1

2

3

4

Код
рядка

Операції із зерновими та технічними культурами

Обсяги
постачання (без ПДВ)

Сума ПДВ

колонка А

колонка Б

1

2

3

4

Податкові зобов'язання

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України (переноситься до рядка 1.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

300 000

60 000 

2

Операції з вивезення товарів за межі митної території України (переноситься до рядка 2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

0

3

Коригування податкових зобов'язань

(переноситься до рядка 7 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

4

Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1 + 3 (+/–)) колонки Б)

(переноситься до рядка 9 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

х

60 000 

Податковий кредит

5

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України:

х

х

5.1

– з основною ставкою (переноситься до рядка 10.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

133 950 

26 789

5.2

– з ставкою 7 % (переноситься до рядка 10.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

6

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги:

х

 

х

 

6.1

– з основною ставкою (переноситься до рядка 11.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

6.2

– з ставкою 7 % (переноситься до рядка 11.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

 

 

6.3

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України (переноситься до рядка 11.4 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

 

...

...

...

...

12

Усього податкового кредиту (сума значень рядків 5.1 + 5.2 + 6.1 + 6.2 + 6.3 +
+ 7 (+/–) + 8 (+/–) + 9 + 10 (+/–) + 11 (+/–)) колонки Б)

(переноситься до рядка 17 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

х

26 789 

Розрахунки за звітний період

13

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 4 – рядок 12) (позитивне значення)

(переноситься до рядка 18 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду), яке:

33 211 

13.1

підлягає сплаті до державного бюджету (рядок 13 х 0,85)

(переноситься до рядка 18.1 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

28 229 

13.2

 

спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування
(рядок 13 х 0,15) (переноситься до рядка 18.2 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)

 

4 982 

 

14

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 – рядок 4) (позитивне значення), яке зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду

(переноситься до рядка 11.1 таблиці 1 додатка 10 наступного звітного (податкового) періоду)

(переноситься до рядка 21 декларації 0121–0123 звітного (податкового) періоду)