Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

«Малоцінку» в МСФЗ (продовження)

Нормативна база

МСФЗ 5 — Міжнародний стандарт фінансової звітності 5 (МСФЗ 5). Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність.

МСБО 2 — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 (МСБО 2). Запаси.

МСБО 16 — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16). Основні засоби.

П(С)БО 9 «Запаси» — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 20.10.1999 № 246.

П(С)БО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 № 92.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали