Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Коли слід відображати в декларації АН та РК, складені до АН?

03.01.2020 123 0 0

У ЗІР (категорія 116.05) розглянуто таке питання. У декларації акцизного податку (затверджена наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 14, далі – Наказ № 14, декларація) за який період слід відображати акцизні накладні (далі – АН) і розрахунки коригування (далі – РК), якщо дата складання таких АН/РК і дата їх реєстрації в ЄРАН припадають на різні звітні періоди?

Свою відповідь на це цілком конкретне запитання податківці починають ііз того, де саме у формі декларації відображаються АН/РК. Також зазначено, що РК, складені до АН із причини зміни обсягів реалізованого пального (зменшення або збільшення), відображаються у графах 4 та 5 додатка 1 до декларації.

Причому, згідно з порядком заповнення декларації (затверджений Наказом № 14), у цих графах відображаються коригування обсягів пального (отриманого і реалізованого) тільки з РК, зареєстрованих в ЄРАН.

У роз’ясненні податкова доходить висновку, що в декларації відображаються АН/РК, зареєстровані в ЄРАН у тому звітному періоді, за який подається декларація. У тому числі і РК, складені у двох примірниках (у разі реєстрації в ЄРАН другого примірника в тому звітному періоді, за який подається декларація).

Завважимо, що формулювання цього висновку (передостанній абзац листа) може поставити у глухий кут платників акцизу. На початку фрази зазначено: «...АН/РК, які зареєстровані в ЄРАН того звітного періоду, за який подається Декларація...» [виділено нами. – Ред.]. Проте оборот «того звітного періоду» в українській мові може означати як «у тому звітному періоді» (тобто коли зареєстровані РК), так і «за той звітний період» (але тоді після слів «які зареєстровані в ЄРАН» повинна стояти кома).

Ось і доводиться міркувати: чи то податківці в цій фразі кому пропустили, чи то оборот двозначний застосували. Якби було написано «зареєстровані в ЄРАН у тому звітному періоді», сумніви б не виникли.

Допоможе розвіяти сумнів «старе» роз’яснення цього ж питання (переведене в ЗІР до категорії недіючих у зв’язку зі змінами законодавства з 01.07.19 р.). У ньому чітко написано «...в Декларації відображаються ті акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних, які зареєстровані в ЄРАН у тому звітному періоді, за який подається Декларація». А принцип обчислення акцизного податку з реалізації пального в оновленій декларації не змінився.

ЗІР, категорія 116.05

Питання:

В декларації якого звітного періоду відображаються обсяги пального за складеними акцизними накладними/розрахунками коригування, якщо дата їх складання та дата реєстрації в ЄРАН припадають на різні звітні періоди, та як відображаються обсяги пального за складеними розрахунками коригування до акцизних накладних у зв’язку із збільшенням/зменшенням обсягу отриманого/реалізованого пального?

Відповідь:

Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального здійснюється у додатку 11 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 ПКУ» (далі – Додаток 11) до декларації акцизного податку (далі – Декларація), форма та Порядок заповнення та подання яких (далі – Порядок) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.15 р. № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку», зі змінами та доповненнями.

Додаток 11 заповнюють усі платники акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробники). Дані заносяться за акцизними складами/акцизними складами пересувними із зазначенням їх унікального номера в розрізі товарів (продукції) за кодами згідно з УКТЗЕД, зокрема:

  • у графі 4 «Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними (в тис. л, приведеного до t 15 °C) – отриманого» зазначаються обсяги пального, приведеного до t 15 °C, отриманого суб’єктом господарювання у звітному періоді згідно з митними деклараціями та акцизними накладними/розрахунками коригування до акцизних накладних (далі – АН/РК), зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН) (пп. 4 п. 2 розд. V Порядку);
  • у графі 5 «Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними (в тис. л, приведеного до t 15 °C) – реалізованого» зазначаються всі обсяги пального, приведеного до t 15 °C, реалізованого у звітному періоді за зареєстрованими в ЄРАН АН/РК, складеними суб’єктом господарювання (пп. 5 п. 2 розд. V Порядку).

Тобто у Декларації відображаються АН/РК, які зареєстровані в ЄРАН того звітного періоду, за який подається Декларація, в тому числі ті, що складені у двох примірниках – у разі реєстрації в ЄРАН другого примірника того звітного періоду, за який подається Декларація.

При цьому відображення розрахунків коригування до акцизних накладних здійснюється у таких графах Додатка 11:

  • у графі 4 зазначаються обсяги збільшення/зменшення пального згідно з розрахунками коригування до вхідних (отриманих) акцизних накладних;
  • у графі 5 зазначаються обсяги збільшення/зменшення пального згідно з розрахунками коригування до вихідних (надісланих) акцизних накладних.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали