Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Інвестиційна нерухомість: як проводити податкові коригування?

Підприємство враховує інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю. Чи нараховується амортизація по таких об’єктах при розрахунку об’єкта обкладення податком на прибуток? Як у податковому обліку відображати зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості, які в бухгалтерському обліку включаються до складу інших доходів і витрат операційної діяльності?

Придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю (п. 9 П(С)БО 32).

На дату балансу інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення, що визнаються відповідно до П(С)БО 28).

Якщо підприємство обере оцінку за справедливою вартістю, то на кожну дату балансу сума збільшення або зменшення справедливої вартості інвестиційної нерухомості відображатиметься у складі іншого операційного доходу (субраху-нок 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю») або інших витрат від операційної діяльності (субрахунок 940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю») відповідно.

Якщо буде обрано оцінку за первісною вартістю, то об’єкт інвестиційної нерухомості підлягатиме амортизації за одним із методів, наведених у п. 28 П(С)БО 7. До речі, згідно з п. 18 П(С)БО 32 інвестиційна нерухомість, що обліковується за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації, з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення, переоцінці не підлягає.

Таким чином, амортизації підлягатиме первісна вартість об’єкта інвестиційної нерухомості, якщо обрано її оцінку за первісною вартістю.

Якщо інвестиційна нерухомість оцінюється за справедливою вартістю, то на кожну дату балансу сума зменшення справедливої вартості інвестиційної нерухомості відображатиметься у складі інших витрат операційної діяльності. А сума збільшення справедливої вартості – у складі інших операційних доходів.

У цьому разі, відповідно до вимог пп. 141.2.1 Податкового кодексу, фінансовий результат до оподаткування підлягає коригуванню (збільшенню) на суму зменшення справедливої вартості інвестиційної нерухомості, тобто її уцінки, що перевищує суму збільшення справедливої вартості, відображену раніше у складі доходу. Разом з тим, звертаємо увагу, що сума, на яку коригується фінансовий результат, залежить від проведеної оцінки справедливої вартості з моменту набуття чинності Закону від 28.12.14 р. № 71-VIII, яким визначено податкові коригування з податку на прибуток.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали