Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як обліковувати незавершенку згідно з МСФЗ?

На балансі підприємства числяться об'єкти незавершеного будівництва (далі – НЗБ), оцінені в 1 грн. на момент переходу на МСФЗ (01.01.10 р.). У 2014 році керівництвом підприємства прийнято рішення добудовувати такі об'єкти і вводити їх в експлуатацію у 2015 році. За якою вартістю в обліку на 31.12.14 р. відобразити об'єкти НЗБ, за якими в 2014 році продовжувалося накопичення витрат на будівництво?

Для відповіді на це запитання нам знадобляться МСБО 16 «Основні засоби» та МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності».

Згідно з § 7 МСБО 16 об'єкт основних засобів (далі – ОЗ) відображається на балансі тільки в тому випадку, якщо його собівартість можна достовірно оцінити та існує вірогідність, що підприємство отримає в майбутньому економічну вигоду від використання цього об'єкта. Тільки за таким принципом підприємство і повинне обліковувати витрати, здійснені на придбання або будівництво об'єкта ОЗ, а також подальші витрати, пов'язані з його добудовою, частковою заміною або обслуговуванням.

Зверніть увагу: МСБО 16 не розмежовує у складі необоротних активів такі статті, як незавершене капітальне будівництво та основні засоби. Навіть ще не введений в експлуатацію об'єкт уже визнається ОЗ. Про це свідчать норми § 15–17, 20 МСБО 16.

Пояснимо докладніше стосовно нашої ситуації.

Якщо об'єкт ОЗ підлягає визнанню як актив, то при первісному визнанні він повинен бути зарахований на баланс за собівартістю. Витрати, які формують собівартість об'єкта, названо в § 16 та 17 МСБО 16. Але як тільки об'єкт ОЗ доставлений у потрібне місце і приведений у стан, у якому він може функціонувати відповідно до намірів керівництва підприємства, подальші витрати вже не включаються до його балансової вартості (§ 20 МСБО 16). У звичному для нас розумінні це відбувається в той момент, коли об'єкт ОЗ уводиться в експлуатацію і переводиться зі складу незавершених капітальних інвестицій до складу ОЗ.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали