Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Які положення облікової політики варто спільно обдумати керівнику та бухгалтеру

19.12.2018 1435 0 1

У чому полягає проблема: бухгалтерський облік має здійснюватися за певними правилами, яких слід дотримуватися з року в рік. Істотною умовою виконання цих правил є грамотний вибір підприємством облікової політики, спрямованої на досягнення його цілей та завдань. Утім, на сьогодні дедалі частіше спостерігається формальний підхід до її розробки. І хоча законодавство вимагає обов’язкового погодження облікової політики із власником або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів (ч. 5 ст. 8 Закону від 16.07.99 р. № 996-XVI «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», далі – Закон № 996), на практиці розробляє облікову політику і вносить до неї зміни бухгалтер одноосібно, а керівник лише затверджує її відповідним наказом.

У цій консультації розповімо, які вигоди приносить вибір того чи іншого методу бухобліку під час розробки облікової політики підприємства, та чому в цей процес має бути залучений керівник. Це допоможе вам розробити нову або покращити існуючу облікову політику.

А спочатку нагадаємо, у чому важливість наказу про облікову політику.

Що таке облікова політика та яка її головна мета?

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що застосовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності (ст. 1 Закону № 996; п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

Головна мета облікової політики – створення системи обліку конкретного підприємства за єдиними принципами та правилами для надання інформації у фінансовій звітності, що відповідає якісним характеристикам, наведеним у розд. ІІІ НП(С)БО 1.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали