• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Річний перерахунок ПДВ: нюанси

17.12.2018 9078 0 4


Завершуємо бухгалтерський рік


У консультації розглянемо, які нюанси потрібно врахувати платнику ПДВ при проведенні річного перерахунку, і надамо відповіді на найбільш актуальні запитання.


Загальні правила

Річний перерахунок ПДВ відображається в додатку 7, який подається разом із податковою декларацією з ПДВ (далі – декларація) за останній звітний період року. У цьому додатку заповнюються три таблиці:

 • у таблиці 1 відображається перерахунок частки використання (далі – ЧВ) товарів/послуг і необоротних активів (далі – НА) в операціях, що обкладаються та не обкладаються ПДВ;
 • таблиці 2 визначається сума ПДВ, яка зменшує або збільшує податкові зобов'язання в результаті річного перерахунку;
 • таблиці 3 наводиться сума коригування податкового кредиту з НА, придбаними до 01.07.15 р.

Хто проводить річний перерахунок ПДВ?

Такий перерахунок проводиться у випадку, коли придбані або виготовлені товари (послуги), НА частково використовуються в оподатковуваних, а частково – у неоподатковуваних операціях (п. 199.1 ПК).

Тобто перерахунок ПДВ потрібно робити, якщо платник здійснює:

 • як постачання товарів (послуг), які обкладаються ПДВ за ставками 20 %, 7 %, 0 %;
 • так і постачання, які звільнені від обкладення ПДВ (перелічені в ст. 197, підрозд. 2 розд. ХХ ПК), не є об'єктом оподаткування (згідно зі ст. 196 ПК, а також якщо місце постачання товарів (послуг) визначене ст. 186 ПК за межами України).

Коли перерахунок ПДВ робити не потрібно?

Перерахунок ПДВ не потрібно проводити, якщо платник ПДВ здійснює:

 • тільки оподатковувані постачання товарів (послуг) або тільки постачання, що не обкладаються ПДВ;
 • і оподатковувані, і неоподатковувані постачання, але не використовує в них придбані товари (послуги) і НА одночасно.

Також перерахунок ПДВ не проводиться при здійсненні таких операцій, як:

 • реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення та перетворення) юросіб згідно з пп. 196.1.7 ПК;
 • постачання пільгованих відходів і лому чорних та кольорових металів, які утворилися в результаті переробки матеріалів, сировини у виробництві, а також від розбирання, ліквідації основних засобів та інших подібних операцій;
 • постачання товарів (послуг) у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету (пп. 197.1.28 ПК);
 • постачання на території України товарів (послуг) у рамках міжнародної технічної допомоги (п. 197.11 ПК);
 • надання телекомунікаційних послуг оператором телекомунікацій у частині здійснення телекомунікаційного спілкування на благодійні теми (п. 197.24 ПК);
 • постачання товарів платником ПДВ – боржником для погашення заборгованості перед кредиторами згідно із планом реструктуризації, узгодженим на підставі ст. 6 Закону № 2343 (п. 46 підрозд. 2 розд. ХХ ПК).

Які особливості перерахунку за НА?

Перерахунок ПДВ проводять тільки за тими НА, які були придбані до 01.07.15 р. і використовуються частково в неоподатковуваних, а частково в оподатковуваних операціях (п. 42 підрозд. 2 розд. ХХ ПК).

Перерахунок за НА, придбаними після 01.07.15 р., не робиться. За ними перераховуються умовні податкові зобов'язання, нараховані згідно з п. 199.1 ПК у таблиці 2 додатка 7 тільки за підсумками року їх придбання або зміни напряму використання.

Яка частка вказується в спеціальному полі «ЧВ» додатка 7 за підсумками календарного року?

При здійсненні перерахунку ПДВ за підсумками календарного року в спеціальному полі «ЧВ» додатка 7 вказується ЧВ товарів (послуг) і НА в оподатковуваних операціях, розрахована в грудні за відповідний календарний рік (ЗІР, категорія 101.23).

Нюанси заповнення додатка 7

Таблиця 1

Порядок заповнення колонок таблиці 1 такий:

 • у колонці 4 вказується загальний обсяг постачань без ПДВ, визначений як сума значень рядків 1.1, 1.2, 2, 3, 5 і 7 колонки А декларацій і всіх уточнюючих розрахунків (далі – УР);
 • колонці 5 – обсяг оподатковуваних операцій без ПДВ, тобто сума значень рядків 1.1, 1.2, 2, 3 і 7 колонки А декларацій і всіх УР. Майте на увазі! Якщо в рядку 7 відображалися коригування звільнених від ПДВ або неоподатковуваних постачань, для отримання в колонці 5 адекватної суми з даних звітності ці коригування потрібно віднімати (такі коригування розшифровано в гр. 7 таблиці 1 додатка 1);
 • колонці 6 – ЧВ товарів/послуг, НА в оподатковуваних операціях, розрахована шляхом множення значення колонки 5 на 100 % і ділення отриманого результату на значення колонки 4;
 • колонці 7 – ЧВ товарів (послуг), НА в операціях, що не обкладаються ПДВ, яка визначається як різниця між 100 % і значенням колонки 6.

Рядки таблиці 1 заповнюються так:

 • у рядку 1 відображається перерахунок ЧВ за перший звітний період календарного року (за січень або I квартал). Значить, у звітності за грудень або IV квартал цей рядок не заповнюється. У рядку 1 при поданні звітності за січень (I квартал) вказується ЧВ, яка визначається за результатами перерахунку за попередній календарний рік і застосовується платником ПДВ протягом поточного календарного року;
 • рядку 2 – перерахунок ЧВ за перший звітний період календарного року, у якому платник ПДВ уперше здійснював неоподатковувані операції (тобто якщо в попередньому році в нього не було таких операцій). ЧВ, розрахована в цьому рядку, застосовується для нарахування податкових зобов'язань до закінчення звітного року;
 • рядку 3.1 – ЧВ, яка застосовується для річного перерахунку відображеного в поточному році податкового кредиту за всіма придбаннями, а також для перерахунку податкового кредиту за НА, придбаними до 01.07.15 р., за підсумками першого календарного року, що настає за роком уведення активу в експлуатацію;
 • рядку 3.2 – ЧВ, яка застосовується для перерахунку податкового кредиту за НА, придбаними до 01.07.15 р., за підсумками двох років їх експлуатації;
 • рядку 3.3 – ЧВ, яка застосовується для перерахунку податкового кредиту за НА, придбаними до 01.07.15 р., за підсумками трьох років їх експлуатації.

Таблиця 2

Таблиця 2 заповнюється тільки при перерахунку податкових зобов'язань, нарахованих протягом року у зв'язку із придбанням товарів (послуг) і НА для використання у двох видах операцій або у зв'язку зі зміною напряму використання придбань.

Як заповнюється таблиця 2 додатка 7?

Протягом року платники ПДВ, які використовували товари (послуги), НА частково в оподатковуваних, а частково в неоподатковуваних операціях і розподіляли вхідний ПДВ, на частину, яка використовувалася в операціях, що не обкладаються ПДВ, нараховували податкові зобов'язання (п. 199.1 ПК). При цьому для нарахування податкових зобов'язань застосовувалася ЧВ товарів (послуг) в неоподатковуваних операціях, розраховану за даними минулого року або першого звітного періоду, коли з'явилися два види операцій. Для нарахування податкових зобов'язань оформлялася зведена податкова накладна (далі – ПН) з умовним ІПН «600000000000».

Для коригування податкових зобов'язань (як у бік зменшення, так і в бік збільшення) за підсумками річного перерахунку до кожної такої ПН складається розрахунок коригування (далі – РК).

Реквізити таких ПН і РК, обсяги постачань, що підлягають коригуванню, і суми скоригованого ПДВ за кожною ПН відображаються в таблиці 2. Далі загальні суми коригування податкових зобов'язань (у розрізі ставок ПДВ – 20 % та/або 7 %) за підсумками перерахунку наводяться в окремих рядках таблиці 1 додатка 1 і переносяться в рядки 4.1 та/або 4.2 декларації (залежно від ставки).

Як оформити такі РК?

Особливості оформлення РК викладено в п. 23 Порядку № 1307, Листі № 36942 і ЗІР (категорія 101.15):

 • у лівому верхньому куті в рядку «До зведеної податкової накладної» вказується код ознаки зведеної ПН, до якої оформляється РК, – «2»; у рядку «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» ставиться позначка «Х» і відповідний тип причини: «08», «09»;
 • заголовній частині РК у рядку «Отримувач (покупець)» наводиться власне найменування платника (П. І. Б.); рядку «Індивідуальний податковий номер» у реквізитах покупця – умовний ІПН «600000000000»;
 • податковий номер покупця не вказується;
 • у графі 1.2 відображається порядковий номер рядка зведеної ПН, яка коригується, зі знаком «–». І якщо додається новий рядок зі знаком «+», то йому присвоюється новий порядковий номер, якого не було в ПН;
 • графі 2.1 вказується код причини коригування – «202»;
 • графі 2.2 – номер групи коригування. Причому в усіх рядках РК, пов'язаних із коригуванням одного рядка ПН (тобто в рядку, де зі знаком «–» відображено показники ПН, які виправляються, і в новому рядку (рядках) із виправленими показниками), у графі 2.1 наводиться один і той самий код причини коригування, а в графі 2.2 – один і той самий номер групи коригування;
 • графі 3 – дата складання та порядковий номер зведеної ПН, складеної для нарахування податкових зобов'язань згідно з п. 198.5 ПК, у якій робиться коригування;
 • графі 5 – «грн.»;
 • графи 4.1, 4.2, 4.3, 6–12 не заповнюються.

РК до зведеної ПН із кодом ознаки «2» реєструє в ЄРПН особу, яка його оформила, про що робиться позначка «Х» у відповідному рядку заголовної частини РК.

Таблиця 3

Таблиця 3 заповнюється так:

 • у колонці 2 вказується кількість років, що настають за роком уведення в експлуатацію НА, придбаних до 01.07.15 р.;
 • колонках 3 і 4 – вартість придбання НА без ПДВ і сума ПДВ;
 • колонці 5 – сума ПДВ, фактично включена до податкового кредиту в попередніх звітних періодах. При перерахунку за 1 рік береться сума, віднесена до складу податкового кредиту в тому році, коли НА були придбані, з урахуванням перерахунку за той самий рік, а при перерахунку за 2 і 3 роки – значення рядка 1 колонки 6 таблиці 3 додатка 7 до декларації за останній звітний період минулого року;
 • колонці 6 – сума податкового кредиту з урахуванням ЧВ, розрахованих у рядках 3.1–3.3 колонки 6 таблиці 1 за звітний період;
 • колонці 7 – результат річного перерахунку, який визначається як різниця між показниками колонок 6 і 5 (зі знаком «+» або «–»). Показник цієї колонки переноситься в рядок 15 декларації за останній звітний період року (грудень або IV квартал).

Розглянемо на прикладі порядок заповнення таблиць 1 і 2 додатка 7, а також РК для коригування податкових зобов'язань за підсумками річного перерахунку.

ПРИКЛАД

У 2018 році обсяг оподатковуваних постачань (без урахування ПДВ) у платника ПДВ становив 1 545 000 грн., загальний обсяг постачань – 1 950 500 грн. ЧВ товарів (послуг) в неоподатковуваних операціях за 2017 рік становила 23,50 %. У 2018 році були придбані товари (послуги), які використовувалися як в оподатковуваних, так і в неоподатковуваних операціях, на загальну суму 385 300 грн. (крім того ПДВ – 77 060 грн.). Виходячи з ЧВ в розмірі 23,50 % були нараховані податкові зобов'язання в сумі 18 109,10 грн.

У платника ПДВ відсутні НА, придбані до 01.07.15 р., тому таблицю 3 ми не будемо заповнювати.

Для визначення ЧВ за 2018 рік заповнимо таблицю 1 (див. фрагмент 1).

1 из 1

Для заповнення таблиці 2 (див. фрагмент 2) потрібно перерахувати суму нарахованих компенсуючих зобов'язань виходячи з ЧВ товарів (послуг), НА в операціях, що не обкладаються ПДВ, за підсумками 2018 року, яка становить 20,79 % (100 % – 79,21 %). Для зручності подамо інформацію в таблиці (розробляється підприємством самостійно).

Розрахунок податкових зобов'язань за 2018 рік

(грн.)

Період 2018 року

Придбання для двох видів операцій

Нарахування податкових-зобов'язань (ЧВ – 23,50 %)

Нарахування податкових зобов'язань (ЧВ – 20,79 %)

Різниця

Обсяг придбань

ПДВ (податковий кредит)

Обсяг придбань

ПДВ

Обсяг придбань

ПДВ

Гр. 6 –
– гр. 4

Гр. 7 –
– гр. 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Січень

23 000,00

4 600,00

5 405,00

1 081,00

4 781,70

958,34

–623,30

–124,66

Лютий

27 000,00

5 400,00

6 345,00

1 269,00

5 613,30

1 122,66

–731,70

–146,34

Квітень

130 000,00

26 000,00

30 550,00

6 110,00

27 027,00

5 405,40

–3 523,00

–704,60

Серпень

100 00,00

20 000,00

23 500,00

4 700,00

20 790,00

4 158,00

–2 710,00

–542,00

Листопад

105 300,00

21 060,00

24 745,50

4 949,10

21 891,87

4 378,37

–2 853,63

–570,73

Усього

385 300,00

77 060,00

90 545,50

18 109,10

80 103,87

16 020,77

–10 441,63

–2 088,33

1 из 1

Наведемо приклад заповнення РК № 71 до ПН за листопад 2018 року (див. фрагмент 3).

1 из 1

Висновки

Результатом річного перерахунку, як правило, є коригування податкових зобов'язань у бік зменшення або збільшення. Для цього до зведених ПН оформляється РК із кодом причини коригування «202». Результати перерахунку відображаються в рядках 4.1 і 4.2 декларації.

фрагменти.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали