Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Операції не обкладаються ПДВ: алгоритм дій

Стаття-навігатор: розглянуто покроково дії платника ПДВ у разі, коли він починає здійснювати операції, що не обкладаються ПДВ.

Ситуація

Підприємством – платником ПДВ із 1 вересня 2014 року розпочато новий вид діяльності: виготовлення та продаж учнівських зошитів і підручників українського виробництва. Перше постачання зазначених товарів відбулося 1 жовтня. Як має діяти підприємство в цій ситуації?

Нагадаємо, що продаж зошитів і підручників українського виробництва звільнено від обкладення ПДВ на підставі пп. 197.1.25 Податкового кодексу (далі – ПК).

Отже, з 1 жовтня деякі товари та необоротні активи, що числяться на балансі підприємства (а також ті, за якими була передоплата і відображено податковий кредит), почали використовуватися підприємством в операціях, що не обкладаються ПДВ:

 • або повністю,
 • або частково.

Розповімо детально, які кроки необхідно зробити підприємству в цій ситуації.

Крок 1. Нараховуємо податкові зобов'язання

Якщо придбані товари/послуги, необоротні активи (далі – придбання) використовуватимуться в операціях, що обкладаються ПДВ, то суми ПДВ, сплачені їх постачальникам (вхідний ПДВ), не можна включати до податкового кредиту (п. 198.4 ПК).

А якщо вхідний ПДВ раніше потрапив до податкового кредиту підприємства на законних підставах? Тоді необхідно «відкликати» вхідний ПДВ, нарахував податкові зобов'язан­ня (п. 198.5 ПК).

Базу для нарахування податкових зобов'язань треба визначати (п.189.1 ПК):

 • для необоротних активів – виходячи з балансової (залишкової) вартості, яка склалася на початок звітного періоду, протягом якого змінився напрям використання активів (у нашій ситуації – станом на 1 вересня 2014 року);
 • за товарами/послугами – виходячи із ціни їх придбання.

Податкові зобов'язання нараховуються на дату початку фактичного використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях, що не обкладаються ПДВ, зазначену в первинних документах.

На нашу думку, у наведеній ситуації такою датою слід уважати:

 • за запасами – дату їх списання, підтверджену первинними документами (наприклад, це може бути Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів типової форми № М-11, затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 № 193). На наш погляд, нарахувати податкові зобов'язання зручніше за підсумками місяця, у якому було вироблено пільговану продукцію. Адже тоді буде відомим увесь обсяг запасів, використаних у виробництві такої продукції;
 • за необоротними активами – дату початку виробництва.

Приклад 1

У вересні 2014 року підприємством розпочато виробництво пільговуваної продукції. Було витрачено запаси (вартість придбання – 45 000 грн. без ПДВ). Крім того, у процесі виробництва використовувалося обладнання, балансова вартість якого станом на 1 вересня – 172 000 грн.

Розрахуємо суму податкових зобов'язань:

172 000 грн. х 20 % + 45 000 грн. х 20 % = 43 400 грн.

Ми розглянули ситуацію, коли необоротні активи починають повністю використовуватися в пільговуваних операціях.

А якщо такі активи використовуються в пільговуваних операціях частково?

Якщо виходити з формулювання п. 198.5 ПК та думки податкових органів (ЗІР, категорія 101.16), то й у цьому випадку також потрібно нарахувати податкові зобов'язання. Конкретно – на частину незамортизованої вартості активу, яка припадає на пільговувані операції. Проте механізм такого нарахування нормами ПК не передбачено. Адже поки що підприємство не визначить частку оподатковуваних операцій (у загальному обсязі постачань), проблематично назвати базу для нарахування ПДВ. Тому ми вважаємо, що в цьому випадку нарахувати податкові зобов'язання платник ПДВ зможе лише після розрахунку такої частки – наприклад, у наступному звітному періоді.

Крок 2. Заповнюємо податкову накладну, реєстр, декларацію

1. У разі нарахування податкових зобов'язань згідно з п. 198.5 ПК.

Податкова накладна (форму затверджено наказом Міндоходів від 14.01.14 р. № 10, далі – Наказ № 10) оформляється у двох екземплярах:

 • у лівій верхній частині бланка зазначається тип причини «09» «Постачання для операцій, звільнених від обкладення податком на додану вартість» (якщо підприємство починає здійснювати операції, які не є об'єктом оподаткування, зазначається тип причини «08»);
 • у графах «Особа (платник податку) – продавець», «Особа (платник податку) – покупець», «Місцезнаходження (податкова адреса) продавця», «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця» – зазначаються дані підприємства, яке оформляє податкову накладну;
 • у графі «Індивідуальний податковий номер покупця» – ставиться умовний ІПН 400000000000 (п.11 Порядку, затвердженого Наказом № 10, далі – Порядок № 10);
 • рядок «Вид цивільно-правового договору» не заповнюється, оскільки ця операція не пов'язана з постачанням товарів/послуг, необоротних активів (ЗІР, категорія 101.19);
 • у рядку «Форма проведення розрахунків» – ставиться «Без оплати» (ЗІР, категорія 101.19).

Таблична частина податкової накладної заповнюється без особливостей, у загальному порядку.

Розділ I Реєстру виданих та отриманих податкових накладних (форму затверджено наказом Міндоходів від 25.11.13 р. № 708, далі – реєстр) заповнюється на підставі оформленої податкової накладної в загальному порядку.

У декларації з ПДВ (форму затверджено наказом Міндоходів від 13.11.13 р. № 678, далі – декларація) податкові зобов'язання, нараховані відповідно до п. 198.5 ПК, відображаються в рядку 1, а в додатку 5 – у рядку «Інші».

2. У разі відображення пільговуваної операції.

Податкова накладна оформляється у двох примірниках, оригінал передається покупцеві. Реквізити заголовної частини заповнюються в загальному порядку, обсяги постачання в табличній частині зазначаються у графі 11. При цьому під таблицею під виноскою «3» необхідно вказати норму ПК, на підставі якої операція звільняється від обкладення ПДВ (у нашій ситуації – це пп. 197.1.25 ПК).

Розділ I реєстру заповнюється на підставі податкової накладної, дані про звільнену операцію зазначаються у графах 7 і 11.

У декларації звільнені від ПДВ операції відображаються в рядку 5.

3. У разі відображення операції, яка не є об'єктом обкладення ПДВ (тобто коли операція не пільговувана, але не підлягає обкладенню ПДВ у принципі).

Податкова накладна не оформляється.

Розділ I реєстру заповнюється на підставі документа бухгалтерського обліку (БО), який підтверджує факт здійснення операції. Дані про операцію, що не є об'єктом обкладення ПДВ, відоб­ражаються у графах 7 і 11 реєстру.

У декларації з ПДВ така операція відображається в рядку 3.

Крок 3. Заповнюємо додатки 6 і 7

Додаток 6 до декларації заповнюють ті платники ПДВ, у яких у декларації за звітний період заповнено рядки 3, 4, 5.

Цей додаток містить таблиці, які заповнюються залежно від здійснюваних операцій (звільнених або тих, які не є об'єктом обкладення ПДВ).

У нашій ситуації підприємству необхідно заповнити таблицю 3.

Нагадаємо: якщо покупцем є неплатник ПДВ, то в додатку 6 він потрапляє до рядка «Інші» (лист Міндоходів від 25.02.14 р. № 3981/5/99-99-19-04-02-16).

У разі коли підприємство цього року вперше розпочинає здійснювати операції, що не обкладаються ПДВ, подається додаток 7. Там у рядку 2 таблиці 1 робиться розрахунок частки операцій, що обкладаються ПДВ (за формулою, закладеною в шапці цієї таблиці).

Розрахована таким чином частка застосовується протягом усього поточного календарного року для розподілу вхідного ПДВ за придбаннями, які буде використано одночасно в оподатковуваних і не оподатковуваних операціях (тобто при заповненні рядків 15.1, 16.6.1 декларації).

Розглянемо розрахунок частки на числовому прикладі.

Приклад 2

У декларації за жовтень 2014 року бухгалтером підприємства було заповнено такі рядки:

 • рядок 1 (колонка А) – 357 400 грн.;
 • рядок 5 (колонка А) – 210 157 грн.
 • рядок 6 – 567 557 грн. (357 400 грн. + 210 157 грн.).

Виходячи з формули, наведеної в таблиці 1 додатка 7, робимо розрахунок частки:

357 400 грн. х 100 % : 567 557 грн. = 62,97 %.

Після закінчення календарного року підприємству необхідно буде провести перерахунок і заповнити в додатку 7 таблицю 1 (ряд. 3.1), таблиці 2 і 3. Додаток 7 із даними перерахунку потрібно подати разом із декларацією за останній звітний період календарного року: за грудень або за IV квартал.

ВИСНОВКИ

Платник ПДВ, який уперше розпочинає здійснювати операції, що не обкладаються ПДВ, зобов'язаний:

 • розрахувати і нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ за товарами/послугами, необоротними активами, під час купівлі яких було визнано податковий кредит і які тепер використовуватимуться в операціях, що не обкладаються ПДВ. База оподаткування визначається згідно з п. 189.1 ПК;
 • заповнити додатки 6 і 7 до декларації з ПДВ за звітний період, у якому вперше було проведено неоподатковувані операції.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали