з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Списано накопичений знос трактора

Акт типової
форми № ОЗ-3

131

105

141 000

2

Списано залишкову вартість трактора

976

105

4 000

4 000*

3

Оприбутковано брухт чорних металів

Прибуткова
накладна

209

746

3 000

3 000

4

Отримано послуги з різання
на металобрухт

Акт виконаних робіт (довільної форми)

976

631

6 000

6 000**

5

Відвантажено брухт покупцеві

Видаткова
накладна

377

712

3 000

3 000***

6

Списано собівартість брухту

943

209

3 000

3 000***

7

Списано на фінансові результати:

– доходи від визнання активів

Бухгалтерська
довідка


746


79


3 000– доходи від реалізації брухту

712

79

3 000

– витрати з ліквідації трактора

79

976

10 000

– витрати з продажу брухту

79

943

3 000

* Згідно з п. 146.16 ПК.

** Згідно з п. 144.2 ПК. Сума ПДВ не включається до податкового кредиту (п. 198.4 ПК), оскільки операція з постачання брухту чорних металів не обкладається ПДВ згідно з п. 23 підрозд. 2 розд. ХХ ПК.

*** У момент продажу брухту визнаються витрати (у межах раніше визнаних доходів при оприбуткуванні таких ТМЦ). У декларації з прибутку доходи і витрати відображаються відповідно в рядках 01 і 05.