Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Внесення змін до трудової книжки

02.07.2020 222 0 1

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58 (в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики від 08.06.2001 № 259/34/5), при внесенні відомостей про роботу у графі 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок пишеться повне найменування підприємства.

Під цим заголовком у графі 1 ставиться порядковий номер запису, що вноситься, у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу.

У графі 3 пишеться: «Прийнятий або призначений до такого - то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво» із зазначенням його конкретного найменування, а також роботи, професії або посади і присвоєного розряду.

Записи про найменування роботи, професії або посади на яку прийнятий працівник, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій».

Відповідно до Покажчика професійних назв робіт за кодами професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (далі – Класифікатор професій), до професії викладач (код 23) належать такі професійні назви робіт (посад):

  • Викладач закладу вищої освіти (код 2320);
  • Викладач професійного навчально-виховного закладу (код 2320);
  • Викладач професійно-технічного навчального закладу (код 2320);
  • Вчитель закладу загальної середньої освіти (код 2320);
  • Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти (код 2331)
  • Вихователь дошкільного навчального закладу (код 2332).   

Таким чином, при внесенні до трудової книжки найменування роботи, професії (посади), назва предмету не зазначається.

Переведення працівника на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві оформлюється в такому ж порядку, як і прийняття на роботу.

Якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим порядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: «Підприємство таке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то», а у графі 4 проставляється підстава перейменування – наказ (розпорядження), його дата і номер.

dp.dsp.gov.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали