• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Звіт про рух фондів

26.08.2019 243 0 0

Управлінський облік: бюджетування, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, прогнозний баланс

Звіт про рух грошових коштів містить чимало інформації для фінансового керівника. Проте для здійснення аналізу результатів діяльності компанії або фінансового планування необхідна його розширена форма – звіт про рух фондів. Таку форму компанія розробляє самостійно з метою ведення саме управлінського обліку. Розглянемо порядок складання такого звіту.

У Звіті про рух грошових коштів наводиться інформація про чистий рух (надходження або видаток) грошових коштів та їх еквівалентів за звітний період – окремо від операційної, інвестиційної або фінансової діяльності.

Але до цього Звіту не включаються операції, які не мали прямого впливу на рух грошових коштів (їх еквівалентів), наприклад негрошові операції (бартер; придбання активів шляхом емісії акцій та ін.).

На відміну від Звіту про рух грошових коштів, Звіт про рух фондів, по-перше, ураховує зміни фінансового стану компанії внаслідок усіх здійснених операцій (у т. ч. негрошових), а по-друге, легко та швидко складається і є зручним для проведення фінансового аналізу.

Рух фондів – це збільшення або зменшення ресурсів компанії, що є джерелом для здійснення інвестицій. Основою для складання звіту про рух фондів є баланс – звіт про стан фондів. У ньому відображено інвестиції компанії (тобто активи) та заборгованість (власний капітал + зобов’язання), яка виникла внаслідок здійснення таких інвестицій. Таким чином, зміни за окремими статтями балансу – це чисті потоки фондів, які є наслідком прийнятих управлінських рішень.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали