Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності». Частина 1


Акценти цієї статті:

  • порядок складання і подання форми;
  • вимоги до розкриття інформації;
  • порядковий алгоритм заповнення форми із зазначенням рахунків бухгалтерського обліку.

Основні правила

У Примітках до річної фінансової звітності (далі – Примітки) наводиться інформація, яка підлягає розкриттю, але не може бути достатньою мірою розкрита в інших формах фінансової звітності.

Примітки не подають: банки, бюджетні установи, іноземні представництва, суб'єкти малого бізнесу, а також підприємства, які складають фінзвітність згідно з МСФЗ.

У Примітках у текстовому вигляді слід наводити таку додаткову інформацію (п. 4–10 розд. 11 розд. IV НП(С)БО 1):

  • назва, організаційно-правова форма і місце знаходження підприємства (країна, у якій зареєстровано підприємство, адреса офісу);
  • короткий опис основної діяльності підприємства;
  • назва материнської компанії підприємства;
  • середня чисельність працівників підприємства за звітний період;
  • дата затвердження фінансової звітності тощо.

Обсяг інформації, що розкривається, залежить від того, повинне підприємство оприлюднювати свою фінансову звітність чи ні. Підприємства, які не зобов'язані оприлюднювати свою фінансову звітність, у Примітках додатково до цієї типової форми розкривають ще й інформацію, зазначену в п. 2 наказу Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302 (далі – Наказ № 302) (див. таблицю).

1 из 1

Розглянемо докладніше порядок заповнення розділів І–ХІІІ Приміток.

Розділ І «Нематеріальні активи»

У розділі I розшифровується інформація, яка була наведена в рядках 1000–1002 і в додатковому рядку 1050 форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)». Інформація стосовно НА розкривається в розрізі груп згідно з п. 5 П(С)БО 8. Крім того, у рядку 090 розшифровуються дані про вартість гудвілу, зазначену у вписуваному рядку 1050.

1 из 1

Розділ II. Основні засоби

У розділі II міститься інформація за кожною групою ОЗ, які числяться на балансі підприємства, а також інформація про інші необоротні активи та інвестиційну нерухомість (далі – ІН). Тобто в цьому розділі розкривається інформація, наведена в рядках 1010–1017 форми № 1.

Якщо об'єкт операційної нерухомості переводиться до складу інвестиційної, то показується вибуття за рядком 120 та одночасно – надходження за рядком 105. Також вибуття показується у разі переведення ОЗ до складу груп вибуття, якщо планується його продаж протягом року (розд. II П(С)БО 27), а також у разі продажу без переведення до групи вибуття.

Критерії переведення нерухомості до складу інвестиційної зазначені в п. 24 П(С)БО 32. Один із критеріїв – здача нерухомості в операційну оренду. Вибуття нерухомості зі складу інвестиційної відбувається, наприклад, унаслідок її продажу, ліквідації або передачі у фінансову оренду (п. 30 П(С)БО 32).

Нагадаємо також, що вартість земельних ділянок і природних ресурсів не амортизується (п. 22 П(С)БО 7).

1 из 2


t_ukr.pdf
Відкрити
t1_ukr.pdf
Відкрити
t2-1_ukr.pdf
Відкрити
t2-2_ukr.pdf
Відкрити
t3_ukr.pdf
Відкрити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали