Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Аграрні розписки – зручний інструмент кредитування аграріїв

17.03.2020 2147 0 5


Із чого все почалося

Аграрні розписки (далі – АР) запроваджено за проєктом Міжнародної фінансової корпорації (IFC, одна з п’яти інституцій Групи Світового Банку) «Аграрні розписки в Україні» (далі – Проєкт) спільно з Мінагропроду та Мін’юстом. Метою Проєкту є покращення доступу до фінансових ресурсів для малих та середніх сільгоспвиробників шляхом запуску в Україні такого фінансового інструмента, як АР.

Популярність АР із кожним роком зростає. Наразі оформити їх можна на всій території України. За інформацією, наведеною на сайті Державного підприємства «Аграрні реєстри» (далі – ДП «АР»), на сьогодні видано 1 506 відкритих АР на суму понад 11,1 млрд грн, причому щодо 35 різноманітних сільгоспкультур. У 299 нотаріусів є доступ до Реєстру АР. Тож цього року оформити АР можна легко та без клопоту.

На вебсайті ДП «АР» чимало інформації про АР. За статистикою, найбільшу кількість АР (146) видано у Вінницькій області. Через сайт можна безплатно перевірити земельну ділянку, щодо якої видається розписка, а також знайти нотаріуса, який отримав статус реєстратора Реєстру АР, контакти регіональних координаторів Проєкту та багато інших корисних даних.

Що таке АР та як вона працює

АР – це товаророзпорядчий документ, який фіксує безумовне зобов’язання боржника, що забезпечується заставою, здійснити поставку сільгосппродукції чи сплатити кошти на встановлених умовах (ст. 1 Закону від 06.11.12 р. № 5479-VI «Про аграрні розписки», далі – Закон № 5479). АР може підкріплюватися договором, у якому вказуються зобов’язання сторін, умови надання коштів, строк, застава тощо.

АР укладається у двох примірниках: один зберігається у справах нотаріуса, який її посвідчив, другий – у кредитора. За бажанням боржника йому також можуть видати посвідчену копію оформленої АР (ст. 2 Закону № 5479).

Отже, АР викладається у письмовій формі на бланку нотаріуса, підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації в Реєстрі АР (ст. 4 Закону № 5479).

Сторони заздалегідь готують текст АР та приходять із ним до нотаріуса або на місці вказують усі бажані умови. Для вчинення цих дій можна звернутися до будь-якого нотаріуса зі статусом реєстратора Реєстру АР. Перелік таких нотаріусів розміщено на вебсайті ДП «АР».

Сторонами АР є (ст. 1 Закону № 5479):

 • боржник – особа, яка видає АР для оформлення свого зобов’язання здійснити поставку сільгосппродукції або сплатити грошові кошти на визначених у ній умовах;
 • кредитор – фізична або юридична особа, яка надає гроші/послуги/поставляє товари/виконує роботи як зустрічне зобов’язання за договором, за яким боржник за АР видає їй АР, наділяючи правом вимагати від нього належного виконання зобов’язань, а також особа, котра отримала права кредитора від іншого кредитора у спосіб, не заборонений законом. На сьогодні гроші під АР можуть видати багато банківських установ, зокрема «ОТР Банк», «Агропросперіс Банк», кредитна спілка «Кредит-Союз».

АР використовуються в операціях із сільгосппродукцією та є свого роду обіцянкою поставити вирощену сільгоспкультуру або сплатити отримані після її реалізації кошти в обмін на отримання сьогодні ресурсів, необхідних для ведення сільгоспдіяльності. Кредитором за АР може бути будь-яка фізична чи юридична особа, у тому числі сільгосппідприємство.

Багато хто вважає, що залучити кошти шляхом надання АР можна виключно для середніх та великих сільгосппідприємств, які мають у власності/користуванні земельні ділянки розміром 20 га і більше. Ця думка є хибною. Кредитори можуть працювати з будь-якими агровиробниками. Законодавством не передбачено мінімальної площі земельних ділянок для роботи з АР.

Майте на увазі! АР є інструментом кредитування сільгоспвиробників під обов’язкову заставу майбутнього врожаю (ст. 7 Закону № 5479). АР видається окремо на кожний вид сільгоспкультури. Більшість АР забезпечена заставою майбутнього врожаю зернових і олійних культур, однак їх застосування можливе і в інших сегментах плодоовочівництва, органічної продукції, нішевих культур, продукції тваринництва. При оформленні АР нотаріус обов’язково зазначає в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна як заставу врожай, а не земельну ділянку.

АР можуть видавати фізичні або юридичні особи, які (ст. 2 Закону № 5479):

 • мають речове право на земельну ділянку сільгосппризначення (власність або користування) на законних підставах;
 • виробляють на цій ділянці сільгосппродукцію груп 01–14 розд. I та II УКТЗЕД згідно із Законом від 19.09.13 р. № 584-VII «Про Митний тариф України».

Таким чином, аби мати змогу видати АР, перевірте, чи належним чином оформлена ваша земельна ділянка, адже право власності/користування на землю підлягає обов’язковій державній реєстрації відповідно до Закону від 01.07.04 р. № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ст. 125, 126 Земельного кодексу).

Нагадаємо, що держреєстрація речового права відбувається за заявницьким принципом, тобто виключно після звернення заявника держреєстратор прав зможе відобразити речове право у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Реєстр прав).

Важливо! Якщо земельна ділянка використовується без реєстрації речового права на неї, то видати АР під заставу вирощеної на ній продукції не вдасться.

Як при оформленні АР указується земельна ділянка?

Земельна ділянка указується за її кадастровим номером. Тобто земельна ділянка, щодо якої видається АР, повинна мати кадастровий номер та бути зареєстрованою у Реєстрі прав. Крім того, дозволяється видавати АР під всю земельну ділянку або її частину, як сторони домовляться. У будь-якому разі розмір застави (майбутній врожай) має бути не меншим за розмір зобов’язання за АР.

Як видається АР, якщо земельна ділянка належить двом та більше особам?

У такому разі АР видаються спільно цими особами. Вони несуть солідарну відповідальність за невиконання своїх зобов’язань (ст. 2 Закону № 5479). Тобто кредитор має право вимагати виконання обов’язку частково або в повному обсязі від усіх боржників разом або від одного з них. Солідарні боржники залишаються зобов’язаними, доки обов’язок не буде виконано повністю.

При цьому перехід права власності/користування землею до іншої особи не припиняє ні зазначену в АР заставу майбутнього врожаю, ні права сторін на користування земельною ділянкою до збирання відповідного врожаю, але не довше, ніж до закінчення поточного маркетингового року (ст. 2 Закону № 5479). Боржник зобов’язаний повідомити осіб, яким він передає право власності чи користування земельною ділянкою, сільгосппродукція з якої є предметом застави за АР, про існуючі обмеження щодо виданих АР. Строк та форму повідомлення не встановлено, тому боржник повідомляє новоспечених власників/користувачів у довільній формі.

Де можна взяти текст АР?

Текст складається сторонами у довільній формі, але з обов’язковим включенням реквізитів, передбачених Законом № 5479 (див. далі). Сторони також включають в АР бажані для них умови. Можна скористатися шаблоном тексту АР, який розміщено на сайті ДП «АР» у розділі «Шаблони документів».

Види АР

За видом зобов’язань АР поділяються на товарні та фінансові. Розглянемо їх особливості.

Товарна АР

Товарною є АР, яка встановлює обов’язок боржника поставити обумовлену сторонами сільгосппродукцію із зазначенням якості, кількості, місця та строку такої поставки (ст. 3 Закону № 5479).

Товарна АР складається у письмовій формі на нотаріальному бланку та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Крім того, вона не може бути переведена в бездокументарну форму (знерухомлена), якщо інше не передбачено Законом № 5479. На сьогодні більшим попитом користуються саме товарні АР.

До наповнення товарної АР передбачено такі вимоги (ст. 4 Закону № 5479):

 • назва – «Товарна АР»;
 • строк поставки сільгосппродукції;
 • реквізити кредитора та умови подальшого передання прав за АР;
 • предмет, тобто зобов’язання поставити сільгосппродукцію із зазначенням її кількості та якості. Також можна вказувати формули перерахунку кількості продукції в разі постачання продукції іншої якості;
 • умови та місце поставки сільгосппродукції;
 • опис предмета застави, зокрема інформація про кількість заставленого рухомого майна, кадастровий номер земельної ділянки, місце розташування, правовстановлюючі документи на землю, на якій вирощується заставлений майбутній врожай сільгосппродукції;
 • дата і місце видачі;
 • інформація про боржника: для фізособи – його ім’я, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків та підпис, для юрособи – найменування, код ЄДРПОУ, адреса місцезнаходження, підпис уповноваженої особи. При цьому боржників може бути двоє і більше. Тоді у товарній АР наводяться дані всіх боржників. Також боржник і кредитор можуть внести до тексту АР додаткові умови, які не суперечать нормам Закону № 5479.

Сторони можуть домовитися про включення до тексту розписки окрім вищевказаних і додаткових вимог. Наведемо алгоритм роботи під час оформлення та виконання товарної АР у вигляді схеми (см. рис. 1).

1 из 1

Рис. 1

Яка сторона (боржник чи кредитор) визначає якість сільгосппродукції?

У цьому процесі задіяно обидві сторони. Це питання розв’язується за взаємною згодою за допомогою держстандартів України, технічних умов, регламентів та класифікаторів, які є чинними на день видачі АР.

Крім того, сторони можуть передбачити в АР певну експертну установу, яка в разі виникнення спору щодо якості продукції зможе прояснити ситуацію, провівши необхідну експертизу. Якщо ж сторони не зможуть домовитися, спір вирішується через суд (ст. 4 Закону № 5479).

Фінансова АР

Фінансовою є АР, якою визначається безумовний обов’язок боржника сплатити певну грошову суму, що обчислюється за погодженою сторонами формулою з урахуванням ціни на сільгосппродукцію визначеної кількості та якості (ст. 5 Закону № 5479). Зобов’язання за фінансовою АР виконуються тільки в безготівковій формі.

АР складається у письмовій формі на нотаріальному бланку та підлягає нотаріальному посвідченню. Фінансова АР не може бути переведена в бездокументарну форму (знерухомлена).

До фінансової АР Законом № 5479 також установлено певні вимоги до наповнення, а саме (ст. 6):

 • назва – «Фінансова АР»;
 • строк сплати коштів;
 • реквізити кредитора та умови подальшого передання прав за АР;
 • предмет – грошові кошти, визначення формули розрахунку грошового зобов’язання, кількості і родових ознак сільгосппродукції, що є невід’ємною частиною формули;
 • умови і місце сплати коштів;
 • опис предмета застави, включаючи кадастровий номер ділянки, місце розташування, правовстановлюючі документи на землю, на якій вирощується заставлений майбутній врожай;
 • місце і дата видачі;
 • інформація про боржника: для фізособи – ім’я, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків та підпис, для юрособи – найменування, код ЄДРПОУ, адреса місцезнаходження, підпис уповноваженої особи.

Важливо! Яку б АР ви не обрали (товарну чи фінансову), вона має містити обов’язкові реквізити, передбачені ст. 4 та 6 Закону № 5479. За їх відсутності документ не визнається АР.

Наведемо схематично порядок складання та виконання фінансової АР (див. рис. 2).

1 из 1

Рис. 2

На який строк дозволяється видавати АР?

Мінімального та максимального строку дії АР не передбачено. Цей строк визначається за домовленістю сторін. Зазвичай АР видається для поповнення обігових коштів і є, так би мовити, способом короткострокового кредитування. Відповідно строк дії АР прийнято обмежувати маркетинговим періодом вирощування певної сільгосппродукції. Але не буде помилкою встановити і більший строк.

До відома: сторони самостійно вирішують, на який строк видається АР – декілька місяців, років тощо.

Яким має бути розмір застави за АР?

Конкретний розмір застави за АР законодавством не встановлено. При цьому слід виконувати загальне правило, передбачене ст. 7 Закону № 5479: розмір застави повинен бути не меншим, ніж розмір зобов’язання за АР. А на день видачі АР майбутній врожай сільгосппродукції не може перебувати в інших заставах, ніж як за АР.

Нюанси оформлення АР

АР існують у формі нотаріально посвідчених документів. Право на їх оформлення мають нотаріуси, які отримали статус реєстратора АР та доступ до Реєстру АР.

Отже, АР складається на спеціальному нотаріальному бланку та посвідчується нотаріусом. У момент посвідчення відомості про АР вносяться до Реєстру АР (ст. 9 Закону № 5479). Порядок ведення Реєстру АР визначено постановою КМУ від 17.07.13 р. № 665.

Окрім посвідчення та реєстрації АР, нотаріус вносить відомості про предмет застави за АР до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (виключно майбутній урожай сільгосппродукції). Як ми вже з’ясували, застава є забезпеченням зобов’язань за АР.

Під час посвідчення АР нотаріус перевіряє у боржника наявність належно оформленого речового права на земельну ділянку сільгосппризначення для виробництва продукції, а також відсутність обтяжень щодо неї.

За посвідчення АР нотаріусу сплачується державне мито в розмірі 0,01 % договірної вартості предмета застави, але не менше 5 і не більше 50 НМДГ (від 85 до 850 грн). За послуги приватного нотаріуса доведеться сплатити окремо за його розцінками, але не менше за ставку держмита.

Крім того, сплачується:

 • за внесення запису до Реєстру АР – 355 грн;
 • держреєстрацію обтяжень рухомого майна (додаток до постанови КМУ від 05.07.04 р. № 830, далі - Постанова № 830) – 60 грн;
 • надання у паперовій формі витягу з Держреєстру обтяжень рухомого майна (додаток до Постанови № 830) – 70 грн.

На продукцію, яка вирощується на декількох земельних ділянках із різними кадастровими номерами, видається одна АР. Чи треба сплачувати за нотаріальні послуги залежно від кількості земельних ділянок?

Ні, плата стягується за видані АР. У даному випадку видається одна АР, у якій наводиться інформація про декілька земельних ділянок. Плата стягується один раз, оскільки до Реєстру АР буде вноситися інформація про одну АР. Утім, вартість нотаріальних послуг залежатиме від інформації та обсягу документів, з якими працюватиме нотаріус.

Чи потрібно нотаріально посвідчувати передання прав за АР?

Так, про це йдеться у ст. 11 Закону № 5479. Оскільки АР підлягає нотаріальному посвідченню, під час внесення до неї будь-яких змін застосовуються загальні вимоги цивільного законодавства до форми зміни договору (правочину) – у тій самій формі, що й правочин (ст. 654 Цивільного кодексу).

Права кредитора передаються шляхом здійснення на АР або на її невід’ємному додатку передавального напису «Відступлено» із зазначенням нового кредитора. Цей напис скріплюється підписом попереднього кредитора.

Крім того, для нотаріального посвідчення передання прав кредитора укладається акт приймання-передачі у двох примірниках (листи Мінфіну від 09.04.15 р. № 31-11150-12-5/12354, ДФС від 15.06.15 р. № 14216/5/99-99-19-02-02-16). Під час оформлення акта слід дотримуватися норм ч. 2 ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Пам’ятайте! Передання права за АР, яке не посвідчене нотаріально, не спричиняє переходу прав кредитора до іншої особи.

Виконання зобов’язань

АР стає юридичним документом, а отже, обов’язковою до виконання, якщо містить підпис принаймні боржника та зареєстрована у Реєстрі АР. АР діють до повного їх виконання. За згодою кредитора дата виконання зобов’язань за розпискою може бути перенесена на наступний маркетинговий рік.

АР виконується таким чином (ст. 12 Закону № 5479):

 • товарна – шляхом постачання вказаної в ній сільгосппродукції від боржника до кредитора на визначених умовах;
 • фінансова – шляхом перерахування грошей на вказаний кредитором банківський рахунок.

Протягом трьох робочих днів із дня виконання зобов’язань за АР кредитор має зробити на такій АР напис «Виконано», поставити свій підпис і особисто повернути її боржнику. За неможливості повернути виконану АР особисто її можна направити цінним листом з описом вкладення.

Після цього боржник має право звернутися до нотаріуса для внесення запису до Реєстру АР щодо виконання АР. Так фіксується виконання зобов’язань.

Для довідки: АР із відміткою «Виконано» не допускається до повторного обігу. Відомості про видані АР та їх виконання зберігаються в Реєстрі АР мінімум 10 років.

Чи дозволяється виконати зобов’язання частково?

Так, але за згодою сторін. На це має бути прямо вказано в самій АР. У товарній АР слід указати погоджений сторонами розмір мінімальної партії сільгосппродукції до поставки, а у фінансовій – мінімальний обсяг грошових коштів до сплати для зарахування часткового виконання зобов’язання.

Увага! Варіант часткового виконання зобов’язань за АР та мінімальний розмір такого виконання має бути прямо зафіксований в АР, в іншому разі, навіть якщо боржник поставить/перерахує більшу частину зобов’язань, кредитор має право відмовитися від прийняття часткового виконання зобов’язань за АР.

При частковому виконанні на АР робиться напис, який фіксує виконану частину зобов’язань та розмір, що залишився. Напис скріплюється підписами сторін (ст. 12 Закону № 5479). При цьому забезпечення АР заставою зберігається у первинному обсязі. Виконання зобов’язань за кожним видом сільгосппродукції здійснюється в порядку черговості видачі АР.

Якими можуть бути наслідки для кредитора в разі порушення строку повернення АР боржнику після її повного виконання?

За таке порушення передбачено відповідальність кредитора у вигляді відшкодування боржнику всіх завданих таким неповерненням збитків, а також накладення штрафів у розмірі (ст. 13 Закону № 5479):

 • 10 мінімальних зарплат (далі – МЗП) (у 2020 році – 47 230 грн) – якщо період прострочення становить місяць і менше;
 • 100 МЗП (472 300 грн) – за прострочення більше місяця;
 • 300 МЗП (1 416 900 грн), але не менше за мінімальну суму вимог за Законом від 14.05.92 р. № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» для порушення провадження у справі про банкрутство – якщо виконана АР не повертається більше 6 місяців.

Примусове стягнення за АР

Для забезпечення повернення кредитору зобов’язань передбачено можливість примусового виконання обов’язку за АР. Таким чином, кредитор може повернути надані боржнику кошти шляхом звернення стягнення на заставлене майно.

Для цього кредитор має право звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису (ст. 13 Закону № 5479). Детальніше стосовно процедури примусового виконання за АР див. «Примусове виконання за аграрною розпискою».

Моніторинг застави (врожаю)

Кредитор має право самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати моніторинг заставленого майна. Моніторинг проводиться протягом усього строку дії АР, якщо сторони не встановили інше (ст. 8 Закону № 5479). Тобто сторони мають відобразити в АР, як і протягом якого строку проводиться моніторинг застави (майбутнього врожаю).

Для фіксації результатів моніторингу кредитор може знімати копії з наданих боржником документів, проводити фото- та відеозйомку ділянок, посівів, складських приміщень та ін. Перебування у приміщеннях боржника допускається лише за присутності боржника або однієї з його близьких осіб, законних представників.

Моніторинг включає: безперешкодний доступ до земельних ділянок, на яких вирощується заставлений врожай, доступ до приміщень, де зберігається зібрана продукція, вивчення технологічного процесу вирощування майбутнього врожаю, ознайомлення з відповідною документацією, що містить кількісні та якісні показники, належне обладнання складських приміщень тощо.

При цьому кредитор особисто спостерігає за передбаченими в АР процесами. Безпосереднє втручання чи перешкоджання госпдіяльності боржника забороняється. У разі виявлення порушень технологічних процесів під час моніторингу кредитор має право скласти акт про порушення технології виробництва і вимагати від боржника усунути таке порушення в бажаний для нього строк (зазначає його в акті).

Підсумки

АР дозволяє у зручний спосіб отримати кредитні ресурси під заставу майбутнього врожаю сільгосппродукції на вигідних комерційних умовах. Про АР слід знати таке:

 • це зручний інструмент для залучення коштів у виробництво, який потребує небагато часу на оформлення та є більш вигідним;
 • можуть видаватися тільки за правовідносинами, в яких кредитор надає чи зобов’язується надати боржнику кредитні ресурси як грошима, так і товарами/роботами/послугами;
 • АР підлягає нотаріальному посвідченню та внесенню до Реєстру АР;
 • АР має містити всі обов’язкові реквізити, інакше вона не визнається АР;
 • кредит забезпечується виключно майбутньою сільгосппродукцією, що вирощується на земельній ділянці, яка повинна мати кадастровий номер та бути зареєстрованою у Реєстрі прав;
 • кредит повертається за рахунок майбутньої сільгосппродукції (товарна АР) або грошових надходжень від її продажу (фінансова АР);
 • земля не є заставою за АР, застава – це майбутній урожай;
 • зобов’язання діє до моменту його повного погашення;
 • кредитору надається право здійснювати моніторинг майбутнього врожаю, що перебуває в заставі за АР, на що вказується у тексті АР;
 • АР не може встановлювати обов’язку виконання зобов’язань за нею іншою особою;
 • кредитор може ініціювати примусове стягнення за АР, якщо боржник не виконує свої обов’язки у передбачений нею строк.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали