Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Склад фінансової звітності відповідно до МСФЗ

Інна Панченко

01.09.2014 758 0 0

Реалізація на практиці нормативних вимог щодо складання фінансової звітності за МСФЗ вимагає чіткої ідентифікації її складу. Розглянемо детальніше вимоги МСФЗ та вітчизняного законодавства до складу фінзвітності, яку повинні подавати суб’єкти господарювання, що формують звітність за міжнародними стандартами.

Загальні вимоги

Загальні вимоги до структури та змісту фінансової звітності загального призначення, тобто звітності, мета якої – задовольнити потреби користувачів, котрі не можуть вимагати від суб’єкта господарювання складання фінзвітності згідно з їх інформаційними потребами (саме до такої звітності належить фінзвітність, що складається вітчизняними суб’єктами господарювання) визначає МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності».

Як установлено п. 9 цього стандарту, для надання користувачам інформації про фінансовий стан підприємства, фінансові результати діяльності та його грошові потоки, а також про те, як управлінський персонал розпоряджається ввіреними йому ресурсами, у фінзвітності слід розкривати інформацію за такими елементами:

 • активи;
 • зобов’язання;
 • власний капітал;
 • дохід та витрати, у тому числі прибутки та збитки;
 • внески та виплати власникам, які діють згідно із своїми повноваженнями;
 • грошові потоки.

 • активи;
 • зобов’язання;
 • власний капітал;
 • дохід та витрати, у тому числі прибутки та збитки;
 • внески та виплати власникам, які діють згідно із своїми повноваженнями;
 • грошові потоки.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали