Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Виправлення помилок у податкових накладних


Прийняті скорочення:

 • ПК – Податковий кодекс;
 • Порядок № 1307 – Порядок, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.15 р. № 1307;
 • ПН – податкова накладна;
 • РК – розрахунок коригування;
 • ЄРПН – Єдиний реєстр податкових накладних;
 • декларація – податкова декларація з ПДВ, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 28.01.16 р. № 21.

Акценти цієї статті:

 • РК для виправлення помилок оформляється на дату їх виявлення;
 • при виправленні помилок у реквізитах заголовної частини ПН (крім помилки в ІПН покупця) таблична частина РК не заповнюється;
 • при виправленні помилок в ІПН покупця оформляється обнуляючий РК та ПН із правильним ІПН;
 • при виправленні помилок у вартісних показниках постачальник зменшує податкові зобов'язання, а покупець збільшує податковий кредит тільки після реєстрації РК в ЄРПН.

Загальні правила

Правило 1. Помилки в ПН виправляються шляхом складання РК (п. 192.1 ПК, п. 21 Порядку № 1307).

Правило 2. РК складається на дату виявлення помилки в ПН.

Правило 3. РК для виправлення помилок у ПН складає постачальник. Якщо помилка не призвела до зміни вартісних показників або призвела до їх збільшення, такий РК реєструє в ЄРПН постачальник, а якщо помилка призвела до зменшення вартісних показників – покупець.

Правило 4. Із 1 січня 2016 року покупець може відобразити податковий кредит на підставі ПН з помилкою в обов'язкових реквізитах (за винятком коду УКТЗЕД) за умови, що така помилка не заважає ідентифікувати операцію, її зміст, період, сторони і суму податкових зобов'язань. Ця ПН дає покупцеві право на податковий кредит (п. 201.10 ПК).

Разом з тим на практиці покупець часто наполягає на виправленні помилки. Тоді її потрібно виправити, адже покупець може поскаржитися на продавця, який виписав ПН із помилками в обов'язкових реквізитах, подавши додаток 8 до декларації (п. 201.10 ПК). Тоді такому продавцеві може загрожувати перевірка і нарахування штрафних санкцій у розмірі 170 грн. при виправленні помилок.

Якщо ж помилка в ПН не буде виправлена після закінчення строку узгодження податкового повідомлення-рішення, продавцеві нарахують штрафні санкції у відсотках від суми ПДВ, зазначеної в «неправильній» ПН.

Розмір штрафу залежить від кількості календарних днів (далі – к. д.), протягом яких продавець зволікатиме з виправленням помилки, а саме (п. 1201.4 ПК):

 • 10 % – при затримці на 15 к. д.;
 • 20 % – від 16 до 30 к. д.;
 • 30 % – від 31 до 60 к. д.;
 • 40 % – від 61 до 90 к. д.;
 • 50 % – від 91 до 120 к. д.;
 • 60 % – від 121 до 150 к. д.;
 • 70 % – від 151 до 180 к. д.;
 • 100 % – після закінчення 181 к. д.

Правило 5. Якщо РК, складений для виправлення помилки в ПН, не впливає на вартісні показники (нульовий РК), таке коригування не відображається ні в декларації, ні в додатку 1 (ЗІР, категорія 101.20).

Порядок виправлення помилок

Помилки в заголовній частині ПН

При заповненні ПН неправильно зазначили тип причини або не там проставили позначку «Х».

Як правило, програма M.E.Dос не пропустить ПН, у якій тип причини або позначка «Х» не відповідає умовному ІПН, наприклад, якщо зазначено тип причини 02 та умовний ІПН 600000000000. Тобто помилка в типі причини може бути допущена тільки в рамках одного ІПН (наприклад, замість типу причини 11 зазначено 02).

Як виправити. Відразу завважимо, що таку помилку можна не виправляти, адже вона не впливає на суму нарахованих податкових зобов'язань постачальника і зазначені реквізити не є обов'язковими. Якщо ж платник ПДВ усе ж таки хоче виправити помилку, зробити це можна шляхом подання РК. У ньому треба правильно зазначити реквізити заголовної частини ПН, розділи А та Б заповнювати не потрібно.

Відображення в декларації. Коригування в декларації не відображається.

Помилки в заголовній частині ПН

1. Помилка в номері ПН.

Як виправити. Цю помилку виправити не можна (п. 21 Порядку № 1307). Проте слід зауважити, що вона не заважає ідентифікувати операцію і не впливає на суму нарахованих податкових зобов'язань, тому, хоча порядковий номер і є обов'язковим реквізитом, ця помилка не вплине на податковий кредит покупця.

2. Помилка в даті ПН (наприклад, ПН складена на дату другої події).

Як виправити. Норма п. 21 Порядку № 1307 забороняє виправляти помилку в даті. Але помилка в даті ПН, виписаної за другою подією, призведе до того, що операцію буде неможливо ідентифікувати. Наприклад, перша подія – відвантаження товару 10.10.16 р., друга – оплата товару 11.10.16 р. ПН виписана на дату відвантаження товару 11.10.16 р., а цього дня такої операції не було. Отже, у покупця немає підстав для відображення податкового кредиту за такою ПН.

Тому ПН з неправильною датою зазвичай визнають помилково оформленою. Таку ПН необхідно обнулити, виписавши до неї РК на дату виявлення помилки, і скласти нову ПН з правильною датою.

Якщо постачальник відмовляється оформити нову ПН, покупець може спробувати скористатися п. 201.10 ПК (у ньому йдеться про ідентифікацію періоду здійснення операції) за умови, що дата першої події і дата ПН відносяться до одного періоду. Правда, варто зауважити, що судова практика із цього питання на сьогодні відсутня.

Відображення в декларації. РК не відображається в декларації. Покупець не може відобразити податковий кредит на підставі помилкової ПН. Таке право в нього виникне після реєстрації в ЄРПН правильної ПН. Постачальник повинен відобразити податкові зобов'язання в періоді їх виникнення.

3. Помилка в назвах покупця і продавця.

Як виправити. Ця помилка виправляється поданням РК до «неправильної» ПН. У РК треба точно зазначити реквізити заголовної частини ПН, розділи А та Б заповнювати не потрібно.

Відображення в декларації. РК у декларації не відображається. Покупець відображає податковий кредит після реєстрації РК (якщо помилка заважає ітентифікувати операцію), а постачальник – податкові зобов'язання в періоді їх виникнення.

4. Помилка в ІПН (зазначено ІПН не того контрагента).

Як виправити. У цьому випадку треба виписати:

 • РК до ПН з неправильним ІПН для обнулення ПН. Такий РК реєструє в ЄРПН контрагент, ІПН якого зазначено в ПН;
 • ПН правильному контрагентові. Зверніть увагу: незалежно від того, якою датою буде оформлено РК, ПН слід скласти на дату першої події.

Зауважимо, що неправильний контрагент повинен зареєструвати РК незаконно отриманої ПН. Причому до такого покупця застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію, установлені п. 1201.1 ПК (лист ДФС від 29.01.16 р. № 1721/6/99-99-19-03-02-15).

Якщо ж покупець відмовляється реєструвати РК, постачальник може поскаржитися на нього, подавши додаток 8 до декларації за звітний період. Це може служити підставою для проведення документальної перевірки покупця.

Відображення в декларації. Порядок відображення в декларації залежить від періоду виявлення помилки:

 • якщо помилка виявлена до подання декларації, постачальник відображає в декларації податкові зобов'язання тільки на підставі правильної ПН. Правильний покупець відображає податковий кредит у періоді виписування правильної ПН, якщо вона зареєстрована своєчасно, і в періоді її реєстрації – якщо несвоєчасно;
 • якщо помилка виявлена після подання декларації і в ній відображене постачання не тому контрагентові за період виписування неправильної ПН, постачальник у періоді виправлення помилки повинен подати уточнюючий розрахунок (далі – УР) з уточнюючим додатком 5, у якому буде виправлено ІПН покупця. Якщо неправильний покупець відобразив податковий кредит, він повинен відкоригувати його шляхом подання УР. Правильний покупець відображає податковий кредит у періоді реєстрації ПН.

5. Помилка в номері філії (номер не зазначено або зазначено неправильно).

Як виправити. Потрібно подати РК до ПН, у якій допущено помилку. У такому РК слід правильно зазначити номер філії, розділи А та Б заповнювати не потрібно.

Відображення в декларації. РК у декларації не відображається.

Помилки в табличній частині ПН

Це можуть бути помилки в номенклатурі товарів (послуг), коді УКТЗЕД, одиниці виміру, кількості, ціні постачання, коді ставки і пільги.

Щоб виправити ці помилки, потрібно виписати РК, зазначивши в графі 7 «Зміна кількості, обсяг»:

 • в одному рядку – неправильну номенклатуру зі знаком «–»;
 • другому рядку – правильну номенклатуру зі знаком «+».

Розглянемо, у яких випадках помилки, допущені в цих реквізитах, виправляти потрібно, а в яких необов'язково.

1. Номенклатура товарів/послуг.

Цю помилку необхідно виправити, оскільки вона не дозволяє ідентифікувати операцію і не дає права покупцеві на податковий кредит.

Відображення в декларації. РК у декларації не відображається. Покупець відображає податковий кредит у періоді оформлення або реєстрації РК (якщо РК зареєстрований несвоєчасно), а постачальник відображає податкові зобов'язання в періоді їх виникнення.

2. Код УКТЗЕД.

Ця помилка не дає покупцеві права на податковий кредит, тому постачальник повинен її виправити.

Відображення в декларації. РК не відображається в декларації. Покупець відображає податковий кредит у періоді реєстрації РК, постачальник – податкові зобов'язання в періоді їх виникнення.

3. Одиниця виміру.

Це необов'язковий реквізит ПН, тому помилку виправляти не потрібно (лист ДФС від 15.10.15 р. № 23354/10/28-10-06-11).

4. Кількість, ціна постачання.

Помилка в цих реквізитах, як правило, впливає на суму податкових зобов'язань, тому виправляти її потрібно.

Відображення в декларації. Якщо постачальник виявив помилку після подання декларації за період виписування помилкової ПН та її виправлення призвело:

 • до збільшення податкових зобов'язань постачальника і податкового кредиту покупця, то для виправлення помилки постачальник подає УР. Покупець не мав права на податковий кредит за ПН, у якій допущено помилку в кількості або ціні постачання. Він відображає податковий кредит у періоді реєстрації РК. Якщо покупець усе ж таки відобразив податковий кредит на підставі неправильної ПН, він повинен зняти його, подавши УР, і відобразити в декларації після реєстрації РК;
 • до зменшення податкових зобов'язань постачальника і податкового кредиту покупця, тоді РК реєструє покупець. Для виправлення помилки постачальник подає УР в періоді реєстрації РК покупцем. Якщо покупець відніс суму ПДВ до податкового кредиту на підставі помилкової ПН, він повинен зняти її, подавши УР у періоді виявлення помилки. Покупець відображає податковий кредит після реєстрації РК.

5. Код ставки, код пільги.

Якщо така помилка не вплинула на вартісні показники ПН, її можна не виправляти, а якщо вплинула, тоді вона виправляється так само, як помилки в кількості та ціні постачання.

Згідно з роз'ясненням ДФС при виправленні реквізиту «Код пільги» у РК зазначаються тільки правильні дані (тобто в гр. 12 розділу Б ставиться правильний код пільги), а інші графи не заповнюються (лист від 12.04.16 р. № 8684/10/26-15-12-01-18).

Якщо через неправильно зазначені коди ставки до постачання, яке підлягало обкладенню ПДВ за ставкою 0 % (або було звільнене від обкладення ПДВ), була застосована ставка 20 % і між сторонами проведені розрахунки, коригування помилково нарахованих сум податкових зобов'язань здійснюється таким чином (ЗІР, категорія 101.07):

 • надмірно сплачені суми ПДВ повертаються покупцеві;
 • на дату повернення таких сум постачальник оформляє РК, у якому коригує всю суму операції зі знаком «–», і складає нову правильну ПН на дату першої події.

Відповідно покупець для коригування податкового кредиту (якщо він відображався) повинен подати УР.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали