• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік багаторічних насаджень по-новому

Із цієї статті ви дізнаєтеся:

  • про суть змін у законодавстві щодо обліку багаторічних насаджень (далі – БН) сільськогосподарського призначення;
  • як відтепер слід вести бухоблік плодоносних садів та виноградників;
  • які коригуючі записи в бухгалтерському обліку необхідно здійснити у зв’язку зі змінами.

Діяльність сільгосппідприємств, безперечно, має свою специфіку, що, у свою чергу, визначає особливості організації обліку та формування звітності. Зокрема, у садівництві ми одночасно маємо справу з БН, отриманою від них продукцією та додатковими біологічними активами (далі – БА).

Основним документом, що регулює бухгалтерський облік у галузі сільського господарства на міжнародному рівні, є МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство» (далі – МСБО 41). Слід зазначити, що дотримання міжнародних стандартів важливо не тільки для ефективної роботи ринкової економіки, а й для залучення інвестицій, стимулювання економічного зростання галузі тощо. Адже це перспективний вид діяльності як для національних інвесторів, так і для закордонних.

В Україні проведено значну роботу з адаптації бухобліку сільгоспдіяльності до вимог МСБО 41. Відправною точкою у цьому стало затвердження 18.11.05 р. П(С)БО 30, який почав діяти з 01.01.07 р. Також було розроблено Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Мінфіну від 29.12.06 р. № 1315, для роз’яснення порядку застосування положень цього стандарту.

У міжнародній практиці відповідно до МСБО 41 усі БА обліковують за справедливою вартістю за мінусом витрат на продаж. Ця вимога ґрунтується на тому, що найкращою вартісною оцінкою БА в процесі біотрансформації є їх справедлива вартість. Однак на практиці для певних видів БА, зокрема БН, немає ринку, і можливе споживання відрізняється від використання цих активів. У результаті в обліку таких БА за справедливою вартістю виникали певні труднощі.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали