Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Алгоритм заповнення податкової декларації екологічного податку

Юлія Гужел

01.08.2016 12690 0 2

Форму податкової декларації екологічного податку (далі – декларація) затверджено наказом Мінфіну від 17.08.15 р. № 715. Форма складається із самої декларації, де вказується загальна інформація про платника та сума податкового зобов'язання з екоподатку в розрізі всіх його видів, передбачених Податковим кодексом (далі – ПК), а також із 9 додатків до декларації. Додатки 1–6 призначені для докладного розрахунку екоподатку (далі – додатки), а в додатках 7–9 наводяться кодифікатори забруднюючих речовин, інформація з яких використовується при заповненні додатків 1–6.

Декларацію подають усі суб'єкти господарювання, у яких виникає об'єкт обкладання екопдатком згідно з розд. VIII ПК.

Звітний період – квартал. Строк подання декларації за ІІ квартал 2016 року – 9 серпня, вівторок.

Правила заповнення декларації

1. Підприємство заповнює та подає до органу ДФС декларацію з додатками за тими видами екоподатку, платником яких воно є. Наприклад, при викидах забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення (за умови, що відсутні інші види забруднення навколишнього середовища) платник заповнить і подасть саму декларацію та додаток 1 до неї.

2. Якщо в підприємства в поточному році відсутнє джерело забруднення і, відповідно, не виник об'єкт оподаткування (наприклад, закрите забруднююче виробництво або з інших причин), то платник звільняється від щоквартального подання декларації за умови, що проінформує про це на початку року орган ДФС (п. 250.9 ПК). Заява про відсутність об'єкта обкладення з екоподатку складається в довільній формі. Якщо ж орган ДФС не був вчасно проінформований, то декларацію подавати доведеться, причому в передбачені ПК строки. Наприклад, підприємство у 2016 році не здійснює діяльність, що забруднює навколишнє середовище. Але на початку року (до подання декларації за І квартал) не проінформувало про це ДФС. Значить, до кінця цього року підприємству доведеться подавати декларації (із прочерками замість показників).

3. Декларація з екоподатку залежно від місцезнаходження джерела забруднення подається до різних податкових органів. Докладно про це зазначено в п. 250.2 ПК. Зокрема, при викидах забруднюючих речовин в атмосферу, скидах у водні об'єкти та розміщенні відходів декларація подається до органів ДФС за місцем розташування стаціонарних джерел, водних об'єктів і місць розміщення відходів. При цьому якщо місце податкової реєстрації платника не збігається з місцем подання декларації, то до органу ДФС за місцем реєстрації необхідно подати копію декларації (п. 250.8 ПК).

4. Кількість додатків до декларації залежить від кількості джерел забруднення та виданих дозволів (п. 250.10 ПК; ЗІР, категорія 120.05).

5. При розрахунку суми екоподатку та заповненні декларації слід ураховувати, що нормами ПК не передбачене збільшення ставок у випадку перевищення затверджених лімітів (ЗІР, категорія 120.04).

6. Якщо діяльність, що забруднює навколишнє середовище, ведеться структурним підрозділом підприємства (філією, відділенням), який не є юрособою, то декларація подається самою юрособою (її головним підприємством), до складу якого входять ці підрозділи (ЗІР, категорія 120.01).

Заповнення декларацій і додатків

Інформацію в таблиці наведено таким чином: спочатку йдуть загальні рядки, які заповнюються кожним платником екоподатку, далі – додатки і в останню чергу – сама декларація. Зверніть увагу, що кількісні показники обсягу, вимірювані в тоннах, указуються в декларації із трьома знаками після коми.


рядка / поля

Найменування рядка/поля

Порядок заповнення

1

2

3

Загальна частина

Порядковий №

Указується порядковий номер декларації за рік. Наприклад, при поданні звітної декларації за ІІ квартал ставиться цифра 2. Якщо в платника є декілька джерел забруднення і він подає декларації до різних контролюючих органів, то нумерація буде проставлятися за кожним окремим контролюючим органом починаючи з 1 (ЗІР, категорія 120.05)

Звітна/Звітна нова/Уточнююча

Ставиться відмітка «х» про тип декларації. Такі ж відмітки проставляються і в додатках

1.1

Податковий період:
Звітний: квартал <...> 20__ року

Указується квартал і рік, наприклад, у пустих полях пишуться цифри 2 і 16

1.2

Податковий період:
Що уточнюється: квартал <...> 20 __ року

Указується квартал і рік при уточненні зобов'язань з екоподатку. Зверніть увагу, що в складі декларації за звітний період можна уточнити тільки один із попередніх періодів, при цьому одночасно будуть заповнені поля 1.1 і 1.2 (ЗІР, категорія 120.05)

2

Дані про платника податків

Вноситься інформація про платника податків

Додатки 1–6 (загальна частина)

4

Податкове зобов'язання за звітний (податковий) період

Сумарна величина розрахованого екоподатку за кожним видом забруднень навколишнього середовища

5

Податкове зобов'язання, що уточнюється

Заповнюється в разі подання уточнюючої декларації та при уточненні показників раніше поданої декларації в складі звітної або нової звітної. Сума переноситься з ряд. 4 додатка, що уточнюється

5.1

Зобов'язання, що збільшується

Якщо сума зобов'язання за уточнюваний період більше розрахованого раніше. Розраховується за такою формулою: ряд. 4 додатка – ряд. 5 цього ж додатка

5.2

Зобов'язання, що зменшується

Заповнюється, якщо сума податку за уточнюваний період менша від розрахованої раніше. Застосовується така формула: ряд. 5 додатка – ряд. 4 додатка

6

Розмір штрафу

Указується відсоток штрафу (у вигляді десяткового дробу), установлений п. 50.1 ПК (0,03 або 0,05)

7

Сума штрафу

Розраховується за формулою: ряд. 5.1 х ряд. 6

8, 8.1–8.5

Сума пені

Наводиться докладний розрахунок (строки виникнення та погашення податкового боргу, облікова ставка НБУ, період заниження) суми пені за заниження податкового зобов'язання в разі його уточнення, який розраховується згідно з пп. 129.1.2 ПК. При нарахуванні пені зверніть увагу на норми п. 129.9 ПК: пеня не нараховується, якщо зміни до податкової звітності вносяться протягом 90 календарних днів після закінчення строку сплати податку за уточнюваний період

Додаток 1 «Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення»

3.1

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем обліку платника

Код КОАТУУ за місцем контролюючого органу, у якому платника податків узято на облік як платника екоподатку

3.2

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем розташування джерела забруднення

Указується код КОАТУУ органу місцевого самоврядування за місцем розташування стаціонарного джерела забруднення атмосфери

4.1 (гр. 2)

Код забруднюючої речовини

Указується код речовини з кодифікатора в додатку 7. Зверніть увагу, що перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу підприємством (за кожним джерелом забруднення), є в дозволі на здійснення викидів

4.1 (гр. 3)

Фактичний обсяг викидів, тонн

Наводиться кількість викидів забруднюючих речовин протягом кварталу, у тоннах

4.1 (гр. 4)

Ставка податку

Указується ставка за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, установлена в ст. 243 ПК, для кожної речовини окрема

4.1 (гр. 5)

Величина

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за кожною забруднюючою речовиною за формулою: гр. 3 х гр. 4 ряд. 4.1

Додаток 2 «Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти»

3.1

Див. ряд. 3.1 додатка 1

3.2

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем розташування джерела забруднення

Указується код КОАТУУ органу місцевого самоврядування за місцем здійснення скидів у водні об'єкти

4.1 (гр. 2)

Код забруднюючої речовини

Наводиться код речовини з кодифікатора в додатку 8

4.1 (гр. 3)

Об'єкт оподаткування

Фактична кількість скидів, у тоннах

4.1 (гр. 4)

Ставка податку

Указується ставка, передбачена ст. 245 ПК

4.1 (гр. 5)

Коефіцієнт

При скиданні забруднюючих речовин у ставки та озера (тобто закриті водойми) податок розраховується із застосуванням коефіцієнта 1,5, який і вказується при необхідності в цій графі ряд. 4.1. Якщо цей коефіцієнт не застосовується, то проставляється цифра 1 (п. 249.5 ПК)

4.1 (гр. 6)

Величина

Сума податку до сплати до бюджету, розрахована за кожною забруднюючою речовиною за такою формулою: гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 ряд. 4.1

Додаток 3 «Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах»

3.1

Див. ряд. 3.1 додатка 1

3.2

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем розташування джерела забруднення

Указується код КОАТУУ органу місцевого самоврядування за місцем здійснення скидів у водні об'єкти

4.1 (гр. 2)

Код відходів

Наводиться код відходу з кодифікатора в додатку 9

4.1 (гр. 3)

Об'єкт оподаткування

Фактична кількість відходів, у тоннах

4.1 (гр. 4)

Ставка податку

Указується ставка, передбачена ст. 246 ПК

4.1 (гр. 5, 6)

Коефіцієнти

Таких коефіцієнтів усього два.
Перший коефіцієнт застосовується згідно з п. 246.4 ПК при розміщенні відходів на смітниках, на яких не виключається повне забруднення повітря або водних об'єктів. Цей коефіцієнт дорівнює 3.
Величина другого коефіцієнта залежить від зони місця розташування відходів і становить 3, якщо відходи розташовуються в межах населеного пункту або на відстані менше 3 км від нього, або 1, якщо відходи розташовуються далі ніж у 3 км від населеного пункту (п. 246.5 ПК)

4.1 (гр. 7)

Величина

Сума податку до сплати до бюджету, розрахована за кожним видом відходу за такою формулою:
гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 ряд. 4.1

Додаток 4 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)»

3

Див. ряд. 3.1 додатка 1

Назва

Зобов'язання з екоподатку розраховується експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій і дослідницьких реакторів. У цьому полі наводяться назви цих станцій і реакторів

4

Податкове зобов'язання за звітний період, усього

Сумарне значення екоподатку за утворення радіоактивних відходів за всіма станціями і реакторами

4.1

Сума податкового зобов'язання

Сума екоподатку за утворення радіоактивних відходів за кожним об'єктом (атомною станцією або реакторами)

4.1.1

Податкове зобов'язання за обсяг виробленої електричної енергії

Розраховується за такою формулою: ряд. 4.1.2 х ряд. 4.1.3

4.1.2

Фактичний обсяг

Указується фактичний обсяг виробленої електроенергії за звітний квартал (у кВт/год)

4.1.3

Ставка

Наводиться ставка, зазначена в п. 247.1 ПК (зараз – 0,010136 грн. за 1 кВт/год)

4.2

Податкове зобов'язання за обсяг високоактивних відходів

Сумарне значення екоподатку за обсяг високоактивних радіоактивних відходів і за обсяг високоактивних джерел іонізуючого випромінювання

4.2.1

Податкове зобов'язання за обсяг високоактивних радіоактивних відходів

Сума екоподатку за обсяг прийнятих до сховища протягом звітного кварталу високоактивних відходів і за обсяг відходів, накопичених у сховищі до 1 квітня 2009 року

4.2.1.1

Прийнятих до сховища

Сума розрахованого екоподатку за обсяг прийнятих до сховища протягом звітного кварталу високоактивних відходів

4.2.1.1.1

Обсяг радіоактивних відходів

Указується в кубічних метрах (м3)

4.2.1.1.2

Собівартість зберігання

Наводиться собівартість зберігання 1 м3 високоактивних відходів, утворених їх виробниками у звітному кварталі

4.2.1.1.3

Коригуючий коефіцієнт

Згідно з п. 247.2 ПК такий коефіцієнт для високоактивних відходів застосовується в розмірі 50

4.2.1.2

Накопичених у сховищах

Сума розрахованого екоподатку за обсяг високоактивних відходів, накопичених у сховищах до 01.04.09 р.

4.2.1.2.1

Обсяг радіоактивних відходів

Указується в кубічних метрах (м3)

4.2.1.2.2

Собівартість зберігання

Наводиться собівартість зберігання 1 м3 високоактивних відходів, утворених їх виробниками до 01.04.09 р.

4.2.1.2.3

Коефіцієнт реструктуризації

Коефіцієнт постійний. Застосовується при розрахунку екоподатку до 01.04.19 р. і становить 1/32 (п. 249.7 ПК). У рядку відображається його значення у вигляді десяткового дробу в розмірі 0,03125

4.2.2 (4.2.2.1–4.2.2.2)

Податкове зобов'язання за обсяг високоактивних джерел іонізуючого випромінювання

Див. заповнення рядків 4.2.1.1–4.2.1.2. Тільки тут обсяг високоактивних джерел іонізуючого випромінювання вказується в кубічних сантиметрах (см3)

4.3, 4.3.1– 4.3.2

Податкове зобов'язання за обсяг середньоактивних і низькоактивних відходів

Див. заповнення відповідних рядків 4.2, 4.2.1, 4.2. Зауважте, що коригуючий коефіцієнт у цьому випадку дорівнює 2 (п. 247.2 ПК)

Додаток 5 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел іонізуючого випромінювання»

4.1 (гр. 2)

Кількість ідентичних джерел іонізуючого випромінювання

Указується кількість однакових джерел, придбаних виробниками відходів

4.1 (гр. 3)

Вартість джерела іонізуючого випромінювання

Наводиться договірна вартість джерела (без урахування ПДВ) на дату його придбання

4.1 (гр. 4)

Ставка

Згідно з п. 247.9 ПК ставка становить 10 % договірної вартості без урахування ПДВ. У рядку вказується значення 0,1

4.1 (гр. 5)

Величина

Указується сума екоподатку, розрахована як добуток показників граф 2, 3 і 4 ряд. 4.1

Додаток 6 «Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк»

4.1 (гр. 2)

Категорія відходів

Указується: «високоактивні» або «середньоактивні та низькоактивні»

4.1 (гр. 3.1, 3.2)

Об'єкт оподаткування, м3, см3

Фактичний обсяг радіоактивних відходів (джерел іонізуючого випромінювання), які зберігаються в їх виробника понад установлений строк

4.1 (гр. 4.1, 4.2)

Ставка податку, грн/м3, грн/см3

Залежно від категорії та виду радіоактивних відходів тут указується ставка, передбачена п. 248.1 ПК

4.1 (гр. 5)

Строк

Указується кількість повних календарних кварталів, понад які зберігаються такі відходи (п. 249.8 ПК)

4.1 (гр. 6)

Величина

Сума екоподатку, розрахованого за вказаною в цій графі формулою

Декларація

Копія

Ставиться відмітка «х» у випадку подання декларації до контролюючого органу, у якому платник податків зареєстрований, якщо місце подання декларації та місце вищевказаного контролюючого органу не збігаються

4.1

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

Сума податку з ряд. 4 гр. 5 усіх додатків 1

4.1.1–4.1.3

Заповнюється у випадку уточнення екоподатку (із додатка 1)

4.2

Скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

Сума податку з ряд. 4 гр. 6 усіх додатків 2

4.2.1–4.2.3

Заповнюється в разі уточнення екоподатку (із додатка 2)

4.3

Розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

Сума податку з ряд. 4 гр. 7 додатків 3

4.3.1–4.3.3

Заповнюється в разі уточнення екоподатку (із додатка 3)

4.4

Утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

Сума податку з ряд. 4 додатків 4, 5, 6

4.4.1–4.4.3

Заповнюється в разі уточнення екоподатку (із додатків 4, 5, 6)

5

Проставляється кількість додатків до декларації

6

Платник податків описує доповнення до декларації в разі їх наявності (згідно з п. 46.6 ПК)

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали