№ з/п

Суть правопорушення

Розмір штрафу

Норма ст. 41 КУпАП

1

2

3

4

1

Порушення встановлених строків виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі працівникам, у т. ч. колишнім

Від 30 до 100 НМДГ
(від 510 до 1 700 грн)

Ч. 1

2

Порушення строків* надання працівникам (у т. ч. колишнім) документів про їхню трудову діяльність у роботодавця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, зарплату і т. д.), або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані

3

Порушення строку та порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці

4

Інші порушення вимог законодавства про працю

5

Повторні протягом року порушення, зазначені в рядках 1–4 цієї таблиці, за які особа вже піддавалася адміністративному стягненню, або ті ж дії, учинені відносно неповнолітньої особи, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює та виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю

Від 100
до 300 НМДГ
(від 1 700
до 5 100 грн)

Ч. 2

6

Фактичний допуск до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

Від 500
до 1 000 НМДГ
(від 8 500
до 17 000 грн)

Ч. 3

7

Допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

8

Повторні протягом року порушення, зазначені в рядках 6, 7 цієї таблиці, за які особа вже піддавалася адміністративному стягненню

Від 1 000 до 2 000 НМДГ (від 17 000
до 34 000 грн)

Ч. 4

9

Порушення гарантій і пільг, передбачених для мобілізованих працівників Законами № 1975, № 2232, № 3543

Від 50 до 100 НМДГ
(від 850 до 1 700 грн)

Ч. 7

* Строки надання таких документів визначено Законом від 02.10.96 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян». Згідно зі ст. 20 цього Закону строк розгляду звернення – один місяць, а для звернень, що не вимагають додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів із моменту отримання звернення.