Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Облік ТМЦ, отриманих від ліквідації основних засобів

Із цієї консультації ви дізнаєтесь: як відображати в бухгалтерському та податковому обліку ТМЦ, отримані від ліквідації основних засобів (далі – ОЗ), а також операції з використання таких ТМЦ у госпдіяльності (зокрема, при їх продажу).

Документальне оформлення

Перш за все слід нагадати, що відображення в бухгалтерському та податковому обліку такої господарської операції, як оприбуткування ТМЦ (запчастин, брухту тощо), має здійснюватися лише на підставі належним чином оформленого первинного документа – прибуткової накладної (приймального акта, накладної на внутрішнє переміщення) згідно з нормами п. 44.2, 138.2 Податкового кодексу (далі – ПК) та ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Підставою для складання таких документів є акт типової форми № ОЗ-3 (або № ОЗ-4) (обидві форми затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352). При цьому на всіх документах на оприбуткування має стояти підпис матеріально відповідальної особи, яка прийняла під свою відповідальність такі ТМЦ. Це забезпечить їх подальше збереження до моменту реалізації на сторону або відпуску всередині підприємства для цілей господарського використання.

Бухгалтерський облік

Отримані ТМЦ (запчастини та вторсировина (зазвичай, металобрухт)) оприбутковуються за дебетом відповідного субрахунка рахунка 20 «Виробничі запаси» (наприклад, запчастини – Дт 207, металобрухт – Дт 209 «Інші матеріали» тощо) і кредитом субрахунка 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

Порядок відображення ТМЦ у складі активів залежить від подальшого напряму їх використання (п. 2.12 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.07 р. № 2).

Якщо підприємство планує їх продавати, то вони відображаються за чистою вартістю реалізації. Під такою вартістю розуміється очікувана ціна реалізації в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на реалізацію (п. 4 П(С)БУ 9 «Запаси»). Тобто за відсутності прямих витрат на збут ТМЦ оприбутковуються за ціною можливого продажу. Наприклад, брухт може бути оприбуткований за ціною його можливої реалізації згідно із прейскурантами цін спеціалізованих підприємств.

Якщо ж підприємство планує використовувати запаси для власних потреб, то вони оприбутковуються за ціною можливого використання, яка визначається виходячи з вартості подібних запасів за їх наявності на балансі підприємства, але з урахуванням ступеня придатності до експлуатації. Тобто, якщо в обліку відображаються подібні ТМЦ, підприємство може оприбутковувати отримані після демонтажу цінності за аналогічною вартістю. Наприклад, запчастини можуть бути оприбутковані за ціною аналогічних запчастин, що використовуються підприємством. Якщо ж подібних ТМЦ на балансі немає, то вони оприбутковуються за чистою вартістю реалізації.

Часто буває так, що комісія ухвалила рішення про списання об'єкта, але наразі немає можливості його ліквідувати фізично й невідомо, які запчастини, брухт чи інші матеріали і в якій кількості підприємство отримає за фактом. Уважаємо, що в цьому разі можливі такі варіанти:

вартість ТМЦ визнається активом лише в той момент, коли вони фактично оприбутковані на склад або передані сторонній організації (реалізовані), тобто коли достовірно відома вага (кількість) отриманих ТМЦ, а відповідно і вартість отриманих активів;

ТМЦ оприбутковуються за датою оформлення акта про ліквідацію об'єкта, при цьому їх вага і кількість (наприклад, вага металобрухту) визначаються на підставі даних, зазначених у техпаспорті об'єкта. У такому разі пізніше, при фактичному оприбуткуванні ТМЦ у підприємства може виникнути різниця з раніше оприбуткованою кількістю, яку доведеться відкоригувати.

Проте зазначимо, що при виборі будь-якого із цих варіантів мають бути дотримані загальні критерії визнання запасу активом (п. 5 П(С)БО 9): підприємство очікує в майбутньому отримати економічні вигоди від їх використання; вартість таких запасів може бути достовірно визначена на момент визнання їх активами.

Податковий облік

Податок на прибуток. Питання обліку зазначених ТМЦ однозначно нормами ПК не врегульовані. На думку центрального контролюючого органу, наведену в листах ДПС від 23.05.12 р. № 8802/6/15-1415, від 07.06.12 р. № 9553/6/23-50.0114 та в ЗІР (категорія 102.09.01), платникові слід:

при оприбуткуванні ТМЦ визнавати інший дохід у сумі й на дату визнання доходу в бухобліку (пп. 135.5.15, п. 137.16 ПК);

на дату переходу права власності на ТМЦ до сторонніх підприємств (при продажу, безоплатному переданні) визнавати дохід від продажу (пп. 135.4.1, п. 137.1 ПК);

при витрачанні ТМЦ у господарській діяльності або їх реалізації визнавати витрати в сумі їх вартості, за якою вони раніше визнавалися активом. Якщо такі ТМЦ використовують для ремонту інших ОЗ, то витрати в зазначеній сумі відображаються за правилами п. 146.11, 146.12 ПК (у межах 10 % ліміту – на витрати, решта – на вартість ОЗ, які ремонтуються).

ПДВ. Якщо ТМЦ оприбутковуються для використання в госпдіяльності платника податків, то податкові зобов'язання не нараховуються (п. 189.10 ПК, лист ДПС від 07.06.12 р. № 9553/6/23-50.0114). А от операції з постачання (реалізації) таких ТМЦ оподатковуються в загальному порядку. Виняток становлять операції з постачання металобрухту, які відповідно до п. 23 підрозд. 2 розд. ХХ ПК звільнено від обкладення ПДВ (згідно з Переліком відходів та брухту кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість, який наведено у додатку 1 до постанови КМУ від 12.01.11 р. № 15).

Приклад

Сільгосппідприємство в березні 2014 року прийняло рішення списати трактор, зважаючи на неможливість його подальшої експлуатації. Первісна вартість трактора – 145 000 грн., накопичений знос – 141 000 грн., залишкова вартість – 4 000 грн. При ліквідації трактора оприбутковано брухт чорних металів на суму 3 000 грн., витрати з ліквідації (різання на металобрухт) – 6 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 1 000 грн.). Металобрухт було реалізовано на сторону. На залишкову вартість трактора не нараховуються податкові зобов'язання з ПДВ згідно з п. 189.9 ПК, оскільки об'єкт ліквідовано, складено акт типової форми № ОЗ-3.

В обліку ці операції відображаються так:

(грн.)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Списано накопичений знос трактора

Акт типової
форми № ОЗ-3

131

105

141 000

2

Списано залишкову вартість трактора

976

105

4 000

4 000*

3

Оприбутковано брухт чорних металів

Прибуткова
накладна

209

746

3 000

3 000

4

Отримано послуги з різання
на металобрухт

Акт виконаних робіт (довільної форми)

976

631

6 000

6 000**

5

Відвантажено брухт покупцеві

Видаткова
накладна

377

712

3 000

3 000***

6

Списано собівартість брухту

943

209

3 000

3 000***

7

Списано на фінансові результати:

– доходи від визнання активів

Бухгалтерська
довідка


746


79


3 000– доходи від реалізації брухту

712

79

3 000

– витрати з ліквідації трактора

79

976

10 000

– витрати з продажу брухту

79

943

3 000

* Згідно з п. 146.16 ПК.

** Згідно з п. 144.2 ПК. Сума ПДВ не включається до податкового кредиту (п. 198.4 ПК), оскільки операція з постачання брухту чорних металів не обкладається ПДВ згідно з п. 23 підрозд. 2 розд. ХХ ПК.

*** У момент продажу брухту визнаються витрати (у межах раніше визнаних доходів при оприбуткуванні таких ТМЦ). У декларації з прибутку доходи і витрати відображаються відповідно в рядках 01 і 05.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали