Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік коштів на рахунках у банках

Підприємства-резиденти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України за власним вибором, крім випадків, якщо банк не має змоги прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами. Чинним законодавством України не встановлено обмежень щодо кількості поточних рахунків, які можуть відкриватися юридичними чи фізичними особами в банківських установах.

У разі відкриття або закриття будь-якого рахунка власник рахунка і банк мають у триденний строк повідомити про це державний фіскальний орган за місцем реєстрації власника рахунка (див. Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затверджений наказом Мінфіну від 18.08.15 р. № 721).

Взаємовідносини підприємства з банками щодо відкриття й закриття рахунків регламентуються гл. 3 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 492 (далі – Інструкція № 492).

Зауважимо, що постановою Правління НБУ від 25.10.17 р. № 106 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» (далі – Постанова № 106), яка набула чинності з 31.10.17 р., спрощено порядок відкриття суб’єктами господарювання (далі – СГ) рахунків у банках.

Поточний рахунок – це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України (п. 1.8 Інструкції № 492).

Умови відкриття рахунка та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і підприємством. Договір банківського рахунка укладається в письмовій формі (паперовій або електронній). Електронна форма договору має містити електронний підпис/електронний цифровий підпис (далі – ЕЦП) клієнта (представника клієнта) та уповноваженої особи банку відповідно до вимог, установлених нормативно-правовим актом НБУ з питань застосування електронного підпису в банківській системі України.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали