Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

10 запитань про ліміт реєстрації в ЄРПН


Акценти цього номера:

 • у якому порядку формуються показники для розрахунку ліміту реєстрації в системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА);
 • як визначається сума овердрафту і яким чином вона впливає на ліміт реєстрації;
 • як не зареєстровані в ЄРПН податкові накладні (далі – ПН) впливають на ліміт реєстрації;
 • що потрібно врахувати при поверненні сум переплат на поточний рахунок.

Загальні правила

Нагадаємо правила, яких слід дотримуватися при аналізі показників формули СЕА.

Правило 1. Показники формули формуються наростаючим підсумком починаючи з 1 липня 2015 року (або з дати реєстрації суб'єкта господарювання (далі – СГ) платником ПДВ, якщо така реєстрація здійснена після зазначеної дати). Виняток становить показник ∑Овердрафт, який розраховується інакше.

Правило 2. Сума ПДВ, на яку платник податків має право зареєструвати ПН та/або розрахунок коригування (далі – РК) в ЄРПН (далі – ліміт реєстрації), визначається за формулою (п. 2001.3 Податкового кодексу, далі – ПК):

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн +
+ ∑ПопРах + ∑Овердрафт –
– ∑НаклВид – ∑Відшкод – ∑Перевищ
.

Крім показників, наведених у цій формулі, є ще додаткові показники, які можна побачити у витягу про суму ПДВ, на яку платник податків може зареєструвати ПН та/або РК в ЄРПН, за формою J1401206 (далі – витяг J1401206), а саме:

сума від’ємного значення, на яку разово збільшувався ліміт реєстрації (далі – ∑ВЗ, рядок 7 витягу J1401206). Цей реквізит формувався з показників рядків 24 і 31 податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) за червень (II квартал) 2015 року. Зверніть увагу: уточнення показників декларації за червень, які призвели до збільшення від’ємного значення, на думку ДФС, не збільшує показник ∑ВЗ і, відповідно, не збільшує ліміт реєстрації (листи від 17.12.15 р. № 27244/10/28-10-06-11, від 25.02.16 р. № 41716/6/99-99-19-03-02-15);

сума помилково та/або зайво сплачених грошових зобов'язань із ПДВ, які числилися в інтегрованій картці платника податків (далі – ІКП) станом на 01.07.15 р. (далі – ∑Переплат, ряд. 9 витягу J1401206). Цей показник також разово збільшував ліміт реєстрації.

Зверніть увагу: показники ∑ВЗ і ∑Переплат були сформовані станом на 1 липня 2015 року, і з того часу їх розмір залишається незмінним, причому навіть при поданні уточнюючого розрахунку (далі – УР) до декларацій за звітні періоди до 01.07.15 р.

Правило 3. Показники формули СЕА – віртуальні, тому зміна величини ліміту реєстрації не змінює стан активів і пасивів підприємства (за винятком показника ∑ПопРах, оскільки він формується за рахунок живих грошей).

Правило 4. Показники формули за поточний звітний період не завжди збігаються з показниками декларації за цей же період.

Правило 5. Сплата податкових зобов'язань, штрафів і пені на підставі УР здійснюється до бюджету, а не на рахунок у СЕА (п. 25 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 16.10.14 р. № 569, далі – Порядок № 569).

Актуальні запитання

Платник ПДВ застосовує касовий метод згідно з п. 187.10 ПК. У звітних періодах за липень – грудень 2015 року підприємство відображало податковий кредит на підставі ПН, складених до 01.07.15 р. Чи можуть ці суми ПДВ потрапити у формулу СЕА?

Платники, які застосовують касовий метод, які включили суми ПДВ до податкового кредиту у звітні періоди протягом липня – грудня 2015 року на підставі ПН, складених до 01.07.15 р., отримали право починаючи зі звітності за січень (I квартал) 2016 року збільшити ліміт реєстрації на такі суми. Для цього вони повинні були заповнити таблицю 3 додатка 5 до декларації за січень (I квартал) 2016 року. Ті, хто за якихось причин не відобразив такі суми в зазначеному періоді, можуть зробити це, подавши УР з уточнюючим додатком 5 до декларації за січень (I квартал) 2016 року.

Порядок заповнення УР: оскільки сума податкового кредиту, відображена в декларації за січень (I квартал) 2016 року, залишається незмінною, графи 4 і 5 УР заповнюються однаково (тобто в них переносяться показники декларації), а графа 6 не заповнюється.

Порядок заповнення уточнюючого додатка 5: тут заповнюється тільки таблиця 3, куди переносяться суми податкового кредиту за липень – грудень 2015 року.

Після отримання витягу J1401206 бухгалтер підприємства виявив, що сума в рядку 8 (показник ∑Овердрафт) зменшилася, що призвело до зменшення ліміту реєстрації. Чому так сталося?

Насамперед слід пам'ятати, що показник ∑Овердрафт щокварталу (протягом перших 6 робочих днів такого кварталу) автоматично (тобто без участі платника ПДВ) перераховується. Причому результат перерахунку залежить від середньомісячної суми податкових зобов'язань станом на дату перерахування, які були задекларовані до сплати до бюджету (погашені, розстрочені або відстрочені) за останні 12 звітних місяців/4 квартали.

Перерахунок суми овердрафту здійснюється шляхом вирахування суми попереднього збільшення та додавання суми, отриманої при поточному перерахуванні (п. 2001.3 ПК).

Станом на 1 квітня 2016 року середньомісячне значення задекларованих і сплачених до бюджету податкових зобов'язань за останні 12 календарних місяців (тобто за період із березня 2015 року по лютий 2016 року) становило 2 500 грн. Як відобразяться на ліміті реєстрації подальші перерахунки?

Припустимо, що на дату наступного перерахунку даний показник становив:

 • у липні 2016 року (за період із червня 2015 року по травень 2016 року) – 800 грн.;
 • жовтні 2016 року (за період із вересня 2015 року по серпень 2016 року) – 1 800 грн.

Показник ∑Овердрафт становитиме:

 • після перерахунку в липні 2016 року: –1 700 грн. (–2 500 грн. + 800 грн.), тобто ліміт реєстрації зменшиться на цю суму;
 • після перерахунку в жовтні 2016 року: 100 грн. (–1 700 грн. + 1 800 грн.), тобто ліміт реєстрації збільшиться на цю суму.

Підприємство не зареєструвало ПН в ЄРПН. Як ці операції вплинуть на величину ліміту реєстрації, якщо: варіант 1 – воно відобразило суму податкових зобов'язань у декларації за звітний період; варіант 2 – не відобразило суму податкових зобов'язань у декларації за звітний період?

Варіант 1. Оскільки податкові зобов'язання відображено в декларації, після її подання ліміт реєстрації автоматично зменшується на суму зобов'язань, яка зазначена в ПН, не зареєстрованій в ЄРПН. Ця сума ПДВ збільшує показник ∑Перевищ формули СЕА.

На дату реєстрації ПН в ЄРПН на суму зазначених у ній податкових зобов'язань зменшується показник ∑Перевищ і збільшується показник ∑НаклВид (ЗІР, категорія 101.08). Тобто ці показники не повинні задвоюватися у формулі.

Якщо платник ПДВ взагалі не буде реєструвати ПН, тоді сума податкових зобов'язань із цієї ПН буде постійно знаходитися в складі показника ∑Перевищ.

Варіант 2. Платнику ПДВ слід пам'ятати, що він повинен відображати податкові зобов'язан­ня в декларації в періоді їх виникнення, причому незалежно від того, зареєстрував він ПН в ЄРПН чи ні. У даній ситуації платник ПДВ не тільки не зареєстрував ПН, але й не відобразив зазначені в ній податкові зобов'язання в декларації. Тому він повинен виправити помилку шляхом подання УР. На дату подання УР сума податкових зобов'язань за незареєстрованою ПН зменшить ліміт реєстрації в складі показника ∑Перевищ.

Зверніть увагу: ця ситуація чревата тим, що платник сплатить податок двічі: перший раз – до бюджету при поданні УР, другий – на рахунок у СЕА, якщо збільшення показника ∑Перевищ призведе до того, що ліміт реєстрації не дозволить зареєструвати ПН (див. лист ДФС від 01.08.16 р. № 16485/6/99-99-15-03-02-15).

Платнику ПДВ на підставі його заяви повертається на рахунок у СЕА переплата, що утворилася через помилку в розрахунку податкових зобов'язань у декларації. Згодом помилка була виправлена в УР. Платник ПДВ бажає заявити цю суму до повернення на поточний рахунок. Як вплине така операція на ліміт реєстрації?

Насамперед слід пам'ятати, що:

 • сума переплат, яка повертається платнику ПДВ на рахунок у СЕА, не збільшує ліміт реєстрації, оскільки не змінює значення показника ∑ПопРах – він збільшується тільки при перерахуванні грошей на рахунок у СЕА з поточного рахунка платника ПДВ. Тобто у зв'язку з тим, що переплата утворилася через неправильний розрахунок суми податкових зобов'язань, сплачених до бюджету, при перерахуванні цих грошей на рахунок у СЕА показник ∑ПопРах уже був збільшений. Тому при поверненні переплати на рахунок у СЕА підстав для повторного збільшення даного показника немає;
 • у випадку повернення коштів із рахунка в СЕА на поточний рахунок платника ПДВ ліміт реєстрації зменшиться, оскільки на цю суму зменшується показник ∑ПопРах (ЗІР, категорія 101.08);
 • повернути гроші з рахунка в СЕА на свій поточний рахунок платник ПДВ може на підставі додатка 4 до декларації за звітний період і тільки в межах ліміту реєстрації (п. 2001.6 ПК).

Звертаємо увагу: розмір коштів на електронному рахунку в СЕА можна взнати з окремого витягу за формою J1402301. У витягу за формою J1401206 ця інформація не міститься.

У платника ПДВ ліміт реєстрації становить 7 000 грн. Після виправлення помилки в декларації за попередній звітний період в ІКП у нього виникла переплата в сумі 10 000 грн., яка була повернута йому на електронний рахунок у СЕА. Яку суму платник може заявити до повернення на поточний рахунок?

У цьому випадку платник ПДВ може розраховувати на повернення переплати в сумі не більше 7 000 грн.

У підприємства сума коштів на електронному рахунку в СЕА перевищує суму, що підлягає сплаті згідно з декларацією. Цю суму платник ПДВ має намір використовувати для погашення податкових зобов'язань у наступних звітних періодах. Як ця операція відобразиться на ліміті реєстрації?

Перерахування коштів із рахунка в СЕА до бюджету в рахунок сплати задекларованих податкових зобов'язань не змінює значення показника ∑ПопРах і, відповідно, не зменшує ліміт реєстрації.

При оформленні митної декларації (далі – МД) при імпорті товарів була допущена помилка в коді ЄДРПОУ імпортера. У результаті сума ПДВ, сплачена на митниці, не збільшила ліміт реєстрації в складі показника ∑Митн. Як можна виправити таку помилку?

Згідно з роз'ясненнями ДФС (лист від 15.12.14 р. № 15182/7/99-99-24-02-17) для того щоб сума з імпортної МД потрапила в СЕА і збільшила ліміт реєстрації, МД повинна містити податковий номер (код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта фізособи-підприємця, якщо він не отримував податковий номер) та/або реєстраційний (обліковий) номер платника податків.

Якщо такий номер не був указаний або в ньому була допущена помилка, то для внесення податкового номера або виправлення помилки СГ слід звернутися до митного органу для оформлення аркуша коригування до МД.

Платник ПДВ оформляє РК до ПН, які були виписані до 01.07.15 р. Причому РК № 1 складається до ПН, виписаної неплатнику ПДВ, а РК № 2 – до ПН, виписаної платнику ПДВ. Як вплинуть ці РК на показники формули СЕА постачальника?

При розрахунку ліміту реєстрації враховуються РК, виписані до ПН, оформлених до 01.07.15 р. платникам ПДВ (п. 2001.3 ПК). Тобто в нашому випадку:

 • РК № 1 ніяк не вплине на ліміт реєстрації;
 • РК № 2 може як збільшити ліміт реєстрації (РК, що зменшує суму компенсації вартості товарів (послуг), підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем і приводить, відповідно, до зменшення суми податкових зобов'язань постачальника), так і зменшити його (РК, що збільшує суму компенсації вартості товарів (послуг), реєструється в ЄРПН постачальником і призводить до збільшення суми податкових зобов'язань).

Якщо ПН, до якої оформляється РК, не була зареєстрована в ЄРПН, перед реєстрацією РК слід спочатку зареєструвати ПН. Причому зробити це потрібно протягом одного дня (лист ДФС від 04.12.15 р. № 26492/10/28-10-06-11).

Зверніть увагу: якщо виписується РК на зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) до ПН, яка не підлягала реєстрації в ЄРПН, тоді:

 • постачальник повинен зареєструвати таку ПН в ЄРПН, а потім (у цей же день) виписати РК і відправити його покупцю для реєстрації;
 • покупець теж повинен зареєструвати РК в ЄРПН у цей же день.

Платник ПДВ, проаналізувавши склад показників формули СЕА, дійшов висновку, що вони не збігаються з показниками декларацій. Які операції можуть призвести до розбіжностей?

Ми вже зазначали, що показники формули СЕА не завжди збігаються з показниками декларації. Така невідповідність виникає, зокрема, із таких причин:

 • замінники ПН (чеки РРО, готельні рахунки та рахунки на послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, транспортні квитки) надають право на відображення сум ПДВ у складі податкового кредиту в декларації, але ці суми ПДВ не впливають на показники формули СЕА. Тобто податковий кредит за декларацією та показник ∑НаклОтр за звітний період будуть відрізнятися на суму податкового кредиту, відображеного на підставі замінників ПН;
 • платник ПДВ не відображає в декларації за звітний період у складі податкового кредиту суми ПДВ за отриманими та зареєстрованими в ЄРПН ПН. У цьому випадку суми ПДВ включаються до складу показника ∑НаклОтр, але не потрапляють до декларації;
 • оформляється РК до ПН, виписаної до 01.07.15 р. неплатнику ПДВ. У цьому випадку РК відображається в декларації, але не впливає на показники формули СЕА.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали