Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Від’ємне значення ПДВ: заповнюємо додаток Д2

Наталя Кривунь

23.08.2016 28288 0 4


Акценти цієї статті:

 • як правильно заповнити додаток Д2 декларації з ПДВ;
 • як виправити помилки, допущені в додатку Д2.

Хто заповнює додаток Д2

У 2016 році платники ПДВ подають до податкових органів декларацію за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 28.01.16 р. № 21 (далі – Наказ № 21).

Додаток Д2 до декларації заповнюють ті платники, у яких заповнено рядок 21 декларації (сума від’ємного значення, яка переноситься до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду). Значення цього рядка переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного періоду.

По суті, у рядку 21 декларації відображається залишок від’ємного значення з рядка 19, яке платник не спрямував на рахунок погашення податкового боргу з ПДВ (ряд. 20.1) і не заявив до відшкодування з бюджету (ряд. 20.2).

Із 2016 року показник рядка 19 декларації являє собою від’ємне значення (тобто суму перевищення податкового кредиту над податковими зобов'язаннями). Причому податковий кредит (крім ПДВ, сплаченого при купівлі товарів, послуг, необоротних активів, і сум коригування податку) формується також:

 • із від’ємного значення попереднього місяця (ряд. 16.1);
 • уточнених сум від’ємного значення з уточнюючих розрахунків за минулі періоди, самостійно поданих платником (ряд. 16.2);
 • уточнених сум від’ємного значення за підсумками перевірок, проведених контролюючими органами (ряд. 16.3).

Структура додатка Д2

До звітності за серпень 2016 року таблиця додатка Д2 містила таку інформацію:

 • № п/п (гр. 1);
 • платник податків – покупець (ІПН) (гр. 2). Тут помилково був зазначений покупець, а слід було зазначити – постачальник. Цю помилку податківці підтвердили своїми роз'ясненнями (див. лист ДФС від 22.02.16 р. № 6111/7/99-99-19-03-02-17). А ось за яким принципом потрібно було відбирати контрагентів (постачальників), податківці так і не пояснили. Якщо ж від’ємне значення було сформоване за рахунок сум ПДВ, сплачених при митному оформленні імпортного товару, тоді слід було зазначати власний ІПН (роз'яснення в ЗІР, категорія 101.20 діяло до 01.07.16 р.);
 • звітний (податковий) період, у якому виникло від’ємне значення: місяць (гр. 3);
 • звітний (податковий) період, у якому виникло від’ємне значення: рік (гр. 4);
 • сума ПДВ (гр. 5);
 • фактична сплата сум від’ємного значення (гр. 6). Тобто у графі 6 напроти кожної суми ПДВ із графи 5 зазначалася сума сплаченого ПДВ.
 • Потім наказом Мінфіну від 25.05.16 р. № 503 (далі – Наказ № 503) були внесені зміни до додатка Д2. Ці зміни набули чинності з 01.07.16 р. і застосовуються (п. 46.6 Податкового кодексу, далі – ПК) з наступного періоду після публікації Наказу № 503. Тобто починаючи зі звітності за серпень, а в разі квартального декларування – починаючи зі звітності за IV квартал (див. лист ДФС від 22.07.16 р. № 24830/7/99-99-15-03-02-17, далі – Лист № 24830).

Зі звітності за серпень 2016 року таблиця додатка Д2 була спрощена. І тепер вона містить таку інформацію:

 • № п/п (гр. 1);
 • звітний (податковий) період, у якому виникло від’ємне значення: місяць (гр. 2);
 • звітний (податковий) період, у якому виникло від’ємне значення: рік (гр. 3);
 • сума ПДВ (гр. 4). Нагадаємо, що показники додатка Д2 заповнюються в гривнях без копійок.

А це означає, що тепер платникам податків не потрібно сушити голову над тим, як підібрати відповідні суми ПДВ за конкретними контрагентами-постачальниками (насправді ця проблема стосуватиметься тільки тих платників, які претендують на бюджетне відшкодування. Про заповнення додатка Д3 поговоримо нижче).

Алгоритм заповнення оновленого додатка Д2

Крок 1. При заповненні декларації з ПДВ отримуємо суму від’ємного значення, яка переноситься до податкового кредиту наступного місяця (ряд. 21). Ця сума повинна відповідати ряд- ку «Усього» графи 4 додатка Д2.

Крок 2. Визначаємо, за рахунок яких періодів склалося від’ємне значення. Воно може з'явитися у звітному періоді або накопичитися. У Листі № 24830 ДФС дає рекомендації, як це зробити:

 • податкові зобов'язання поточного періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення – від давнього до більш свіжого;
 • розшифрування показника рядка «Усього» здійснюється у хронологічному порядку – починаючи зі звітного періоду, найближчого до дати подання декларації (найновіший звітний період), і закінчуючи найдавнішим звітним періодом. Тобто суми від’ємного значення наводяться в додатку Д2 від найбільш близького до звітної дати до найбільш дальнього.

Зверніть увагу: при заповненні рядка 21 потрібно враховувати також дані поданих уточнюючих розрахунків, де зачеплені суми від’ємного значення, які потрапляють до нашої «вибірки».

Приклад 1
ТОВ «Незабудка» за звітний період подало до ДФС звітність із такими показниками (див. табл. 1):

Таблиця 1

(грн.)

Рядок декларації

Звітний період (серпень 2016 року)

1

2

9

3 000

16.1

9 000, з яких:
– 5 000 – сума податкового кредиту за «07.2016»;
– 4 000 – сума податкового кредиту за «06.2016»

17

10 000 (тобто 1 000 – це сума податкового кредиту за «08.2016»)

19

7 000

20.3

7 000

21

7 000

На підставі цих даних підприємство заповнило додаток Д2 (див. табл. 2):

Таблиця 2

(грн.)


п / п

Сума від’ємного значення, яка переноситься до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (ряд. 21)

звітний (податковий) період, у якому виникло значення

сума

місяць

рік

1

2

3

4

1

8

2016

1 000

2

7

2016

5 000

3

6

2016

1 000*

Усього

7 000

* Залишок суми від’ємного значення за «06.2016», оскільки сума податкових зобов'язань за серпень 2016 року у розмірі 3 000 грн. була перекрита сумою найстарішого податкового кредиту, тобто за «06.2016».

Тепер відповімо на запитання, які можуть виникнути у платників податків.

Як заповнити додаток Д2 при одночасному поданні додатка Д3?

Наказом № 503 з 1 липня 2016 року також були внесені зміни і до додатка Д3. Цей додаток заповнюють платники, які декларують бюджетне відшкодування (далі – БВ) (ряд. 20.2 декларації). Додаток ДЗ доповнено таблицею 2, де повинні наводитися розшифрування сум ПДВ, фактично сплачених у попередньому і звітному періодах. По суті, ця таблиця є аналогом таблиці додатка Д2 до внесення до нього змін.

Тобто платник податків, який декларує БВ, подаючи додаток Д3 за новою формою, повинен буде розшифрувати в розрізі контрагентів від’ємне значення, зазначене в рядку 20.2 декларації.

Припустимо, у декларації за звітний період платник податків заповнив рядки 20.2 та 21, тобто частина від’ємного значення задекларована до БВ, а частина – переноситься до податкового кредиту наступного звітного періоду. Розглянемо, який алгоритм використовувати при заповненні додатків Д2 та Д3 у цьому випадку.

ДФС уважає (див. Лист № 24830), що при заповненні як додатка Д2, так і таблиці 2 додатка Д3 слід виходити із хронології формування від’ємного значення.

На нашу думку, у першу чергу варто спочатку заповнити додаток Д3 і відобразити в ньому суму від’ємного значення, яка утворилася за рахунок імпорту, а також за рахунок «надійних» постачальників, з якими у платника податків проведено розрахунки. А потім уже розпочати заповнення додатка Д2, у якому залишок від’ємного значення наводиться тільки за періодами його виникнення із зазначенням сум.

Виправлення помилок у додатку Д2

Розглянемо найчастіші помилки в додатку Д2.

1. Помилка допущена в декларації минулого періоду.

Для виправлення цієї помилки платник податків подає уточнюючий розрахунок (далі – УР), який зачіпає (зменшує або збільшує) значення рядка 21 звітного періоду, що виправляється. У цьому випадку разом із УР подається додаток Д2, у якому потрібно буде виправити:

 • суму від’ємного значення (значення гр. 6 ряд. 21 УР). Зверніть увагу: це значення (як збільшення, так і зменшення) платник податків зможе врахувати в рядку 16.2 декларації за той звітний період, у якому подано такий УР (п. 5 розд. VI Наказу № 21);
 • звітний період (місяць і рік), у якому виникло це від’ємне значення (якщо цей період змінюється).

Зверніть увагу: підсумкова сума додатка Д2 повинна відповідати сумі, зазначеній у графі 6 рядка 21 УР (вона може бути зі знаком «+» або зі знаком «–»).

2. Помилка допущена в самому додатку Д2 (наприклад, в одному з рядків неправильно зазначено місяць і рік, у якому виникло від’ємне значення). При цьому допущена помилка ніяк не вплинула на загальну суму рядка 21 декларації.

У цьому випадку бажано подати так званий нульовий УР (тобто графи 4 та 5 будуть заповнені однаково і, відповідно, не буде показників у гр. 6) до декларації з ПДВ того місяця, у якому допущено помилку в додатку Д2. А додаток Д2, який буде подано разом з УР, потрібно заповнити таким чином:

 • показник рядка, який у Д2 заповнений неправильно, зазначається зі знаком «–»;
 • правильні дані зазначаються зі знаком «+».

Зверніть увагу: при цьому сума в рядку «Усього» додатка Д2 повинна дорівнювати нулю (в електронному вигляді вона не буде заповнена).

Приклад 2
ТОВ «Віст» за травень 2016 року була подана декларація з такими показниками (див. табл. 3):

Таблиця 3

(грн.)

Рядок декларації

Сума

9

100 000

16.1

120 000

17

150 000

19

50 000

20.3

50 000

21

50 000

До декларації підприємство подало додаток Д2 (див. табл. 4):

Таблиця 4

(грн.)


п / п

Сума від’ємного значення, яка переноситься до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (ряд. 21)

звітний (податковий) період, у якому виникло значення

сума

місяць

рік

1

2

3

4

1

5

2016

50 000

Усього

50 000

У вересні 2016 року підприємство виявило, що допустило помилку при заповненні додатка Д2 (неправильно зазначило період, у якому виникло від’ємне значення. Там зазначено: 50 000 грн. – «05.2016», а слід було зазначити: 30 000 грн. – «05.2016», 20 000 грн. – «04.2016»).

У цьому випадку підприємству необхідно у вересні 2016 року подати нульовий УР до декларації за травень і заповнити додаток Д2 таким чином (див. табл. 5):

Таблиця 5

(грн.)


п / п

Сума від’ємного значення, яка переноситься до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (ряд. 21)

звітний (податковий) період, у якому виникло значення

сума

місяць

рік

1

2

3

4

1

5

2016

–20 000

2

4

2016

20 000

Усього

Висновки

1. Додаток Д2 заповнюють тільки ті платники ПДВ, у яких заповнено рядок 21 декларації.

2. Зі звітного періоду серпень (IV квартал) таблиця додатка Д2 значно спрощена. У ній тепер зазначається тільки період (місяць і рік), у якому виникло від’ємне значення, і сума ПДВ.

3. При заповненні додатка Д2 використовується хронологічний принцип заповнення (тобто починаючи зі звітного періоду, який ближче до дати подання декларації (найновіший звітний період) і закінчуючи найдавнішим звітним періодом).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали