Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як податок на нерухомість впливає на податок на прибуток

Акценти статті:

 • бухгалтерський облік податку на нерухомість;
 • правила зменшення податку на прибуток на суму податку на нерухомість.

 

Згідно зі ст. 266 Податкового кодексу (далі – ПК) юрособи – власники об'єктів житлової та нежитлової нерухомості повинні сплачувати податок за таку нерухомість. Ставки податку установлюются рішенням місцевих рад.

Сума податку розраховується відразу за весь звітний рік у відповідній декларації, яка подається податковому органу до 20 лютого звітного року. А сплачується податок рівними частинами щокварталу, не пізніше 30-го числа місяця, що настає за закінченням чергового кварталу. Тобто платіж за IV квартал 2015 року потрібно було перерахувати не пізніше 29 січня 2016 року.

Бухгалтерський облік

Суми податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів, які не включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг, слід відносити до складу адміністративних витрат (п. 18 П(С)БО 16). Тому, наприклад, суму податку на офісну будівлю або будівлю магазину – відображаємо на рахунку 92 «Адміністративні витрати» записом Дт 92 – Кт 641 «Податок на нерухомість», а на будівлю готелю – на рахунку 23 «Виробництво» записом Дт 23 – Кт 641 із подальшим включенням до собівартості реалізованих готельних послуг.

Згідно з пп. 266.10.1 ПК зобов'язання зі сплати частини річної суми податку на нерухомість виникає щокварталу. Тому, згідно з п. 6 П(С)БО 16, нараховувати такий платіж потрібно в кінці кожного кварталу звітного року. А не в період подання декларації, у якій розраховується річна сума податку.

Покажемо на прикладі, як відображаються в бухобліку нарахування та сплата податку на нерухомість.

Приклад 1

Підприємство розрахувало в декларації податок на офісне приміщення, яке знаходиться в його власності. Сума податку за 2015 рік становить 6 000 грн.

Облік податку на нерухомість у 2015 році

(грн.)

№ п/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

31.03.15 р. Нараховано податок на нерухомість за I квартал

 

Декларація за 2015 рік*

 

92

 

641/ПН**

 

1 500

 

2

 

15.04.15 р. Сплачено податок на нерухомість за I квартал

 

Виписка банку

 

641/ПН

 

311

 

1 500

 

3

 

30.06.15 р. Нараховано податок на нерухомість за II квартал

 

Декларація за 2015 рік

 

92

 

641/ПН

 

1 500

 

4

 

15.07.15 р. Сплачено податок на нерухомість за III квартал

 

Виписка банку

 

641/ПН

 

311

 

1 500

 

5

 

30.09.15 р. Нараховано податок на нерухомість за III квартал

 

Декларація за 2015 рік

 

92

 

641/ПН

 

1 500

 

6

 

15.10.15 р. Сплачено податок на нерухомість за III квартал

 

Виписка банку

 

641/ПН

 

311

 

1 500

 

7

 

31.12.15 р. Нараховано податок на нерухомість за IV квартал

 

Декларація за 2015 рік

 

92

 

641/ПН

 

1 500

 

8

 

31.12.15 р. Відображено в складі фінансового результату за 2015 рік суму податку на нерухомість

 

Обліковий реєстр

 

791

 

92

 

6 000

 

* Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджена наказом Мінфіну від 10.04.15 р. № 408.

** Податок на нерухомість.

 

Податок на прибуток

Із 1 січня 2015 року об'єктом обкладення податком на прибуток є фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності підприємства за правилами бухгалтерського обліку та відкоригований на різниці, передбачені розд. III і Перехідними положеннями Податкового кодексу (далі – ПК) (пп. 134.1.1, підрозд. 4 розд. ХХ ПК).

При цьому коригування бухгалтерського фінрезультату на суму податку на нерухомість діючими нормами ПК не передбачене. Цей факт підтверджується і в листі Міжрегіонального управління ДФС від 01.12.15 р. № 26240/10/28-10-06-11.

Таким чином, уся сума податку на нерухомість, розрахована в річній декларації з такого податку і включена до витрат звітного року, зменшує фінансовий результат до оподаткування, а значить, бере участь і в зменшенні податку на прибуток за такий рік.

Водночас у 2015 році діяла норма п. 137.5 ПК. Згідно із цією нормою податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, дозволялося зменшити на суму нарахованого і сплаченого податку на нерухомість. Зазначимо, що з такого формулювання можна було зробити висновок, що для зменшення податку на прибуток потрібно брати суму податку на нерухомість, яка мала бути не тільки нарахована, але й сплачена у звітному періоді. Такий же висновок випливає з найменування показника рядка 16.2 додатка ЗП до декларації з податку на прибуток, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 20.10.15 р. № 897 (далі – декларація № 897).

У зв'язку із цим у платників податків виникло закономірне запитання до контролюючого органу:

Чи можна зменшити податок на прибуток, нарахований за 2015 рік, на суму податку на нерухомість, нараховану за IV квартал такого року, але сплачену в січні 2016 року?

Треба сказати, що в цьому питанні ДФС опинилася на висоті. Вона дозволила платникам зменшувати податок на прибуток за 2015 рік, розрахований у декларації № 897, на суму податку на нерухомість за IV квартал, яка буде сплачена в 2016 році (див. лист ДФС від 09.06.15 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15).

Однак історія на цьому не закінчилася. Із 1 січня 2016 року Законом від 24.12.15 р. № 909-VIII до ПК були внесені зміни. У результаті п. 137.5 ПК перетворився на п. 137.6, у якому:

 • колишнє формулювання втратило свою неоднозначність. Тепер податок на прибуток за звітний період, що підлягає сплаті, можна зменшити на податок на нерухомість, нарахований за такий період. Як бачимо, про обов'язкову сплату нарахованого податку на нерухомість для цілей зменшення податку на прибуток уже не йдеться;
 • передбачена додаткова умова. Тепер податок на нерухомість, нарахований у звітному періоді, може зменшувати тільки суму податку на прибуток, що підлягає сплаті саме за цей пе­ріод. А якщо сума нарахованого податку на нерухомість перевищить суму податку на прибуток, то сума перевищення не може бути використана для зменшення податку на прибуток у наступних податкових звітних періодах. Податок на нерухомість у підприємств, що не одержали прибуток (або одержали збиток), у звітному періоді також не зможе зменшити податок на прибуток майбутніх звітних періодів.

Постає запитання:

Нормами якого пункту ПК – «старого» п. 137.5 чи «нового» п. 137.6 – повинні керуватися платники податків при складанні декларації № 897 за 2015 рік?

На нашу думку, при складанні звітності за 2015 рік слід користуватися нормами «старого» п. 137.5 ПК, але при цьому мати на увазі «новий» п. 137.6 ПК. Адже у своїх роз'ясненнях, про які ми згадували вище, фахівці фіскальної служби явно дотримувалися правил саме оновленої норми.

Іншими словами, податок на прибуток, розрахований у декларації № 897, можна зменшувати на суму податку на нерухомість, нараховану за весь 2015 рік. При цьому сума податку на нерухомість, яка:

 • бере участь у такому зменшенні – не повинна перевищити суму податку на прибуток, розрахованого в декларації;
 • не бере участі в такому зменшенні (це сума перевищення, залишок) – не переноситься на наступні звітні періоди для зменшення податку на прибуток, а згоряє.

Зазначимо, що з форми додатка ЗП до декларації № 897 випливає, що сума податку на нерухомість, на яку можна зменшити податок на прибуток, не повинна перевищувати різницю між таким податком на прибуток і сумою щомісячних авансових внесків, нарахованих у 2015 році. Однак така умова не передбачена нормами ПК. Тому ми вважаємо, що її можна не враховувати при заповненні додатка ЗП. Але про це потрібно заявити в спеціальному полі декларації № 897, у якому наводяться доповнення до такої декларації, згідно з п. 46.4 ПК.

Приклад 2

У підприємства – платника щомісячних авансових внесків за 2015 рік такі показники:

 • сума авансових внесків, що підлягають сплаті в січні – грудні 2015 року – 12 000 грн.;
 • сума нарахованого податку на нерухомість – 6 000 грн.;
 • сума податку на прибуток, розрахованого в декларації № 897 (ряд. 06 декларації) – 16 000 грн.

Як видно з умови прикладу, податок на нерухомість (6 000 грн.) не перевищує розрахований податок на прибуток (16 000 грн.). Значить, податок на прибуток можна зменшити на всю суму податку на нерухомість. Тобто сума податку на прибуток після зменшення дорівнюватиме 10 000 грн. (16 000 грн. – 6 000 грн.). Але підприємство вже сплатило протягом року 12 000 грн. у вигляді авансових внесків. Тому в результаті зменшення сума податку на прибуток, який потрібно сплатити за результатами 2015 року, дорівнюватиме нулю. Крім того, станом на 1 січня 2016 року в платника податків ще буде переплата з податку на прибуток у сумі 2 000 грн.

*****

1. Податок на нерухомість нараховується в бухобліку в кінці кожного кварталу звітного року в розмірі 1/4 суми річного платежу, розрахованого в декларації із цього податку.

2. Сума податку на нерухомість, розрахована в декларації, бере участь у визначенні податку на прибуток, що належить до сплати за звітний рік таким чином:

 • при включенні до витрат звітного року, що зменшують бухгалтерський фінрезультат до оподаткування;
 • при безпосередньому зменшенні суми податку на прибуток згідно з нормами ПК (п. 137.5 у редакції до 01.01.16 р. і п. 137.6, що набув чинності із 01.01.16 р.).

3. Для зменшення податку на прибуток береться частина податку на нерухомість, яка не перевищує розраховану суму податку на прибуток. При цьому сума перевищення не переноситься на наступні звітні періоди для зменшення податку на прибуток, а згоряє.

 

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 2

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали