• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Аграрні розписки – зручний інструмент кредитування аграріїв

Зинаида Козюк

02.05.2018 196 0 2

Відносини, пов’язані з оформленням, видачею, обігом, виконанням аграрних розписок (далі – АР), а також порядок реєстрації АР визначено Законом від 06.11.12 р. № 5479-VI «Про аграрні розписки» (далі – Закон № 5479). Розглянемо детально всі аспекти такої альтернативи банківському кредитуванню, як АР.

Важливі факти

Хоча фактично Закон № 5479 набув чинності з 19.03.13 р., початок його реалізації припав на 2015 рік, коли за пілотним проектом запровадили дію АР спочатку в одній, а потім у 8 областях України – Полтавській, Вінницькій, Харківській, Черкаській, Тернопільській, Миколаївській, Хмельницькій та Сумській. А вже в січні 2018 року проект «Аграрні розписки в Україні» повідомив, що після введення в дію Реєстру АР та до початку весни АР запрацюють на всій території України. Розширення географії стартувало 16.01.18 р. з Київської області та триватиме надалі.

Запровадження розписок здійснюється за проектом Міжнародної фінансової корпорації (IFC, одна з п’яти інституцій Групи Світового Банку) «Аграрні розписки в Україні» спільно з Мінагропроду та Мін’юстом.

Попит на АР з кожним роком тільки збільшується. Станом на 11.01.18 р. у 8 областях було видано 190 аграрних розписок на суму понад 1,2 млрд грн. І це неабиякі кошти.

Що таке АР

АР – це товаророзпорядчий документ, який фіксує безумовне зобов’язання боржника, що забезпечується заставою, здійснити поставку сільгосппродукції чи сплатити кошти на встановлених умовах (ст. 1 Закону № 5479). АР може підкріплюватися договором, у якому зазначаються зобов’язання сторін, умови надання коштів, строк, застава тощо.

АР укладається у двох примірниках: один зберігається у справах нотаріуса, який здійснив її посвідчення, другий – у кредитора. Про боржника також не забули, за бажанням йому можуть видати посвідчену копію оформленої АР (ст. 2 Закону № 5479).

Сторонами АР є (ст. 1 Закону № 5479):

 • боржник – особа, яка видає АР для оформлення свого зобов’язання здійснити поставку сільгосппродукції або сплатити грошові кошти на визначених у ній умовах;
 • кредитор – фізична або юридична особа, яка надає гроші/послуги/поставляє товари/виконує роботи як зустрічне зобов’язання за договором, за яким боржник за АР видає їй АР, наділяючи правом вимагати від нього належного виконання зобов’язань, а також особа, котра отримала права кредитора від іншого кредитора у спосіб, не заборонений законом. На сьогодні гроші під АР можуть видати такі банки, як ОТР Банк, Агропросперіс Банк і кредитна спілка «Кредит-Союз».

Отже, АР використовуються в операціях із сільгосппродукцією та є свого роду обіцянкою поставити вирощену сільгосппродукцію або сплатити отримані після її реалізації кошти в обмін на отримання сьогодні ресурсів, необхідних для ведення сільгоспдіяльності.

Зверніть увагу! АР є інструментом кредитування сільгоспвиробників під обов’язкову заставу майбутнього врожаю (ст. 7 Закону № 5479). Видається вона окремо на кожний вид сільгоспкультури.

АР можуть видавати фізичні або юридичні особи, які (ст. 2 Закону № 5479):

 • мають речове право на земельну ділянку сільгосппризначення (власність або користування) на законних підставах;
 • виробляють на цій ділянці сільгосппродукцію груп 01–14 розд. I та II УКТЗЕД згідно із Законом від 19.09.13 р. № 584-VII «Про Митний тариф України».

Отже, аби мати змогу видати АР, перевірте, чи належним чином оформлена ваша земельна ділянка, адже право власності/користування на землю підлягає обов’язковій державній реєстрації відповідно до Закону від 01.07.04 р. № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ст. 125, 126 Земельного кодексу). Якщо ж йдеться про фактичне користування ділянкою, речове право на яку так і не зареєстроване належним чином, то видати АР під заставу вирощеної на цій землі продукції не вдасться.

Коли речове право на ділянку належить двом і більше особам, АР видаються ними спільно. Тоді вони несуть солідарну відповідальність за невиконання своїх зобов’язань (ст. 2 Закону № 5479), тобто кредитор має право вимагати виконання обов’язку частково або в повному обсязі від усіх боржників разом або від одного з них. Солідарні боржники залишаються зобов’язаними, доки обов’язок не буде виконано повністю.

У разі переходу права власності/користування на землю до іншої особи не припиняються ні зазначена в АР застава майбутнього врожаю, ні права сторін на користування земельною ділянкою до збору відповідного врожаю, але не довше ніж до закінчення поточного маркетингового року.

За видом зобов’язань АР поділяються на товарні та фінансові. Розглянемо особливості кожної.

Товарна АР

Товарною є АР, яка встановлює обов’язок боржника здійснити поставку обумовленої сторонами сільгосппродукції із зазначенням якості, кількості, місця та строку такої поставки (ст. 3 Закону № 5479).

Товарна АР складається у письмовій формі на бланку та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Крім того, вона не може бути переведена в бездокументарну форму (знерухомлена), якщо інше не передбачено Законом № 5479. Наразі більшим попитом користуються саме товарні АР.

Товарна АР має містити (ст. 4 Закону № 5479):

 • назву – «Товарна АР»;
 • строк поставки сільгосппродукції;
 • реквізити кредитора та умови подальшої передачі прав за АР;
 • предмет, тобто зобов’язання поставити сільгосппродукцію із зазначенням її кількості та якості. Також можна вказувати формули перерахунку кількості продукції в разі поставки продукції іншої якості;
 • умови та місце поставки сільгосппродукції;
 • опис предмета застави, зокрема інформацію про кількість заставленого рухомого майна, кадастровий номер земельної ділянки, місце розташування, правовстановлюючі документи на землю, на якій вирощується заставлений майбутній врожай сільгосппродукції;
 • дату і місце видачі;
 • інформацію про боржника: для фізособи – його ім’я, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків та підпис, для юрособи – найменування, код ЄДРПОУ, адресу місцезнаходження, підпис уповноваженої особи.

Важливо! Боржників може бути двоє і більше. Тоді в товарній АР наводяться дані всіх боржників. Також боржник і кредитор можуть включити до тексту товарної АР додаткові умови, які не суперечать нормам Закону № 5479.

Хто визначає якість сільгосппродукції – боржник чи кредитор?

Якість визначається обома сторонами за взаємною згодою. Допоможуть у цьому державні стандарти України, технічні умови, регламенти та класифікатори, які є чинними на день видачі АР. Крім того, сторони можуть передбачити в АР певну експертну установу, яка в разі виникнення спору щодо якості продукції зможе прояснити ситуацію, провівши необхідну експертизу. Якщо ж сторони не зможуть домовитися, спір вирішується через суд (ст. 4 Закону № 5479).

Фінансова АР

Фінансовою АР визначається обов’язок боржника сплатити певну грошову суму, яка визначається за погодженою сторонами формулою з урахуванням ціни на сільгосппродукцію у визначеній кількості та якості (ст. 5 Закону № 5479). Зобов’язання за фінансовою АР виконуються тільки в безготівковій формі.

АР складається в письмовій формі на бланку та підлягає нотаріальному посвідченню. Фінансова АР не може бути переведена в бездокументарну форму (знерухомлена).

Фінансова АР має містити (ст. 6 Закону № 5479):

 • назву – «Фінансова АР»;
 • строк сплати коштів;
 • реквізити кредитора та умови подальшої передачі прав за АР;
 • предмет – грошові кошти, визначення формули розрахунку грошового зобов’язання, кількості і родових ознак сільгосппродукції, що є невід’ємною частиною формули;
 • умови і місце сплати коштів;
 • опис предмета застави, включаючи кадастровий номер ділянки, місце розташування, правовстановлюючі документи на землю, на якій вирощується заставлений майбутній врожай;
 • місце і дату видачі;
 • інформацію про боржника: для фізособи – ім’я, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків та підпис, для юрособи – найменування, код ЄДРПОУ, адресу місцезнаходження, підпис уповноваженої особи.

Майте на увазі! АР, як товарна, так і фінансова, має містити обов’язкові реквізити, передбачені ст. 4 та 6 Закону № 5479. За їх відсутності документ не визнається АР.

Ще один момент, на який слід звернути увагу, – обов’язкова наявність кадастрового номера. Як видно, до обов’язкових реквізитів фінансової/товарної АР віднесено опис предмета застави із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки, на якій вирощується заставлена сільгосппродукція, а за його відсутності документ не визнається АР. Таким чином, для уникнення таких наслідків агропідприємству варто перевірити наявність кадастрового номера ділянки або потурбуватися про його присвоєння.

Оформлення АР

АР оформлюють нотаріуси, які мають статус реєстратора та доступ до Реєстру АР. Перелік таких нотаріусів можна знайти на офіційному сайті Реєстру АР за посиланням http://agroregisters.com.uа. Наразі підключено 58 нотаріусів, але їх кількість зростатиме, адже поле діяльності АР розширилось на всю Україну.

АР складається на нотаріальному бланку та посвідчується нотаріусом. У момент посвідчення відомості про АР вносяться до Реєстру АР (ст. 9 Закону № 5479). Порядок ведення Реєстру АР визначено постановою КМУ від 17.07.13 р. № 665.

Крім посвідчення та реєстрації АР, нотаріус вносить відомості про предмет застави за АР до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (майбутній урожай сільгосппродукції). Як ми вже з’ясували, застава є забезпеченням зобов’язань за АР. Розмір застави має бути не меншим за суму зобов’язань. На день видачі АР майбутній врожай не може перебувати в інших заставах, ніж за АР (ст. 7 Закону № 5479).

Під час посвідчення АР нотаріус перевірить у боржника наявність належно оформленого речового права на земельну ділянку сільгосппризначення для виробництва продукції, а також відсутність обтяжень на таку ділянку.

За посвідчення АР нотаріусу сплачується державне мито в розмірі 0,01 % договірної вартості предмета застави, але не менше 5 і не більше 50 НМДГ (від 85 до 850 грн.). І якщо це приватний нотаріус, то доведеться оплатити вартість його послуг.

Чи потрібно нотаріально посвідчувати передачу прав за АР?

Так, це прямо передбачено ст. 11 Закону № 5479. Оскільки АР підлягає нотаріальному посвідченню, під час внесення до неї будь-яких змін застосовуються загальні вимоги цивільного законодавства до форми зміни договору (правочину) – у тій самій формі, що й правочин (ст. 654 Цивільного кодексу). Передача права за АР, яке не посвідчене нотаріально, не спричиняє переходу до іншої особи прав кредитора.

Загалом, передача прав кредитора відбувається шляхом здійснення на АР або на її невід’ємному додатку передавального напису «Відступлено» із зазначенням нового кредитора. Цей напис скріплюється підписом і печаткою (за наявності) попереднього кредитора.

Крім того, для нотаріального посвідчення передачі прав кредитора укладається Акт приймання-передачі у двох примірниках (листи Мінфіну від 09.04.15 р. № 31-11150-12-5/12354, ДФС від 15.06.15 р. № 14216/5/99-99-19-02-02-16). Вимоги до змісту цього акта передбачені ч. 2 ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Виконання зобов’язань

АР діють до повного їх виконання. За згодою кредитора дата виконання зобов’язань за розпискою може бути перенесена на наступний маркетинговий рік.

Згідно зі ст. 12 Закону № 5479 АР виконується:

 • товарна – шляхом здійснення поставки вказаної в ній сільгосппродукції від боржника до кредитора на визначених умовах;
 • фінансова – шляхом перерахування грошей на вказаний кредитором банківський рахунок.

Протягом трьох робочих днів з дня отримання передбачених АР зобов’язань кредитор повинен зробити на такій АР напис «Виконано», поставити свій підпис і особисто повернути АР боржнику. За неможливості повернути виконану АР особисто її можна направити цінним листом з описом вкладення.

Після цього боржник має право звернутися до нотаріуса для внесення запису до Реєстру АР про виконання АР. Таким чином офіційно зафіксується виконання зобов’язань. АР із відміткою «Виконано» не допускається до повторного обігу.

Що чекає на кредитора у разі порушення строку повернення АР боржнику після її повного виконання?

У такому разі Закон № 5479 передбачає суттєву відповідальність кредитора – відшкодування боржнику всіх завданих таким неповерненням збитків і такі штрафи (ст. 13):

Чи можна виконати зобов’язання частково?

Так, можна, але за згодою сторін. Про це має бути прямо зазначено в самій АР. У товарній АР слід указати погоджений сторонами розмір мінімальної партії сільгосппродукції до поставки, а у фінансовій – мінімальний обсяг грошових коштів до сплати для зарахування часткового виконання зобов’язання.

Тож майте на увазі: варіант часткового виконання зобов’язань за АР та мінімальний розмір такого виконання має бути прямо зафіксований в АР, у противному разі навіть якщо боржник поставить/перерахує більшу частину зобов’язань, кредитор має право відмовитися від прийняття часткового виконання зобов’язань за АР.

При частковому виконанні на АР робиться напис, який фіксує виконану частину зобов’язань та розмір, що залишився. Напис скріплюється підписами сторін (ст. 12 Закону № 5479). Виконання зобов’язань за кожним видом сільгосппродукції здійснюється в порядку черговості видачі АР.

Примусове виконання

Для надання кредитору гарантії в поверненні зобов’язань встановлено можливість примусового виконання обов’язку за АР. Це свого роду позасудова процедура вирішення питання. Так, при невиконанні боржником зобов’язань кредитор має право звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису (ст. 13 Закону № 5479). Підтвердженням вимог кредитора буде АР без відмітки про її виконання. Саме тому в Законі № 5479 таку велику увагу і відповідальність за порушення приділено питанню повернення виконаної АР боржнику – аби уникнути махінацій із подвійного виконання обов’язків за однією АР.

Одночасно із вчиненням виконавчого напису нотаріус вносить відповідний запис до Реєстру АР. Виконавчий напис підлягає негайному виконанню органом чи особою, яка здійснює примусове виконання судових рішень (державна виконавча служба, приватний виконавець тощо).

Примусовий виконавець протягом 7 днів забезпечує передачу кредитору предмета застави АР. Наразі АР не додали великого клопоту держвиконавцям, адже переважно вони виконуються вчасно та в повному обсязі. Але це добре, що можна без звернення до суду стягнути належне.

Цікавим є те, що кредитор за власним вибором може задовольнити свої вимоги за рахунок заставленого майбутнього врожаю, у тому числі (ст. 7 Закону № 5479):

 • через передачу йому права власності на предмет застави у погашення майнового зобов’язання боржника;
 • наділення його правом доростити врожай, зібрати його самостійно чи уповноваженою особою та погасити майнове зобов’язання боржника шляхом набуття права власності на цю зібрану/вирощену продукцію;
 • укладення договору купівлі-продажу заставленої сільгосппродукції з іншою особою (у т. ч. на публічних торгах) з отриманням в рахунок виконання обов’язку за фінансовою АР плати за таким договором.

Як здійснюється моніторинг застави врожаю?

Кредитор за АР має право самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати моніторинг заставленого майна. Моніторинг проводиться протягом усього строку дії АР, якщо сторони не встановили інше (ст. 8 Закону № 5479). Тобто сторони мають конкретизувати в АР, яким чином здійснюється моніторинг застави (майбутнього врожаю) та протягом якого строку.

Моніторинг передбачає: безперешкодний доступ до земельних ділянок, на яких вирощується заставлений врожай, доступ до приміщень, де зберігається зібрана продукція, ознайомлення з відповідною документацією, що засвідчує кількісні та якісні показники, технологічний процес вирощування майбутнього врожаю, наявність та належне обладнання складських приміщень тощо.

Для фіксації результатів моніторингу кредитор може знімати копії з наданих боржником документів, проводити фотота відеозйомку ділянок, посівів, складських приміщень та ін. Перебування у приміщеннях боржника допускається лише за присутності боржника або однієї з його близьких осіб, законних представників.

Важливо! Безпосереднє втручання чи перешкоджання госпдіяльності боржника забороняється. Тож кредитор фактично тільки спостерігає та вивчає документи, в жодному разі він не має права втручатися в процес діяльності боржника. У разі виявлення порушень технологічних процесів під час моніторингу кредитор має право скласти акт про порушення технології виробництва і вимагати від боржника усунути таке порушення в бажаний для кредитора строк (зазначає строк в акті).

Отже, основне, що потрібно знати про АР:

 • АР підлягає нотаріальному посвідченню та внесенню до Реєстру АР;
 • Реєстр АР перебуває частково у відкритому доступі, тому є змога в онлайн-режимі перевірити необхідну інформацію стосовно невиконаних АР;
 • АР має містити всі обов’язкові реквізити, інакше вона не визнається АР;
 • кредит забезпечується майбутньою сільгосппродукцією, що вирощується на земельній ділянці, яка повинна мати кадастровий номер;
 • кредит повертається за рахунок майбутньої сільгосппродукції (товарна АР) або грошових надходжень від її продажу (фінансова АР);
 • земля не є заставою за АР;
 • зобов’язання діє до моменту його повного погашення;
 • кредитору надається право здійснювати моніторинг майбутнього врожаю, що перебуває в заставі за АР;
 • АР не може встановлювати обов’язку щодо виконання зобов’язань за нею іншою особою.

Висновки

Правильне використання АР дозволяє агровиробникам планувати свою діяльність в обсягах вирощеної продукції, розподіливши з кредитором ризики ціноутворення. АР дозволяє сторонам узгодити будь-які умови, прямо не заборонені законом.

АР можуть видаватися тільки за правовідносинами, в яких кредитор надає чи зобов’язується надати боржнику кредитні ресурси як грошима, так і у формі товарів/робіт/послуг.

АР – досить зручний інструмент для залучення коштів у виробництво, потребує менше часу на оформлення та є більш вигідним.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2736 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали

Аграрні розписки – зручний інструмент кредитування аграріїв