Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Оплата праці та кадрові питання: рекомендації держорганів

Спеціалісти Uteka пропонують стислий огляд листів, у яких розглядаються питання правильного документального оформлення трудових відносин при прийнятті працівників на роботу, дотримання встановлених правил визначення заробітної плати та допомоги з непрацездатності, оподаткування виплат працівникам та надання відпусток.


з/п

Короткий зміст документа, коментарі редакції

Нормативний документ

Нарахування та звітування з ПДФО, військового збору та ЄСВ

1

Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, то податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юрособа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу у порядку, встановленому п. 49.3 Податкового кодексу (далі – ПК)

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 06.09.16 р. №19848/10/26-15-13-01-12

 

2

Порядок оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, визначено п. 170.10 ПК, яким установлено, що доходи із джерелом їх походження в Україні, які нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розд. IV ПК для нерезидентів)

Лист ДФС від 25.08.16 р. № 18439/6/99-99-13-02-03-15

Трудові відносини, кадрова робота

3

До початку роботи працівника інформація про його зарахування має бути подана
до Державної фіскальної служби або її територіальних органів. У разі якщо роботодавцем було подано повідомлення про прийняття працівника на роботу, але працівник так і не приступив до виконання обов’язків, то роботодавцем подається повідомлення про прийняття працівника на роботу типу «скасовуюче»

Лист Мінсоцполітики від 29.04.16 р. № 492/13/84-16

4

 

Подавати повідомлення ДФС та її територіальним органам не потрібно, зокрема,
у таких випадках:

– фізична особа працює на громадських засадах;

– стажист навчається в роботодавця на підставі договору про стажування, який є різновидом договору цивільно-правового характеру, тобто без укладення трудового договору;

– у разі поновлення на попередній роботі працівника установи, що відбувається з дати його звільнення, яка відповідно до цього рішення визнається недійсною;

– при виході на роботу працівниці після відпустки для догляду за дитиною, оскільки дія трудового договору не припинялась

Лист Мінсоцполітики від 08.08.16 р. № 1102/13/84-16

 

5

 

Пунктом 2 додатка до постанови КМУ від 17.06.15 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» установлено тип повідомлення:

– «початкове» – подання інформації про прийняття працівника на роботу;

– «скасовуюче» – подається в разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу.

У разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу подається повідомлення типу «скасовуюче» з помилковими даними й одночасно повідомлення типу «початкове» із правильними даними.

Накладення штрафу за подання уточнюючої інформації про прийнятих працівників
до ДФС та її територіальних органів чинним законодавством не передбачене

Лист Мінсоцполітики від 22.06.16 р. № 746/13/84-16

 

6

 

При прийнятті на роботу працівника з інвалідністю діє загальний порядок прийняття та подання документів роботодавцю, як і для інших працівників, окрім випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я працівника з інвалідністю. У такому разі, крім документів, передбачених ст. 24 КЗпП, працівник з інвалідністю при прийнятті на роботу подає роботодавцю довідку з висновком медико-соціальної експертизи для врахування індивідуальних потреб при працевлаштуванні

Лист Держпраці від 04.05.16 р. № 5081/4/4.1-ДП-16

 

7

 

Зміна записів у трудових книжках про П. І. Б. і дату народження виконується власником або уповноваженим ним органом за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну П. І. Б. тощо) із посиланням на номер і дату цих документів.

Зазначені зміни вносяться на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Однією рискою закреслюється, наприклад, колишнє прізвище або ім’я, по батькові, дата народження і записуються нові дані з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки і завіряються підписом керівника підприємства або печаткою відділу кадрів

Лист Мінсоцполітики від 04.07.16 р. № 227/06/186-16

 

8

 

Згідно з п. 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників (затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення від 29.07.93 р. № 58, далі – Інструкція № 58), на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться лише за місцем основної роботи. Пунктом 2.14 Інструкції № 58 установлено, що робота за сумісництвом, оформлена в установленому порядку, у трудовій книжці зазначається окремим рядком.

Запис відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом у порядку, визначеному п. 2.3, 2.4 Інструкції № 58.

У разі якщо виникає необхідність виконання роботи, яка не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній укладеним із працівником, що працює на умовах сумісництва, трудовим договором, такого працівника доцільно звільнити

Лист Мінсоцполітики від 14.06.16 р. № 121/06/187-16

 

Оплата праці

9

Непроведення коригування середньої зарплати є порушенням законодавства про працю, за що встановлено відповідальність абзацом шостим ч. 2 ст. 265 КЗпП, а саме штраф у розмірі мінімальної зарплати, установленої законом на момент виявлення порушення

Лист Мінсоцполітики від 16.08.16 р. № 1143/13/84-16

10

 

При відрядній формі оплати праці базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації вважається місяць підвищення відрядних розцінок.

Від редакції. Такий висновок, на нашу думку, дещо не відповідає нормам п. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078, оскільки виплати за розцінками не можна віднести до таких, що мають постійний характер, адже обсяг робіт, а з ним і розмір оплати таких робіт можуть змінюватися щомісячно залежно від стану здоров’я виконавця робіт, умов праці і т. д.

Лист Мінсоцполітики від 26.07.16 р. № 337/10/136-16

 

Надання та оплата відпусток

11

 

Визначити фактичну тривалість робочого часу у шкідливих умовах праці для встановлення права працівника на додаткову відпустку, а також ступені шкідливості виробничих чинників і трудового процесу для здійснення доплат за умови праці, неможливо без проведення атестації робочих місць на підприємстві

Лист Держпраці від 20.05.16 р. № 5602/4/4.6-ДП-16

12

 

Працівник, який має статус учасника бойових дій (інваліда війни) і одночасно є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи першої чи другої категорії, має право на додаткову відпустку із збереженням заробітної плати відповідно до одного із вищенаведених законів за його вибором, оскільки ці пільги є однотипними

Лист Мінсоцполітики від 18.08.16 р. № 454/13/116-16

Соціальні виплати

13

 

Із розрахункового періоду виключаються дні тимчасової непрацездатності, відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами. Отже, до розрахунку середньоденної зарплати не повинні включатися суми допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах, які нараховані за дні тимчасової непрацездатності, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. У разі виключення з розрахункового періоду повного місяця (з першого до першого числа) також виключається нарахована в цьому періоді зарплата (матеріальна допомога, премія тощо).

Від редакції. Останній висновок є не зовсім коректним. Норми щодо невключення до розрахунку допомоги виплаченої матеріальної допомоги і премії у місяці, коли робота не проводилася, по-перше, немає в Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266. По-друге, такий висновок суперечить нормі п. 3 цього Порядку, згідно з якою середньоденна зарплата визначається виходячи з нарахованої за розрахунковий період зарплати, на яку нараховано ЄСВ. А на премію та матеріальну допомогу ЄСВ нараховується

Лист ФСС з ТВП від 20.09.16 р. № 2.4-46-1616

 

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали