Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Документальне оформлення надходження молока

Із цієї консультації ви дізнаєтеся: як правильно організувати документальне оформлення надходження молока на фермі.

Для документального оформлення надоїв молока використовують Журнал обліку надоїв молока (сільгоспоблік, форма № 112) та Відомість руху молока (сільгоспоблік, форма № 114). Обидві форми затверджено наказом Мінсільгоспу СРСР від 24.11.72 р. № 269-2, а особливості їх застосування визначено Інструкцією, затвердженою наказом Мінсільгоспу СРСР від 15.07.80 р. № 269-1.

Однак сільгосппідприємства можуть і самостійно розробити форми первинного обліку продукції тваринництва, але ці форми мають містити всі обов’язкові реквізити, передбачені ст. 9 Закону від 16.07.99 р № 996-ХIV.

Нагадаємо, що до обов’язкових реквізитів належать: назва документа (форми), дата і місце складання, найменування підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади та прізвища осіб, відповідальних за здійснення операції та правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис, інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка брала участь в операції (п. 2.4 Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88).

Журнал обліку надою молока (див. фрагмент 1 у кінці консультації) ведеться в одному екземплярі у вигляді невеликої книжки, розрахованої на 15 днів. Його можуть вести завідувач ферми, бригадир або старший оператор машинного доїння (доярка) для кожної групи (бригади) окремо. Протягом зазначеного строку Журнал зберігається на фермі, а після – передається в бухгалтерію підприємства.

Щодня в Журналі за кожною дояркою (оператором машинного доїння) або групою (бригадою) доярок записується:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали