Код
рядка

Код
до-
датка

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Обсяги постачання (без податку
на додану вартість)

Сума податку
на додану
вартість

колонка А

колонка Б

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1

 

 

Операції на митній території України, що податковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України:

 

х

 

х

 

1.1

 

Д5

 

операції, що оподатковуються за основною ставкою

 

540 000

 

108 000

 

1.2

 

Д5

 

операції, що оподатковуються за ставкою 7 %

 

 

 

2

 

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

 

 

0

 

 

 

 

...

 

...

 

9

 

 

Усього податкових зобов'язань

(сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 + 7 (–/+) + 8) колонки Б)

x

 

108 000

 

 

 

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

колонка А

колонка Б

10

 

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України

 

х

 

х

 

10.1

 

Д5

 

з основною ставкою

 

258 370

 

51 674

 

10.2

 

Д5

 

зі ставкою 7 %

 

 

 

10.3

 

 

з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість

 

 

х

 

11

 

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги

 

х

 

х

 

...

...

17

 

Усього податкового кредиту

(сума значень рядків (10.1 + 10.2 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 12
(–/+) + 13 (–/+) + 14 (–/+) + 15 (–/+) + 16 (–/+) колонки Б)

х

51 674

Код
рядка

Код
до-
датка

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума податку
на додану
вартість

18

ДС10

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду

(рядок 9 – рядок 17 декларації 0110) (сума рядків 13 таблиць 1–3 додатка ДС10 до декларації 0121–0123, 0130) (позитивне значення), яке:

59 158

18.1

ДС10

сплачується до державного бюджету

33 419

18.2

ДС10

 

спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування/поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний
режим оподаткування***

25 739

19

ДС10

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду

(рядок 17 – рядок 9 декларації 0110) (сума рядків 14 таблиць 1–3 додатка ДС10 до декларації 0121–0123, 0130) (позитивне значення)

2 832

19.1

 

з рядка 19 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації

 

сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001
розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації

 

 

20

 

Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пунк-
ту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (ря-
док 19 – рядок 19.1), яка:

 

20.1

 

зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

20.2

Д3, Д4

підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3)

 

20.2.1

 

 на рахунок платника у банку

 

20.2.2

 

у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету

 

20.3

 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) пе-
ріоду (рядок 20 – рядок 20.1 – рядок 20.2)

 

21

Д2

Cума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації 0110)

(рядок 19 декларації 0121–0123, 0130)

(переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

2 832