Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік витрат у тваринництві

Із цієї статті ви дізнаєтеся: як організувати документальне оформлення та облік витрат на утримання сільгосптварин та виробництво продукції.

Загальні положення

Витрати на виробництво сільгосппродукції пов’язані з перетвореннями біологічних активів (далі – БА) і в бухобліку визнаються витратами основної діяльності. Нормативне регулювання їх обліку здійснюється відповідно до:

  • Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291;
  • Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Мінагрополітики від 18.05.01 р. № 132 (далі – Методрекомендації № 132). Зауважимо, що цей документ може застосовуватися сільгосппідприємствами лише в частині, що не суперечить нормам П(С)БО (лист Мінфіну від 29.09.09 р. № 31-34000-20-5/26023). Та, незважаючи на рекомендаційний характер, він надзвичайно популярний серед бухгалтерів та економістів, оскільки містить чіткі інструкції з калькулювання собівартості продукції;
  • П(С)БО 16 «Витрати».

Основною метою обліку витрат на виробництво продукції у тваринництві є своєчасне, повне та достовірне відображення фактичного розміру та складу витрат та контроль за використанням усіх видів виробничих ресурсів, а також обсягу виробленої продукції в натуральних та грошових вимірниках.

У бухобліку витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали