Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Що таке гібридний фінансовий інструмент

Крім простих і похідних фінансових інструментів (далі – ФІ) в МСФЗ розглядаються також комбіновані ФІ. У цій консультації ми розповімо про гібридні ФІ, які є одним із різновидів комбінованих ФІ.

Загальні положення

Цінні папери із гнучкими умовами їх погашення в довгостроковому періоді належать до гібридних або комбінованих ФІ. Проте П(С)БО 13 не містить умов їх визнання, облікової оцінки і правил обліку, тому звернемося до положень міжнародних стандартів.

Згідно з § 4.3.1 МСФЗ 9 гібридний договір включає комбінацію простого ФІ і дериватива. На практиці гібридний ФІ використовують для страхування ризиків зміни процента за кредитом, ціни товари, курсу обміну валют, індексу цін або ставок тощо.

Якщо дериватив може бути переданий незалежно від самого ФІ, не відповідає умовам визнання згідно з МСФЗ 9 або передбачає наявність контрагента, який не є контрагентом стосовно ФІ, тоді цей ФІ є не вбудованим похідним інструментом (тобто не частиною гібридного ФІ), а самостійним ФІ (суть та особливості обліку таких інструментів висвітлено в попередніх публікаціях).

У цілому простий ФІ виступає постійною величиною і служить основою гібридного договору. Об'єднання з похідним ФІ дає можливість виконати зобов'язання або скористатися правом реалізувати операцію у гнучких умовах згідно з похідним інструментом – форвардним контрактом, ф'ючерсом, опціоном тощо.

При цьому фахівці указують на можливе поєднання умов функціонування основних ринків (процентного, товарного, валютного і фондового). Умови, що змінюються, гібридних ФІ утворюються шляхом об'єднання умов як мінімум двох таких ринків.

Наприклад, при продажу облігацій незмінним залишається фінансове зобов'язання погасити облігацію. Але варіативною складовою є можливість вибору форми та умов погашення облігації. Залежно від зміни умов змінюється і сума грошового потоку.

Форми гібридних інструментів

Як правило, гібридні ФІ об'єднують як в інструменти позики, так і в інструменти капіталу.

Наведемо приклади гібридних ФІ:

  • конвертована облігація, яку можна обміняти на прості або привілейовані акції. Іншими словами, її можна розглядати як комбінацію звичайної облігації та опціону, що передбачає її конвертацію в певну кількість акцій еквівалентної вартості. У цьому випадку величиною, що змінюється, є вид цінного паперу, який можна отримати в обмін на облігацію. При цьому в обліку відображатиметься фінансове зобов'язання або актив (залежно від суб'єкта, операції якого розглядаються) на суму облігації, і в цій частині вони залишаться незмінними, а коригуванню підлягатимуть суми доходів або витрат, пов'язаних із цінним папером, яким погашається облігація;
  • двохвалютна облігація, за якою проценти виплачуються в одній валюті, а номінал погашається в іншій. У цьому випадку хеджується валютний ризик. Наприклад, за облігацією номіналом 1 200 дол. США зі строком погашення 10 років щорічно виплачуються проценти за ставкою 9 %. За умовами договору номінал облігації погашатиметься в доларах США в сумі, еквівалентній 1 398 євро, яка відповідала 1 000 дол. США на момент випуску облігації. В обліку слід відобразити основну суму зобов'язань за облігацією і доходи або витрати від зміни валютного курсу при такій трансформації валют;
  • облігація з визначеним купоном, яка за умовами викупу буде погашена з прив'язкою до ринкової ставки процента. Наприклад, за 6-річною облігацією щорічно виплачуються проценти за постійною ставкою в розмірі 11 %. Погашення основної суми боргу за облігацією передбачено в кінці строку і прив'язано до ринкової ставки. Сума погашення обчислюється з коригуванням на ринкову ставку, і її кінцевий варіант змінюватиметься залежно від ситуації на ринку.

У бухгалтерському обліку основна сума при погашенні відображатиметься як сплата зобов'язання (в емітента облігації) або як отримання коштів (в утримувача облігацій), а відхилення, викликані коливанням ринкових процентних ставок, ураховуватимуться як доходи або витрати.

Наведений перелік не є вичерпним. У світовій практиці останнім часом почали з'являтися варіанти об'єднання двох деривативів у один гібридний ФІ (процентний своп і опціон) або зобов'язань з деривативом (лізинг і опціон).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали