• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Складаємо розрахунки коригування за новою формою

04.12.2018 65512 7 6


Із цієї статті ви дізнаєтеся: про особливості складання розрахунків коригування до податкових накладних (далі – РК, ПН) за новою формою, яка набула чинності з 1 грудня поточного року.


Загальний порядок складання РК

Нагадаємо, наказом Мінфіну від 17.09.18 р. № 763 викладено в новій редакції форми ПН та РК, а також внесено зміни до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.15 р. № 1307 (далі – Порядок № 1307).

Про основні зміни, що відбулися у формі та порядку складання РК, див. у статті «Що змінилося в новій формі податкової накладної та розрахунку коригування».

Також зазначимо, що ДФС своїм листом від 27.11.18 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17 (далі – Лист № 36942) надала рекомендації щодо складання ПН та РК за новими формами (частковий огляд цього листа див. «Нові форми податкової накладної та розрахунку коригування: рекомендації від ДФС»). Тож ми будемо ураховувати їх у цій статті.

Як було наголошено у згаданому огляді Листа № 36942, із 1 грудня усі РК мають реєструватися за новою формою, навіть якщо їх виписали до цієї дати.

В оновленому Порядку № 1307 (на відміну від попереднього) механізм складання РК прописаний доволі докладно. Сам принцип оформлення РК переважно не змінився – він практично такий самий, яким користувалися платники ПДВ протягом 2018 року. Але, безумовно, є й новації, які ми розглянемо у цій статті та в тих, що будуть надруковані в найближчих номерах.

Звертаємо увагу! РК може бути складений та зареєстрований в ЄРПН тільки до зареєстрованої в ЄРПН ПН, з дати складання якої минуло не більше 1 095 календарних днів.

Наведемо основний принцип складання РК з урахуванням роз’яснень ДФС, наведених у Листі № 36942:

 • показники рядка ПН, що коригується (кількість або ціна, залежно від причини коригування, а також обсяг постачання та сума ПДВ), зазначаються зі знаком «–», тобто рядок, який коригується, має бути обнулений (виведений в 0);
 • за потреби додається новий рядок (рядки) з виправленими показниками, якому присвоюється новий черговий порядковий номер, якого не було в ПН.

Також слід урахувати, що:

 • в одному рядку РК не можуть бути одночасно наведені показники коригування кількості та вартості (ціни);
 • у разі зміни кількості товарів/послуг показники граф 6 та 7 розділу Б ПН переносяться до граф 7 та 8 розділу Б РК. При цьому в розділі Б РК зі знаком «–» заповнюється тільки графа 7 (кількість);
 • у разі зміни вартості (ціни) товарів/послуг показники граф 6 та 7 розділу Б ПН переносяться до граф 9 та 10 розділу Б РК. При цьому в розділі Б РК зі знаком «–» заповнюється тільки графа 9 (ціна);
 • одночасно в одному рядку розділу Б РК може бути заповнена тільки одна пара граф: 7 і 8 або 9 і 10;
 • якщо РК складається у зв’язку з повним поверненням товарів/послуг особі, яка їх надала, або поверненням постачальником (продавцем) повної суми попередньої оплати товарів/послуг, нові рядки до розділу Б РК не додаються;
 • часткове повернення товарів або часткове повернення суми попередньої оплати товарів/послуг розглядається як зміна кількості або вартості (ціни) товарів/послуг.

Розділ Б РК

Розглянемо, які нові графи з’явилися у РК та як їх заповнювати.

Графа 1.1 «№ з/п»

У цій графі послідовно нумеруються рядки РК: 1, 2, 3 і т. д. Тож запроваджено нумерацію рядків РК. До внесення змін у РК вказувався лише номер за порядком рядка ПН, що коригується. У зв’язку із цим графа «№
з / п рядка податкової накладної, що коригується або додається» потрапила до форми РК з номером 1.2.

Графа 1.2 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується або додається»

Тут указується:

 • номер рядка ПН, до якої складається РК, що підлягає коригуванню. У цьому рядку має бути нульовий показник кількості товару/послуги (гр. 7) або його ціни (гр. 9);
 • новий номер, якого не було в ПН. Тут треба навести правильне значення рядка, що коригується.

Наприклад, у ПН було 5 рядків. Згодом виникла необхідність зменшити кількість товару, відображеного в рядку 3 ПН. У такому разі в РК слід заповнити два рядки: у першому в графі 1.2 ставимо номер рядка ПН, який слід відкоригувати, – «3» (цей рядок має бути виведений в 0). У другому рядку в цій графі записуємо новий номер рядка, якого не було в ПН, – «6» (тут мають бути відображені правильні значення).

Графа «Причина коригування»

У цій графі дві підграфи: 2.1 «Код причини» та 2.2 «№ з/п групи коригування».

У графі 2.1 наводиться код причини коригування. Ми вже писали, що в новій формі РК причина коригування зазначається не словами, як раніше («Зміна кількості», «Зміна ціни» тощо), а за допомогою спеціального умовного коду, який відповідає певній причині коригування.

Умовні коди визначає та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті ДФС (див. таблицю). Наразі оприлюднені умовні коди причин (знайти).

Перелік умовних кодів причин коригування

Умовний код

Назва умовного коду причини коригування

1

2

101

Зміна ціни

102

Зміна кількості

103

Повернення товару або авансових платежів

104

Зміна номенклатури

201

Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу

202

Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу

203

Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до 11 (останнього) абзацу пункту 201.4 статті 201 розділу V Кодексу

301

Виправлення помилки (пункт 24 Порядку заповнення податкової накладної)

302

Усунення неоднозначностей

303

Зменшення обсягу при нульовій кількості

304

Зменшення кількості при нульовому обсягу

 

Майте на увазі! Згідно з Листом № 36942 заповнення причини коригування в текстовому вигляді або за допомогою будь-яких інших цифр, знаків чи символів не допускається.

Графа 2.2 «№ з/п групи коригування»

Це принципово новий показник РК. Як він заповнюється?

Основний принцип складання РК полягає в тому, що один рядок ПН, який необхідно відкоригувати, обнуляється, а замість нього додається новий рядок (або рядки, якщо замість одного рядка слід додати два і більше) із правильними показниками. Так от, одночасно всім таким рядкам присвоюється один номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 розділу Б.

Кількість таких груп коригування в одному РК не обмежується (вірніше, обмежується лише кількістю рядків РК – 9 999).

Зверніть увагу: згідно з оновленим Порядком № 1307 у РК одночасно може бути наведено декілька різних причин коригування, але тільки в межах першого типу причин (коди 101–104). Тобто в одному РК можлива одночасна зміна кількості одного товару, повернення другого товару та перегляд ціни на третій товар тощо.

У такому випадку в одному РК кожній наступній групі коригування присвоюється окремий наступний порядковий номер, у тому числі й у випадках, коли причини коригування збігаються (наприклад, змінюється кількість двох різних товарів).

Приклад
У ПН заповнено чотири рядки з різними видами (номенклатурою) товару. Відбувається повернення товару, указаного в рядку 2 ПН (Товар 2), та зміна номенклатури товарів, указаних у рядках 3 та 4 ПН (Товари 3 та 4). При цьому Товар 3 замінюється на Товар 5, а Товар 4 – на два нових товари: Товари 6 та 7.

У цьому випадку розділ Б РК до такої ПН заповнюється так.

1. Повернення товару із рядка 2 ПН (Товар 2):

 • у рядку 1 графи 1.1 вказується 1;
 • графі 1.2 – номер рядка 2 ПН, який коригується (виводиться в 0) у зв’язку з поверненням Товару 2;
 • графі 2.1 – код причини 103;
 • графі 2.2 – номер за порядком групи коригування – 1.

2. Зміна номенклатури товару з рядка 3 ПН (Товар 3 замінюється на Товар 5).

У рядку 2 РК зазначається:

 • у графі 1.1 – 2;
 • графі 1.2 – номер рядка 3 ПН, який коригується (виводиться в 0) у зв’язку із зміною номенклатури Товару 3;
 • графі 2.1 – код причини 104;
 • графі 2.2 – номер за порядком групи коригування – 2.

У рядку 3 вказується:

 • у графі 1.1 – 3;
 • графі 1.2 – новий (доданий) номер рядка 5, в якому наводиться інформація про Товар 5, який додається через заміну Товару 3 на Товар 5;
 • графі 2.1 – код причини 104;
 • графі 2.2 – номер за порядком групи коригування – 2;

3. Зміна номенклатури товару з рядка 4 ПН (Товар 4 замінюється на Товари 6 та 7).

У рядку 4 РК зазначається:

 • у графі 1.1 – 4;
 • графі 1.2 – номер рядка 4 ПН, який коригується (виводиться в 0) у зв’язку із зміною номенклатури Товару 4;
 • графі 2.1 – код причини 104;
 • графі 2.2 – номер за порядком групи коригування – 3.

У рядку 5 РК вказується:

 • у графі 1.1 – 5;
 • графі 1.2 – новий (доданий) номер рядка 6, в якому наводиться інформація про Товар 6, який додається через заміну Товару 4 на Товар 6;
 • графі 2.1 – код причини 104;
 • графі 2.2 – номер за порядком групи коригування – 3.

У рядку 6 РК зазначається:

 • у графі 1.1 – 6;
 • графі 1.2 – новий (доданий) номер рядка 7, в якому наводиться інформація про Товар 7, який додається через заміну Товару 4 на Товар 7;
 • графі 2.1 – код причини 104;
 • графі 2.2 – номер за порядком групи коригування – 3.

Графа 14 «Сума податку на додану вартість»

Як ми вже писали в попередній статті, ця графа заповнюється у всіх випадках, коли за здійсненою операцією нараховується ПДВ за ставкою 20 % або 7 %.

Для заповнення цієї графи перемножуються показники графи 13 («Обсяг постачання...») і графи 11 («Код ставки»).

Графа 14 заповнюється у гривнях із копійками, але допускається округлення її показника до 6 знаків включно після коми.

У зв’язку з доповненням таблиці розділу Б графою 14 графа «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника» тепер має номер 15.

Увага! У разі оформлення РК до ПН, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.18 р., графа 14 не заповнюється в тих рядках, до яких відповідні показники ПН переносяться зі знаком «–» (виводяться в 0). Водночас у нових (доданих) рядках такого РК графа 14 підлягає заповненню за наявності суми податку (тобто якщо графа 11 має значення «7» або «20»).

Поле «Інформаційні дані...»

Це поле після таблиці розділу Б заповнюють тільки в разі складання РК для анулювання зайво складеної ПН, тобто ПН, у верхньому лівому куті яких наведений тип причини «20». Докладно про заповнення таких РК ми напишемо в наступному номері журналу.

У всіх інших випадках це поле не заповнюється.

Виправлення помилок у ПН

Як відомо, за допомогою РК виправляють також помилки, зроблені в ПН. Це прямо передбачено п. 21 Порядку № 1307.

Порядок заповнення РК для виправлення помилки залежить від її виду. Розглянемо цей порядок з урахуванням рекомендацій, наданих у Листі № 36942.

Помилки в даті та номері ПН

Помилка в даті та номері ПН не може бути виправлена одним РК (п. 21 Порядку № 1307). Помилку в номері ПН можна не виправляти, адже платники ПДВ нумерують ПН на власний розсуд (єдине, що не дозволяється, щоб ПН, складені в один день, мали однаковий номер).

Тобто для виправлення помилки в даті ПН слід скласти РК, яким повністю анулювати ПН, виписану неправильною датою. Натомість слід скласти нову ПН із правильною датою. Звісно, якщо був пропущений граничний строк реєстрації такої ПН в ЄРПН, то на платника чекає штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН.

Помилки в ІПН покупця

Рекомендації щодо виправлення такої помилки надано в Листі № 36942.

Так, постачальник (продавець) повинен скласти РК з урахуванням таких особливостей:

 • у полі «Дата складання» зазначається дата, на яку було виявлено помилку в ІПН покупця;
 • заголовній частині РК – дані із заголовної частини ПН із помилковим ІПН;
 • розділі Б – зі знаком «–» (виводяться в 0) відповідні показники всіх рядків ПН, що коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ).

Такий РК підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, якому належить ІПН, помилково зазначений у полі «ІПН покупця» ПН.

Одночасно постачальник (продавець) повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН нову ПН з урахуванням таких особливостей:

 • реквізити заголовної частини ПН наводяться без помилок, тобто в полі «ІПН покупця» має бути вказаний правильний ІПН отримувача (покупця);
 • у полі «Дата складання» зазначається дата виникнення податкових зобов’язань постачальника (продавця), тобто дата складання ПН із помилковим ІПН;
 • такій ПН присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера ПН із помилковим ІПН отримувача (покупця);
 • у розділі Б такої ПН вказується обсяг операцій із постачання товарів/послуг та інші показники, наведені в ПН із помилковим ІПН.

Інші помилки в заголовній частині, які не заважають ідентифікувати операцію

До таких помилок можна віднести помилки в найменуванні постачальника або покупця, номері філії, у верхньому лівому куті ПН тощо. У такому разі складається РК, у заголовній частині якого всі правильно заповнені реквізити ПН повторюються, а реквізит, у якому зроблено помилку, заповнюється без помилок. РК складається на дату виявлення такої помилки.

Розділи А та Б цього РК не заповнюються (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).

Такий РК реєструється в ЄРПН постачальником (продавцем).

Інші помилки

Інші помилки в ПН (у кількісних, вартісних показниках, номенклатурі тощо) виправляються складанням РК так само, як і при зміні номенклатури, кількісних, вартісних показників ПН. Тобто за допомогою причин коригування, наведених у таблиці вище.

У наступних публікаціях продовжимо розглядати особливості складання РК, передбачені Наказом № 763. А саме на умовних прикладах покажемо, як заповнити РК, а також скласти РК до зайво складеної ПН.

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 7

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали