Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Припинення діяльності підприємства: покрокова інструкція

13.03.2019 14895 0 0


Трапляються ситуації, коли підприємство змушене припинити свою діяльність. Причин цьому може бути безліч. Якою має бути процедура припинення діяльності та що повинно зробити підприємство, щоб закритися, – далі.

Крок 1

Процедура ліквідації підприємства складається з декількох основних етапів. Перший – прийняття рішення про ліквідацію. Далі слід повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію (державного реєстратора, нотаріуса), про початок процедури ліквідації компанії.

Тут слід зважати на відповідальність за неподання документів державному реєстратору в установлений законом строк, обов’язкове подання яких встановлено законом для припинення юридичної особи, чи подання недостовірних відомостей у таких документах.

Відповідно до ст. 166 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу на голову комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, на ліквідатора або на посадових осіб від 60 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ).

Крок 2

Наступний крок – це призначення ліквідаційної комісії, подання оголошення про ліквідацію. Причому оголошення про реорганізацію чи ліквідацію господарської організації або припинення діяльності індивідуального підприємця підлягає опублікуванню реєструючим органом у спеціальному додатку до газети «Урядовий кур’єр» та/або офіційному друкованому виданні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням суб’єкта господарювання упродовж 10 днів з дня припинення діяльності суб’єкта господарювання.

Слід зазначити, що оголошення про припинення юридичної особи здійснюється з метою інформування кредиторів про терміни пред’явлення своїх вимог у разі наявності незакритих рахунків у ліквідованого підприємства. Вживаються всі заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, яка ліквідується, про що письмово повідомляється кожний з боржників в установлені строки.

До завершення строку пред’явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунку, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.

Крок 3

Наступним етапом на шляху припинення є інвентаризація та оцінка наявного майна підприємства. Інвентаризація здійснюється для всього наявного майна особи, що припиняється, в тому числі майна філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, і майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, вживаються заходи щодо повернення майна, яке перебуває в третіх осіб. Проведення інвентаризації в разі ліквідації підприємства є обов’язковим.

У випадках, встановлених законом, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна юридичної особи, що припиняється.

Для оцінки майна комісія може скористатися послугами суб’єкта оціночної діяльності, який здійснить незалежну оцінку відповідно до вимог Закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 16.01.2016 року № 2658 (далі – Закон № 2658).

При цьому в разі банкрутства, ліквідації державного, комунального підприємства та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна) проведення оцінки майна є обов’язковим (ст. 7 Закону № 2658).

Крок 4

Наступним кроком є подання ліквідаційної звітності контролюючим органам, яка складається ліквідаційною комісією (ліквідатором) після завершення розрахунків з кредиторами, забезпечується її затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що ухвалив рішення про припинення юридичної особи.

Слід звернути увагу, що законодавством передбачена адміністративна відповідальність за неповне або з порушенням установленого порядку проведення інвентаризації майна, порушення порядку проведення оцінки майна, складання ліквідаційного балансу (проміжного балансу), розподільчого балансу, передавального акта під час припинення юридичної особи. Відповідно до ст. 1666 КУпАП відповідальність передбачена у вигляді накладення штрафу в розмірі від 150 НМДГ на посадових осіб юридичної особи, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи.

Крок 5

Згідно із законодавством термін ліквідації підприємства повинен становити не менше двох місяців з дня ухвалення рішення (ч. 5 ст. 105 Цивільного кодексу України). Але ці дії прийнятні у всіх ситуаціях, крім тих, коли ліквідацію призначає суд у зв’язку з банкрутством юридичної особи.

Наступним етапом в цій процедурі є перевірки контролюючими органами.

http://devisu.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали