з/п

Суть правопорушення

Розмір штрафу

Норма ч. 2 ст. 265 КЗпП

1

2

3

4

1

Фактичний допуск до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

10 МЗП за кожного працівника, стосовно якого вчинено правопорушення (60 000 грн).

Для роботодавців – платників єдиного податку першої – третьої груп (юросіб і фізосіб) за перше порушення, допущене протягом 2 років, – попередження.

За повторне порушення, допущене протягом 2 років, – 30 МЗП (180 000 грн) за кожного працівника,
стосовно якого вчинено правопорушення

Абзаци
другий,
третій

2

Виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ

3

Порушення встановлених строків виплати зарплати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за місяць, виплата їх не в повному обсязі*

3 МЗП (18 000 грн)

Абзац
четвертий

4

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці*

2 МЗП (12 000 грн) за кожного працівника,
стосовно якого вчинено правопорушення

Абзац
п’ятий

5

Недотримання законодавчих гарантій і пільг, установлених для працівників, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених Законами від 12.12.91 р. № 1975-XII «Про альтернативну (невоєнну) службу» (далі – Закон № 1975), від 25.03.92 р. № 2232-XII «Про військовий обов’язок та воєнну службу» (далі – Закон № 2232), від 21.10.93 р. № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (далі – Закон № 3543)**

4 МЗП (24 000 грн) за кожного працівника,
стосовно якого вчинено правопорушення.

Для роботодавців – єдинників першої – третьої груп (юросіб і фізосіб) – попередження

Абзац
шостий

6

Недопуск до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 МЗП
(18 000 грн)

Абзац
сьомий

7

Недопуск до проведення перевірки (а також створення перешкод у її проведенні) з питань:

– фактичного допуску до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

– оформлення працівника на неповний робочий час у випадку фактичного виконання ним роботи протягом повного робочого часу, установленого на підприємстві;

– виплати зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків

16 МЗП
(80 000 грн)

Абзац
восьмий

8

Порушення інших вимог трудового законодавства**

1 МЗП (6 000 грн) за кожне таке порушення.
За повторне порушення протягом року –
2 МЗП (12 000 грн)

Абзаци
дев’ятий,
десятий

* Мінімальними державними гарантіями у сфері оплати праці є норми та гарантії, установлені КЗпП і ч. 1 ст. 12 Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Згідно з роз’ясненнями Держпраці, наведеними в листі від 07.05.18 р. № 3570/4.1/4.1-ДП-18, до цих порушень відноситься й непроведення індексації зарплати.
** За порушення, передбачені абзацами четвертим – шостим і дев’ятим ч. 2 ст. 265 КЗпП (рядки 3, 4, 5 і 8), штрафу не буде, якщо вчасно виконати припис органу Держпраці та усунути виявлені порушення в строк, зазначений у приписі (ч. 6 ст. 265 КЗпП).