Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Вимоги МСФЗ до облікової політики

Інна Панченко

22.05.2015 303 0 0

На початкових етапах застосування МСФЗ необхідно правильно розробити облікову політику, адже підсумкові показники фінансової звітності залежать безпосередньо від того, наскільки грамотно організована система обліку на підприємстві.

Вживані терміни

Правила формування облікових політик містяться у МСБО (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Передусім розберемося з термінами, наведеними в цьому стандарті.

Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, які застосовуються суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.

Зміна в обліковій оцінці – це коригування балансової вартості активу або зобов’язання чи суми періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки теперішнього статусу активів та зобов’язань і пов’язаних із ними очікуваних майбутніх вигід та зобов’язань. Зміни в облікових оцінках є наслідком нової інформації або нових розробок і, відповідно, не є виправленням помилок.

Перспективне застосування – перспективне застосування зміни в обліковій політиці та визнання її впливу є застосуванням нової облікової політики до операцій, окрім подій та умов, що відбуваються після дати зміни облікової політики і визнання впливу облікової оцінки у поточному та майбутніх періодах, на які впливає ця зміна.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали