Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Оновлений спецрежим із ПДВ: як адмініструвати та звітувати

18.02.2016 3326 0 6

Як відомо, Законом від 24.12.15 р. № 909-VIII було внесено зміни до Податкового кодексу (далі – ПК), у зв’язку з якими умови застосування спецрежиму з ПДВ суттєво змінилися (огляд змін див. у «Баланс-Агро», 2016, № 2). Тож розглянемо детальніше оновлений порядок адміністрування ПДВ та подання звітності сільгосппідприємствами-спецрежимниками.

Особливості електронного адміністрування

У зв’язку зі зміною порядку застосування спецрежиму з ПДВ для сільгосптоваровиробників змінився і порядок його електронного адміністрування. Згідно з постановою КМУ від 30.12.15 р. № 1177 Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою КМУ від 16.10.14 р. № 569, було викладено в новій редакції (далі – Порядок № 569).

Так, якщо у минулому році сільгосппідприємства-спецрежимники мали два електронних рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА) – основний та додатковий, то тепер для них відкрито ще три додаткових електронних рахунки відповідно до трьох різних варіантів розподілу ПДВ. Назвемо їх умовно:

 • додатковий рахунок (зерно та технічні культури) – використовується для перерахування коштів при реєстрації податкових накладних на продаж зернових і технічних культур (код цього рахунка – 3754);
 • додатковий рахунок (тваринництво) – використовується для перерахування коштів при реєстрації податкових накладних на продаж продукції тваринництва (молоко та ВРХ) (код рахунка – 3755);
 • додатковий рахунок (інші сільгосптовари) – використовується для перерахування коштів при реєстрації податкових накладних на продаж інших сільськогосподарських товарів (код цього рахунка – 3753).

Кошти, перераховані на всі зазначені рахунки, збільшують ліміт реєстрації податкових накладних (далі – ПН), тобто суму ПДВ, на яку можна зареєструвати ПН в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН). Якщо на момент реєстрації ПН реєстраційна сума є більшою, ніж сума ПДВ у такій ПН, то перераховувати кошти на додаткові рахунки не потрібно (навіть якщо така реєстраційна сума була сформована минулого року).

Кошти, які протягом місяця накопичуються на основному електронному рахунку, перераховуватимуться до бюджету на підставі даних, зазначених у деклараціях із ПДВ (основній та спецрежимній). У разі якщо сума ПДВ, задекларована до сплати до бюджету за загальною декларацією з ПДВ (0110), є більшою, ніж сума, що знаходиться на основному електронному рахунку, то суму, якої не вистачає, слід перерахувати з поточного рахунка на такий електронний рахунок.

Якщо ж не вистачає коштів для сплати до бюджету за спецрежимною декларацією з ПДВ (0121–0123), то їх слід сплатити з поточного рахунка на відповідний додатковий рахунок. При цьому слід враховувати пропорцію розподілу коштів за відповідним додатковим рахунком.

Строк здійснення зазначеного поповнення рахунків – не пізніше граничного терміну сплати ПДВ до бюджету (тобто до 30-го числа місяця, що настає за звітним).

Відповідно до п. 21 Порядку № 569 якщо на дату подання податкової декларації з ПДВ сума коштів на електронному рахунку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності, платник податку має право подати контролюючому органу у складі податкової декларації заяву про повернення таких коштів на поточний рахунок. Заява подається лише разом із загальною декларацією з ПДВ (додаток 4).

При цьому слід звернути увагу, що перерахування коштів на поточний рахунок може здійснюватися за відсутності перевищення суми ПДВ, зазначеної у виданих ПН, складених у звітному періоді та зареєстрованих в ЄРПН, над сумою податкових зобов’язань із ПДВ, задекларованих у податковій звітності у цьому звітному періоді. Тобто слід порівняти суму всіх ПН та розрахунків коригувань, зареєстрованих за звітний період в ЄРПН, та суму податкових зобов’язань, відображених у двох деклараціях із ПДВ (загальній та спецрежимній) (ряд. 9). Якщо ці суми не однакові (що може виникати внаслідок округлення), то, принаймні, сума за деклараціями має бути більшою за суму з ЄРПН (а не навпаки).

Крім того, слід зазначити, що реєстраційна сума зменшиться на суму ПДВ, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню на поточний рахунок платника на дату її подання, шляхом зменшення загальної суми поповнення електронного рахунка (∑ПопРах). Тобто перерахування коштів на поточний рахунок платника можливе за умови, якщо таке зменшення загальної суми поповнення електронного рахунка (∑ПопРах) не призведе до формування від’ємного значення реєстраційної суми (∑Накл).

Казначейство протягом 5 робочих днів після закінчення граничного строку для самостійної сплати сум ПДВ здійснює відповідне перерахування. Якщо протягом 10 робочих днів після закінчення зазначеного граничного строку відповідне перерахування не здійснилося, сума, на яку зменшено загальну суму поповнення електронного рахунка (∑ПопРах) підлягає сторнуванню.

Особливості формування податкових зобов'язань та податкового кредиту

Перш за все нагадаємо новий порядок розподілу ПДВ спецрежимниками, адже саме від нього залежатиме порядок відображення відповідних операцій у звітності з ПДВ. Так, починаючи з 01.01.16 р. сума ПДВ, нарахована сільгосппідприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг (зменшена на податковий кредит), частково має сплачуватись до бюджету, а частково – залишатися в розпорядженні такого сільгосппідприємства.

Яку саме частку ПДВ можна залишити у себе, а яку слід сплатити до бюджету, залежить від виду сільгосппродукції, яку виробляє та реалізовує сільгосппідприємство. Так, згідно з п. 209.2 ПК при постачанні:

 • зернових та технічних культур – 85 % нарахованого ПДВ сплачується до держбюджету, а 15 % – залишається в розпорядженні сільгосппідприємства;
 • продукції тваринництва – 20 % нарахованого ПДВ сплачується до держбюджету, а 80 % – залишається сільгосппідприємству;
 • інших (крім зазначених вище) сільгосптоварів та всіх видів сільгосппослуг – 50 % ПДВ сплачується до держбюджету, а 50 % – залишається в розпорядженні сільгосппідприємства.

При цьому в п. 209.19 ПК конкретизовано, які саме сільгосптовари підпадають під ту чи іншу категорію. Так:

 • зернові культури – це товарні позиції 1001–1008 згідно з УКТЗЕД (пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, рис, гречка, просо та ін. зернові культури);
 • технічні культури – це товарні позиції 1205 і 1206 00 згідно з УКТЗЕД (свиріпа або ріпак та соняшник);
 • продукція тваринництва – товарні позиції 0102 і 0401 згідно з УКТЗЕД (велика рогата худоба (ВРХ) жива, молоко й вершки незгущені).

Як і раніше, сума ПДВ, що підлягатиме сплаті до бюджету (чи на спецрахунок) визначатиметься як різниця між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту. Облік податкових зобов’язань та податкового кредиту тепер слід вести окремо за кожним із вищенаведених трьох видів діяльності.

При формуванні податкового кредиту слід звернути увагу на таке:

 • якщо товари (послуги) придбаваються для використання лише в одному з видів діяльності, то ПДВ з їх вартості повністю включається до податкового кредиту саме за цим видом діяльності;
 • якщо ж товари (послуги) придбаваються для використання в різних видах сільгоспдіяльності або для іншої (несільськогосподарської) діяльності, то розподіл вхідного ПДВ слід здійснювати пропорційно до питомої ваги вартості постачань за кожним із таких видів діяльності у загальній вартості усіх постачань за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів (пп. 209.15.1 ПК) (див. приклад).

Нова форма декларації з ПДВ

Наказом Мінфіну від 28.01.16 р. № 21 затверджено нову форму податкової декларації з ПДВ. Податківці рекомендують подавати звітність із ПДВ за січень 2016 року саме за цією формою, аргументуючи це тим, що за старою формою неможливо буде відзвітувати з ПДВ, ураховуючи зміни в законодавстві, що набули чинності з 01.01.16 р. (хоча згідно з п. 46.6 ПК нові форми декларацій (розрахунків) набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення).

Сільгосппідприємствам-спецрежимникам, як і раніше, слід буде складати та подавати дві окремі декларації з ПДВ – загальну (0110) та спецрежимну (0121–0123). Про зміни щодо загальної декларації з ПДВ читайте в окремій консультації на с. 26 цього номера.

Що стосується порядку складання спецрежимної декларації, то перш за все слід зазначити, що він тепер суттєво відрізнятиметься від того, яким він був раніше.

Перш за все сільгосппідприємствам слід звернути особливу увагу на появу нового додатка 10, у якому обчислюватиметься сума ПДВ, що підлягає сплаті відповідно до бюджету та на спецрахунок у розрізі видів діяльності з різним порядком сплати ПДВ. Додаток 10 складається із трьох таблиць:

 • у таблиці 1 здійснюватиметься розрахунок сум ПДВ за операціями із зерновими та технічними культурами;
 • таблиці 2 – розрахунок сум ПДВ за операціями із продукцією тваринництва;
 • таблиці 3 – за операціями з постачання інших сільгосптоварів та послуг.

У свою чергу, кожна із таблиць складається із трьох частин так само, як основна частина декларації:

 • податкові зобов’язання – відображаються суми податкових зобов’язань (відповідно до виданих податкових накладних) щодо реалізації відповідного виду сільгосппродукції;
 • податковий кредит – відображаються суми ПДВ із придбаних товарів (послуг), що відноситимуться саме до відповідного виду діяльності (за яким складається таблиця);
 • розрахунки за звітний період – обчислюється сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету та на спецрахунок.

Суми, розраховані в таблицях додатка 10, переноситимуться до відповідних рядків спецрежимної декларації з ПДВ, а саме:

 • показник рядка 13 додатка 10 (кожної з таблиць) переноситься до рядка 18 декларації з ПДВ (0121–0123);
 • показник рядка 13.1 – до рядка 18.1;
 • показник ряд. 13.2 – до рядка 18.2.

Від’ємне значення ПДВ (ряд. 14 таблиць додатка 10) переноситься в рядки 19 та 21 спецрежимної декларації з ПДВ поточного звітного періоду та в рядок 11.1 відповідної таблиці додатка 10 до спецрежимної декларації з ПДВ наступного звітного періоду.

Крім того, змінено форму додатка 9. У ньому тепер розраховуватиметься не лише питома вага сільгосптоварів у загальній вартості постачання за попередні 12 звітних періодів, а й питома вага кожної із вищезазначених трьох груп сільгосп-
продукції. Показники додатка 9 використовуватимуться для розподілу податкового кредиту між відповідними видами діяльності.

Приклад

Сільгосппідприємство в січні 2016 року реалізувало молоко на суму 240 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 40 000 грн.), зерно пшениці на суму 360 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 60 000 грн.) та овочі на суму 48 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 8 000 грн.). Іншої (несільськогосподарської) діяльності підприємство не здійснює.

У січні були придбані такі товари та послуги, ПДВ з яких включатиметься до податкового кредиту:

 • корм для ВРХ на суму 54 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 9000 грн.) – (відноситься лише до виробництва продукції тваринництва);
 • мінеральні добрива для зернових культур на суму 138 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 23 000 грн.) – відноситься лише до діяльності з вирощування зернових та технічних культур);
 • придбання насіння овочевих культур на суму 54 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 9 000 грн.) (відноситься лише до діяльності з виробництва інших сільгосптоварів);
 • придбання комп’ютерної техніки для бухгалтерії на суму 30 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 5 000 грн.) – відноситься до всіх видів діяльності;
 • сплачено рахунки за електроенергію та комунальні послуги – 36 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 6 000 грн.) – відноситься до всіх видів діяльності.

Для розподілу податкового кредиту за товарами (послугами), які придбано для всіх видів діяльності, слід розрахувати питому вагу таких видів діяльності за попередні 12 місяців (тобто за 2015 рік). Умовно вважатимемо, що за попередні 12 місяців було реалізовано товарів та послуг на загальну суму 5 225 000 грн. (без ПДВ), у тому числі:

1. Несільськогосподарських товарів/послуг (за загальною декларацією з ПДВ) на загальну суму 155 000 грн. – 2,97 %.

2. Сільськогосподарських товарів/послуг (за спецрежимною декларацією з ПДВ) на загальну суму 5 070 000 грн., у тому числі:

 • власно вироблені молоко та ВРХ на суму 2 400 000 грн. – 47,34 %;
 • зернові та технічні культури (з вищенаведеного переліку) на суму 1 800 000 грн. – 35,50 %;
 • інші сільгосптовари власного виробництва та сільгосппослуги на суму 870 000 грн. – 17,16 %.

Отже, податковий кредит за товарами (послугами), придбаними для всіх видів діяльності, в сумі 11 000 грн. (5 000 грн. + 6 000 грн.) має бути розподілений таким чином:

1. Несільгоспдіяльність (відображатиметься в загальній декларації з ПДВ) – 326,70 грн. (2,97 %).

2. Сільгоспдіяльність (відображатиметься в додатку 10 до спецрежимної декларації з ПДВ)– 10 673,30 грн. (97,03 %), у тому числі:

 • тваринництво (ВРХ) – 5 052,74 грн. (10 673,30 грн. х 47,34 %);
 • зернові та технічні культури – 3 789,02 грн. (10 673,30 грн. х 35,50 %);
 • інші сільгосптовари та послуги – 1 831,54 грн. (10 673,30 грн. х 17,16 %).

Обчислимо суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету та на спецрахунок сільгосппідприємства за січень 2016 року в розрізі видів діяльності (див. таблицю):

(грн.)

 

Зернові та технічні культури

Продукція тваринництва (ВРХ)

Інші сільгосптовари (послуги)

Податкове зобов'язання

Податковий кредит

Податкове зобов’язання

Податковий кредит

Податкове зобов’язання

Податковий кредит

1

2

3

4

5

6

7

 

60 000,00

23 000,00

40 000,00

9 000,00

8 000,00

9 000,00

 

 

3 789,02

 

5 052,74

 

1 831,54

Усього

60 000,00

26 789,02

40 000,00

14 052,74

8 000,00

10 831,54

Різниця

 +33 210,98

 +25 947,26

 –2 831,54

Підлягає сплаті

До бюджету
(85 %)

28 229,33

До бюджету
(20 %)

5 189,45

До бюджету
(50 %)

На спецрахунок
(15 %)

4 981,65

На спецрахунок
(80 %)

20 757,81

На спецрахунок
(50 %)

 

Слід звернути увагу, що від’ємне значення ПДВ (2 831,54 грн.), що виникло за операціями з реалізаціії інших товарів (послуг), не зменшує сум податкових зобов’язань, які виникли за двоми іншими видами діяльності, а переноситься до податкового кредиту наступного звітного періоду саме за цією діяльністю (тобто за іншими сільгосптоварами).

На підставі вищенаведених показників заповнимо фрагменти спецрежимної декларації з ПДВ за січень 2016 року, а також додатків 9 і 10 до неї.

Додаток 9

<...>

Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг

<...>

№ з/п

 

Податковий період*
(місяць/рік)

 

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

сільськогосподарських товарів/послуг

товарів/послуг,
що не належать до сільсько-
господарських

 

загальні
(графа 6 +
+ графа 7)

 

зернових та технічних культур

 

продукції тваринництва

 

інших сільсько-господарських товарів/послуг

 

всього
(графа 3 +
+ графа 4 +
+ графа 5)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Січень 2015 року

50 000 

155 000

60 000

265 000

10 000

275 000

2

Лютий 2015 року

15 000 

118 000 

55 000 

188 000 

10 000 

198 000 

3

Березень 2015 року

30 000 

138 000 

88 000

256 000 

15 000 

271 000 

4

Квітень 2015 року

153 000 

75 000

228 000 

10 000 

238 000

5

Травень 2015 року

258 000

28 000

286 000 

12 000 

298 000 

6

Червень 2015 року

173 000 

150 000

323 000 

15 000 

338 000 

7

Липень 2015 року

135 000 

215 000

350 000 

10 000 

360 000 

8

Серпень 2015 року

300 000 

250 000 

76 000

626 000 

10 000 

636 000 

9

Вересень 2015 року

350 000 

268 000 

28 000

646 000 

10 000 

656 000 

10

Жовтень 2015 року

220 000

275 000 

35 000

530 000 

12 000 

542 000 

11

Листопад 2015 року

180 000 

240 000 

35 000

455 000 

10 000 

465 000 

12

Грудень 2015 року

655 000

237 000 

25 000

917 000 

31 000

948 000 

Усього

1 800 000 

2 400 000 

870 000 

5 070 000 

155 000 

5 225 000 

Питома вага у вартості сільськогосподарських товарів/послуг (%)

35,50 %
(усього
гр. 3 х
х 100 /
усього
гр. 6)

47,34 %
(усього гр. 4 х
х 100 /
усього
гр. 6)

17,16 %

(усього гр. 5 х
х 100 / усього гр. 6)

100 %

х

х

Питома вага (%)

97,03 %
(усього
гр. 6 х 100 /
усього гр. 8)

2,97 %
(усього гр. 7 х
х 100 / усього гр. 8)

100 %

 

<...>

Додаток 10

<...>

Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями з сільськогосподарськими товарами/ послугами, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок

<...>

Таблиця 1. Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями із зерновими
та технічними культурами, що підлягають сплаті до державного бюджету
та перерахуванню на спеціальний рахунок

1

2

3

4

Код
рядка

Операції із зерновими та технічними культурами

Обсяги
постачання (без ПДВ)

Сума ПДВ

колонка А

колонка Б

1

2

3

4

Податкові зобов'язання

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України (переноситься до рядка 1.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

300 000

60 000 

2

Операції з вивезення товарів за межі митної території України (переноситься до рядка 2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

0

3

Коригування податкових зобов'язань

(переноситься до рядка 7 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

4

Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1 + 3 (+/–)) колонки Б)

(переноситься до рядка 9 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

х

60 000 

Податковий кредит

5

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України:

х

х

5.1

– з основною ставкою (переноситься до рядка 10.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

133 950 

26 789

5.2

– з ставкою 7 % (переноситься до рядка 10.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

6

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги:

х

 

х

 

6.1

– з основною ставкою (переноситься до рядка 11.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

6.2

– з ставкою 7 % (переноситься до рядка 11.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

6.3

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України (переноситься до рядка 11.4 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

...

...

...

...

12

Усього податкового кредиту (сума значень рядків 5.1 + 5.2 + 6.1 + 6.2 + 6.3 +
+ 7 (+/–) + 8 (+/–) + 9 + 10 (+/–) + 11 (+/–)) колонки Б)

(переноситься до рядка 17 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

х

26 789 

Розрахунки за звітний період

13

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 4 – рядок 12) (позитивне значення)

(переноситься до рядка 18 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду), яке:

33 211 

13.1

підлягає сплаті до державного бюджету (рядок 13 х 0,85)

(переноситься до рядка 18.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

28 229 

13.2

 

спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування
(рядок 13 х 0,15) (переноситься до рядка 18.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

4 982 

 

14

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 – рядок 4) (позитивне значення), яке зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду

(переноситься до рядка 11.1 таблиці 1 додатка 10 наступного звітного (податкового) періоду)

(переноситься до рядка 21 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

Таблиця 2. Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями
з продукцією тваринництва, що підлягають сплаті до державного
бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок

Код
рядка

Операції з продукцією тваринництва

Обсяги
постачання (без ПДВ)

Сума ПДВ

колонка А

колонка Б

1

2

3

4

Податкові зобов'язання

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України

(переноситься до рядка 1.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

200 000 

40 000 

2

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

(переноситься до рядка 2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

0

3

Коригування податкових зобов'язань

(переноситься до рядка 7 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

4

Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1 + 3 (+/–)) колонки Б)

(переноситься до рядка 9 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

х

40 000 

Податковий кредит

5

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України:

 

х

 

х

 

5.1

 

– з основною ставкою (переноситься до рядка 10.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

70 260

 

14 053

 

5.2

 

– з ставкою 7 % (переноситься до рядка 10.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

 

6

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги:

 

х

 

х

 

6.1

 

– з основною ставкою (переноситься до рядка 11.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

 

6.2

 

– з ставкою 7 % (переноситься до рядка 11.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

 

6.3

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України (переноситься до рядка 11.4 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

12

 

Усього податкового кредиту (сума значень рядків 5.1 + 5.2 + 6.1 + 6.2 + 6.3 +
+ 7 (+/–) + 8 (+/–) + 9 + 10 (+/–) + 11 (+/–)) колонки Б)

(переноситься до рядка 17 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

х

 

14 053 

 

Розрахунки за звітний період

13

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 4 – рядок 12) (позитивне значення) (переноситься до рядка 18 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду), яке:

 

25 947 

 

13.1

 

підлягає сплаті до державного бюджету (рядок 13 х 0,2)

(переноситься до рядка 18.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

5 190

 

13.2

 

спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування
(рядок 13 х 0,8) (переноситься до рядка 18.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

20 758

 

14

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 – рядок 4) (позитивне значення), яке зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду

(переноситься до рядка 11.1 таблиці 1 додатка 10 наступного звітного (податкового) періоду)

(переноситься до рядка 21 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

Таблиця 3. Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими та технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва), що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок

Код
рядка

Операції з сільськогосподарськими товарами/послугами
(крім операцій із зерновими та технічними культурами та операцій
з продукцією тваринництва)

Обсяги постачання (без ПДВ)

Сума ПДВ

колонка А

колонка Б

1

2

3

4

Податкові зобов'язання

1

 

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України (переноситься до рядка 1.1 деклара-
ції 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

40 000 

 

8 000

 

2

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

(переноситься до рядка 2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

0

 

3

 

Коригування податкових зобов'язань

(переноситься до рядка 7 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

4

 

Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1 + 3 (+/–)) колонки Б)

(переноситься до рядка 9 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

х

 

8 000

 

Податковий кредит

 

5

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України:

 

х

 

х

 

5.1

 

– з основною ставкою (переноситься до рядка 10.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

54 160 

 

10 832

 

5.2

 

– з ставкою 7 % (переноситься до рядка 10.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

 

6

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги:

 

х

 

х

 

6.1

 

– з основною ставкою (переноситься до рядка 11.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

 

6.2

 

– з ставкою 7 % (переноситься до рядка 11.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

 

6.3

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України (переноситься до рядка 11.4 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

12

 

Усього податкового кредиту (сума значень рядків 5.1 + 5.2 + 6.1 + 6.2 + 6.3 +
+ 7 (+/–) + 8 (+/–) + 9 + 10 (+/–) + 11 (+/–)) колонки Б)

(переноситься до рядка 17 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

х

 

10 832

 

Розрахунки за звітний період

13

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 4 – рядок 12) (позитивне значення)

(переноситься до рядка 18 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду), яке:

 

 

13.1

 

підлягає сплаті до державного бюджету (рядок 13 х 0,85)

(переноситься до рядка 18.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

13.2

 

спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування
(рядок 13 х 0,15) (переноситься до рядка 18.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

14

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 – рядок 4) (позитивне значення), яке зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду

(переноситься до рядка 11.1 таблиці 1 додатка 10 наступного звітного (податкового) періоду)

(переноситься до рядка 21 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

2 832

 

 

<...>

 

Податкова декларація з податку на додану вартість (0121–0123)

<...>

Код
рядка

Код
до-
датка

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Обсяги постачання (без податку
на додану вартість)

Сума податку
на додану
вартість

колонка А

колонка Б

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1

 

 

Операції на митній території України, що податковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України:

 

х

 

х

 

1.1

 

Д5

 

операції, що оподатковуються за основною ставкою

 

540 000

 

108 000

 

1.2

 

Д5

 

операції, що оподатковуються за ставкою 7 %

 

 

 

2

 

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

 

 

0

 

 

 

 

...

 

...

 

9

 

 

Усього податкових зобов'язань

(сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 + 7 (–/+) + 8) колонки Б)

x

 

108 000

 

 

 

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

колонка А

колонка Б

10

 

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України

 

х

 

х

 

10.1

 

Д5

 

з основною ставкою

 

258 370

 

51 674

 

10.2

 

Д5

 

зі ставкою 7 %

 

 

 

10.3

 

 

з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість

 

 

х

 

11

 

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги

 

х

 

х

 

...

...

17

 

Усього податкового кредиту

(сума значень рядків (10.1 + 10.2 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 12
(–/+) + 13 (–/+) + 14 (–/+) + 15 (–/+) + 16 (–/+) колонки Б)

х

51 674

Код
рядка

Код
до-
датка

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума податку
на додану
вартість

18

ДС10

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду

(рядок 9 – рядок 17 декларації 0110) (сума рядків 13 таблиць 1–3 додатка ДС10 до декларації 0121–0123, 0130) (позитивне значення), яке:

59 158

18.1

ДС10

сплачується до державного бюджету

33 419

18.2

ДС10

 

спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування/поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний
режим оподаткування***

25 739

19

ДС10

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду

(рядок 17 – рядок 9 декларації 0110) (сума рядків 14 таблиць 1–3 додатка ДС10 до декларації 0121–0123, 0130) (позитивне значення)

2 832

19.1

 

з рядка 19 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації

 

сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001
розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації

 

 

20

 

Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пунк-
ту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (ря-
док 19 – рядок 19.1), яка:

 

20.1

 

зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

20.2

Д3, Д4

підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3)

 

20.2.1

 

 на рахунок платника у банку

 

20.2.2

 

у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету

 

20.3

 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) пе-
ріоду (рядок 20 – рядок 20.1 – рядок 20.2)

 

21

Д2

Cума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації 0110)

(рядок 19 декларації 0121–0123, 0130)

(переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

2 832

<...>

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали