Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Відповідальність за порушення трудового законодавства

18.01.2021 5818 0 1

Як відомо, порушення, допущені у сфері трудового законодавства, можуть дорого обійтися роботодавцям. Зараз діє карантин, і до 28.02.21 р. органи Держпраці не мають права проводити планові перевірки (крім перевірок суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику).

Однак інспектори із праці можуть наскочити з позаплановою перевіркою (див. докладніше «Чи діє в 2021 році мораторій на перевірки»).

Розглянемо, які штрафні санкції можуть застосовуватися до роботодавців за ті або інші порушення у сфері трудового законодавства.


Фінансова відповідальність

Штрафи в даному випадку обчислюються виходячи з мінімальної заробітної плати (далі – МЗП), що діє на момент виявлення порушення. З 01.01.21 р. МЗП становить 6 000 грн.

Назвемо основні правила накладення таких штрафів:

  • строків давності для застосування санкцій, установлених ст. 265 КЗпП, законодавством не передбачено. Однак накладати штрафи за порушення, зазначені в даній статті, можна тільки в тому випадку, якщо вони допущені починаючи з 01.01.15 р.;
  • штрафи за порушення, перелічені в ст. 265 КЗпП, накладають органи Держпраці, керуючись ч. 4 цієї статті та Положенням, затвердженим постановою КМУ від 11.02.15 р. № 96;
  • про накладення штрафу виноситься постанова (п. 4 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.13 р. № 509, далі – Порядок № 509);
  • штраф може бути накладений на роботодавця на підставі акта перевірки (інспекційного відвідування) або рішення суду (про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та/або про встановлення періоду роботи на умовах неповного робочого часу у випадку фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві) (п. 2 Порядку № 509);
  • штраф необхідно сплатити протягом місяця з моменту винесення постанови про його накладення (п. 9 Порядку № 509);
  • якщо роботодавець сплачує штраф протягом 10 банківських днів із дня вручення йому постанови про накладення штрафу, то при сплаті 50 % розміру нарахованого штрафу постанова буде вважатися виконаною (ч. 5 ст. 265 КЗпП).

Таблиця 1. Фінансові санкції за порушення законодавства про працю


з/п

Суть правопорушення

Розмір штрафу

Норма ч. 2 ст. 265 КЗпП

1

2

3

4

1

Фактичний допуск до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

10 МЗП за кожного працівника, стосовно якого вчинено правопорушення (60 000 грн).

Для роботодавців – платників єдиного податку першої – третьої груп (юросіб і фізосіб) за перше порушення, допущене протягом 2 років, – попередження.

За повторне порушення, допущене протягом 2 років, – 30 МЗП (180 000 грн) за кожного працівника,
стосовно якого вчинено правопорушення

Абзаци
другий,
третій

2

Виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ

3

Порушення встановлених строків виплати зарплати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за місяць, виплата їх не в повному обсязі*

3 МЗП (18 000 грн)

Абзац
четвертий

4

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці*

2 МЗП (12 000 грн) за кожного працівника,
стосовно якого вчинено правопорушення

Абзац
п’ятий

5

Недотримання законодавчих гарантій і пільг, установлених для працівників, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених Законами від 12.12.91 р. № 1975-XII «Про альтернативну (невоєнну) службу» (далі – Закон № 1975), від 25.03.92 р. № 2232-XII «Про військовий обов’язок та воєнну службу» (далі – Закон № 2232), від 21.10.93 р. № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (далі – Закон № 3543)**

4 МЗП (24 000 грн) за кожного працівника,
стосовно якого вчинено правопорушення.

Для роботодавців – єдинників першої – третьої груп (юросіб і фізосіб) – попередження

Абзац
шостий

6

Недопуск до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 МЗП
(18 000 грн)

Абзац
сьомий

7

Недопуск до проведення перевірки (а також створення перешкод у її проведенні) з питань:

– фактичного допуску до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

– оформлення працівника на неповний робочий час у випадку фактичного виконання ним роботи протягом повного робочого часу, установленого на підприємстві;

– виплати зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків

16 МЗП
(80 000 грн)

Абзац
восьмий

8

Порушення інших вимог трудового законодавства**

1 МЗП (6 000 грн) за кожне таке порушення.
За повторне порушення протягом року –
2 МЗП (12 000 грн)

Абзаци
дев’ятий,
десятий

* Мінімальними державними гарантіями у сфері оплати праці є норми та гарантії, установлені КЗпП і ч. 1 ст. 12 Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Згідно з роз’ясненнями Держпраці, наведеними в листі від 07.05.18 р. № 3570/4.1/4.1-ДП-18, до цих порушень відноситься й непроведення індексації зарплати.
** За порушення, передбачені абзацами четвертим – шостим і дев’ятим ч. 2 ст. 265 КЗпП (рядки 3, 4, 5 і 8), штрафу не буде, якщо вчасно виконати припис органу Держпраці та усунути виявлені порушення в строк, зазначений у приписі (ч. 6 ст. 265 КЗпП).

Адміністративна відповідальність

До адміністративної відповідальності притягуються посадові особи підприємства, а також роботодавці-підприємці. За фактом учинення адмінправопорушення складається протокол (ст. 254 КУпАП). На підставі цього протоколу виноситься постанова про притягнення до адмінвідповідальності органами, уповноваженими на це КУпАП. Згідно зі ст. 221 КУпАП справи про адміністративні правопорушення, що стосуються трудового законодавства, передбачені ч. 1–4, 7 ст. 41 КУпАП, уповноважено розглядати суди.

Cтроки притягнення до адмінвідповідальності передбачено ст. 38 КУпАП. Так, у справах, які підвідомчі судам, цей строк становить 3 місяці із дня вчинення правопорушення (а за триваючими правопорушеннями – з моменту виявлення правопорушення). Визначення терміна «триваючі» у КУпАП немає. Зазвичай до таких відносяться правопорушення, які можуть бути виявлені тільки в ході перевірки. Якщо ж суб’єкт господарювання виправить допущене порушення самостійно, то порушення втрачає статус триваючого.

Розмір адміністративних штрафів визначається в НМДГ. Згідно з п. 5 підрозд. 1 розд. XX Податкового кодексу в цьому випадку 1 НМДГ = 17 грн. Застосований адмінштраф сплачується протягом 15 днів із моменту отримання постанови про накладення штрафу, а якщо він буде оскаржений – із моменту отримання відповіді про залишення скарги без задоволення (ст. 307 КУпАП). Якщо штраф не сплатити вчасно, документи будуть передані до виконавчої служби для примусового стягнення штрафу. У цьому випадку штраф доведеться сплатити в подвійному розмірі, як це передбачено ст. 308 КУпАП, а також оплатити витрати, пов’язані із примусовим стягненням суми.

Таблиця 2. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про працю

№ з/п

Суть правопорушення

Розмір штрафу

Норма ст. 41 КУпАП

1

2

3

4

1

Порушення встановлених строків виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі працівникам, у т. ч. колишнім

Від 30 до 100 НМДГ
(від 510 до 1 700 грн)

Ч. 1

2

Порушення строків* надання працівникам (у т. ч. колишнім) документів про їхню трудову діяльність у роботодавця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, зарплату і т. д.), або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані

3

Порушення строку та порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці

4

Інші порушення вимог законодавства про працю

5

Повторні протягом року порушення, зазначені в рядках 1–4 цієї таблиці, за які особа вже піддавалася адміністративному стягненню, або ті ж дії, учинені відносно неповнолітньої особи, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює та виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю

Від 100
до 300 НМДГ
(від 1 700
до 5 100 грн)

Ч. 2

6

Фактичний допуск до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

Від 500
до 1 000 НМДГ
(від 8 500
до 17 000 грн)

Ч. 3

7

Допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

8

Повторні протягом року порушення, зазначені в рядках 6, 7 цієї таблиці, за які особа вже піддавалася адміністративному стягненню

Від 1 000 до 2 000 НМДГ (від 17 000
до 34 000 грн)

Ч. 4

9

Порушення гарантій і пільг, передбачених для мобілізованих працівників Законами № 1975, № 2232, № 3543

Від 50 до 100 НМДГ
(від 850 до 1 700 грн)

Ч. 7

* Строки надання таких документів визначено Законом від 02.10.96 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян». Згідно зі ст. 20 цього Закону строк розгляду звернення – один місяць, а для звернень, що не вимагають додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів із моменту отримання звернення.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали