Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Чи можна врахувати для цілей податку на прибуток витрати на оренду кулера?

Підприємство в травні 2017 року взяло в оренду диспенсер (кулер), щоб забезпечити питною водою співробітників адміністрації. Підприємство є платником податку на прибуток, коригує фінрезультат на різниці, передбачені розд. III Податкового кодексу (далі – ПК). Чи можна при визначенні об'єкта оподаткування враховувати витрати на оренду кулера?

Як випливає із запитання підприємство зобов'язане застосовувати коригування на різниці, передбачені, зокрема, ст. 138 ПК, і для цього вести податковий облік основних засобів (далі – ОЗ).

А в пп. 138.3.2 ПК дається визначення невиробничих ОЗ. Це ОЗ, які не призначені для використання в господарській діяльності в розумінні пп. 14.1.36 ПК.

Для невиробничих об'єктів ОЗ ст. 138 ПК передбачені обмеження і коригування, а саме:

  • не підлягають амортизації витрати на придбання або самостійне виготовлення таких ОЗ, а також витрати на поліпшення, які збільшують первісну вартість таких об'єктів (пп. 138.3.2);
  • фінрезультат до оподаткування збільшується на вартість ремонту невиробничих ОЗ, якщо ця вартість включена до складу поточних витрат періоду (п. 138.1).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали