за другу половину місяця, винагорода за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД, які перераховуються на банківський рахунок одержувача

 

Одночасно з перерахуванням грошей на банківський (картковий)
рахунок одержувача

(пп. 168.1.2 ПК)

3

 

Зарплата за першу половину місяця (аванс), зарплата за другу половину місяця, винагорода за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД, які надаються в негрошовій формі або виплачуються готівкою з каси податкового агента

 

Протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (надання, виплати)

(пп. 168.1.4 ПК)

4

 

Оподатковуваний дохід, який нараховувався, але не виплачувався (не надавався) платнику податків

 

У строки, установлені для місячного податкового періоду*

(пп. 168.1.5 ПК)

* Місячний податковий період передбачає подання декларації протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного місяця (пп. 49.18.1 ПК), і сплату податкового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем подання місячної декларації (п. 57.1 ПК). Тобто ПДФО, утриманий із нарахованого, але не виплаченого доходу, повинен бути перерахований до бюджету протягом 30 календарних днів після закінчення звітного місяця.

 

5

 

Дохід від надання нерухомості в оренду
(суборенду), житлове наймання юрособі, приватному підприємцю, фізособі, яка займається незалежною професійною діяльністю

 

Орендар

 

Під час нарахування (виплати) орендної плати (пп. 170.1.4 ПК)

 

6

 

Дохід від надання нерухомості в оренду
(суборенду), житлове наймання фізособі, яка не є суб'єктом господарювання

 

Орендодавець

 

Протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу

(пп. «а» пп. 170.1.5 ПК)

7

 

Дохід у вигляді дивидендів

 

Емітент корпоративних прав

 

Під час нарахування дивідендів
(пп. 170.5.4 ПК)

 

8

 

Дохід у вигляді призів (виграшів) у лотерею, за участь в аматорських спортивних іграх
(у т. ч. в більярдному спорті)

 

Особа,
яка здійснює виплату

 

Під час виплати призів (виграшів) (пп. 170.6.2 ПК)

 

9

 

Іноземні доходи

 

Одержувач
доходів

 

До 1 серпня наступного за звітним року (п. 179.7 ПК)

 

10

 

Дохід від продажу (обміну) нерухомого та рухомого майна іншій фізичній особі

 

Продавець
майна

 

До нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни

(пп. «а» п. 172.5, п. 173.4 ПК)

11

 

Дохід від продажу (обміну) нерухомого та рухомого майна фізособою юрособі (приватному підприємцю)

 

Покупець
майна

 

До нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни

(п. 172.7, 173.3 ПК)

12

 

Дохід, отриманий у вигляді спадщини спадкоємцем-нерезидентом

 

Спадкоємець-нерезидент

 

До нотаріального оформлення об'єктів спадщини (п. 174.3 ПК)

 

13

 

Доходи від здійснення підприємницької діяльності

 

Приватні підприємці

 

Протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем подання декларації (п. 57.1 ПК)

 

14

 

Доходи від здійснення незалежної професійної діяльності

 

 Приватні
нотаріуси,
адвокати

 

До 1 серпня наступного за звітним року (п. 179.7 ПК)

 

15

 

Доходи, відображені в декларації особами, які зобов'язані подавати декларацію про доходи (наприклад, при одержанні інвестиційного прибутку, іноземних доходів)

 

Фізособи-декларанти

 

16

 

Доходи, відображені в декларації про доходи резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання*

 

Фізособа-емігрант

 

Після одержання повідомлення від органу ДФС про сплату належної суми ПДФО, але до моменту виїзду з України (п. 179.3 ПК)

 

* Декларація про доходи подається такими особами до органу ДФС не пізніше 60 календарних днів, що передують дню виїзду.

 

ПДФО і військовий збір перераховуються до відповідного бюджету за особливими правилами та в суворо встановлені ПК строки. При цьому юрособи, які мають уповноважені або неуповноважені відокремлені підрозділи, повинні пам'ятати, що ПДФО завжди перераховується за місцем знаходження такого підрозділу. Тільки вповноважений підрозділ перераховує податок і військовий збір самостійно за своїм місцезнаходженням, а за неуповноважений підрозділ відповідає головне підприємство, яке перераховує утриманий із зарплати працівників такого підрозділу ПДФО до місцевого бюджету за місцезнаходженням цього підрозділу, а військовий збір – до держбюджету за своїм місцезнаходженням.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали