Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Дивіденди нерезиденту: як уникнути подвійного оподаткування

01.04.2019 3853 0 3

Виплата дивідендів нерезидентам

Питання застосування міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування в разі виплати доходу нерезидентам, зокрема у вигляді дивідендів, регулюються ст. 103 Податкового кодексу (далі – ПК).

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом податковому агенту, який виплачує йому доходи (дивіденди), довідки (або її нотаріально засвідченої копії), що підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі – довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України. Довідка видається компетентним органом відповідної країни, який зазначено в Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, на паперовому носії і має бути належним чином легалізована та перекладена відповідно до законодавства України.

Зменшена ставка оподаткування доходу у вигляді дивідендів застосовується за умови, що їх отримувач є фактичним власником такого доходу. А свідченням того, що особа є власником такого доходу, може бути документ, що підтверджує право особи на такий дохід, зокрема (але не виключно), виданий компетентним органом країни, з якою укладено міжнародний договір України (Індивідупльна податкова консультація ДФС від 07.07.17 р. № 1035/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

  • Довідка дійсна в межах календарного року, в якому її видано (роз’яснення ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 17.09.18 р.).
  • Автентичність копії довідки (достовірність, відповідність її оригіналові) має бути засвідчено. Засвідчення вірності перекладу передбачено ст. 79 Закону від 02.09.93 р. № 3425-XII «Про нотаріат». Нотаріус засвідчує вірність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови, а якщо не знає, то переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус (роз’яснення ГУ ДФС у Тернопільській області від 04.07.18 р.).
  • Довідка в електронному вигляді не дає права на звільнення (зменшення) від оподаткування дивідендів. Підставою для застосування міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування є довідка на паперовому носії, яка належним чином легалізована та перекладена відповідно до законодавства України (роз’яснення ГУ ДФС у Тернопільській області від 08.02.19 р.).
  • Для застосування пониженої ставки податку на прибуток згідно з правилами міжнародного договору України фактичним отримувачем доходу повинна бути особа, яка не лише володіє правом на отримання доходу (є безпосереднім вигодонабувачем), але й, згідно з міжнародною практикою застосування угод про уникнення подвійного оподаткування, визначає подальшу економічну долю доходу. Тобто бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або лише посередником щодо такого доходу (Індивідуальна податкова консультація ДФС від 09.10.17 р. № 2179/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Тобто для цілей оподаткування відповідно до міжнародного договору нерезидент не може бути посередником. Він повинен бути безпосереднім власником такого доходу.
  • Довідка може бути затребувана податковим агентом, що виплачує дивіденди нерезиденту, або податковими органами для вирішення питання відшкодування (повернення) надміру сплаченого податку.
  • У разі неподання (несвоєчасного подання) довідки нерезидентом під час виплати доходу у вигляді дивідендів оподаткування здійснюється на загальних підставах за ставкою, визначеною пп. 141.4.2. ПК.
  • Якщо на момент виплати дивідендів нерезидент не подав довідку та з нього утримано податок на загальних підставах за ставкою 15 %, але він має право на оподаткування доходів за ставками, установленими міжнародним договором, то може бути застосована процедура відшкодування (повернення) сплаченого податку шляхом повернення різниці між сумою податку, яку було утримано, та сумою, належною до сплати відповідно до умов міжнародного договору (лист ДФС від 09.06.16 р. № 12680/6/99-99-15-02-02-15).

Вимога легалізації означає, що довідка користується доказовою силою офіційного документа на території України за умови:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали