Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Щодо порядку оподаткування дивідендів, сплачених на користь засновника - нерезидента

01.04.2019 3399 0 0

Дивіденди нерезиденту: як уникнути подвійного оподаткування

Виплата дивідендів нерезидентамОсобливості оподаткування нерезидентів визначені у п.141.4 ст.141 Кодексу.

Доходи у вигляді дивідендів, які сплачуються резидентом на користь юридичної особи - нерезидента із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею (пп.141.4.1 п.141.4 ст.141 Кодексу) .

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3-141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Порядок застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування  стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх погодження з України викладені у ст.103 Кодексу.

Відповідно до п.103.2 ст.103 Кодексу, особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента, а саме довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

Особливості оподаткування дивідендів, сплачених на користь засновника – резидента Естонської Республіки викладені  у ст.10 Конвенції між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно, яка ратифікована Україною 13.09.1996 та набрала чинності для України 24.12.1996, а саме:

Дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, резиденту другої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій другій Державі.

Однак такі дивіденди можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що сплачує дивіденди, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо одержувач фактично має право на дивіденди, податок, що стягується, не повинен перевищувати:

а) 5 процентів загальної суми дивідендів, якщо право на дивіденди фактично має компанія (на відміну від товариства) і ця компанія є власником принаймні 25 процентів капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;

б) 15 процентів загальної суми дивідендів у всіх інших випадках.

Наведені вище норми чинного законодавства встановлюють наступний порядок оподаткування дивідендів, сплачених на користь засновника - товариства з обмеженою відповідальністю, резидента Естонської Республіки, який є власником 100 процентів капіталу Української компанії:

Підприємство при здійсненні виплати на користь нерезидента дивідендів,  утримує податок з таких дивідендів.

Платником податку при виплаті доходів (дивідендів) нерезиденту є підприємство – резидент України.

Податок при виплаті дивідендів нерезиденту (товариству) справляється за ставкою 15 відсотків від суми дивідендів та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час виплати таких дивідендів.

Процедура видачі довідки юридичній особі, яка не є резидентом та отримує доходи з джерелом їх походження з України регламентована Порядком видачі  довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2012 №1264 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.12.2012 за №2155/22467. Така довідка видається органом державної фіскальної служби за місцезнаходженням резидента, що здійснює на користь нерезидента будь – яку виплату з доходу з джерелом його походження з України.

Водночас повідомляємо, що згідно з положеннями пп. 57.11.2 п.57.11  ст. 57 Кодексу, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток (крім випадків, передбачених пп.57.11.3 п. 57.11 ст.57 Кодексу).

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п.136.1 ст.136 цього Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Відповідно до пп.57.11.5. п.57.11 ст.57 Кодексу авансовий внесок з податку на прибуток, сплачений у зв’язку з нарахуванням/сплатою дивідендів, є невід’ємною частиною податку на прибуток та не може розцінюватися як податок, який справляється під час репатріації дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до п.141.4 ст.141 цього Кодексу або міжнародних договорів України.

http://dp.sfs.gov.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали